Orașul Sânnicolau Mare

Orașul Sânnicolau Mare

Alte primării

                                                           FIŞA ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE
                                                                                        

1. Sediul consiliului local: Sânnicolau Mare, Str.Republicii, nr.15, județul Timiș, telefon 0256 370366*, fax 0256 370350

2. Adresă pagină internet: www.sannicolau-mare.ro

3. E-mail: primaria@sannicolau-mare.ro

4. Primar: Groza Dănuţ

    Viceprimar: Asaftei Radu Gheorghe

    Secretar: Petcu Florentina-Corina

5. Repere istorice:

– 1217-1256  – aşezarea apare în documente ca Sân-Nicolau, după numele mănăstirii cu hramul „Sfântul Nicolae“;

– 1334 – Sânnicolau Mare este menţionat în Registrul dijmele papale ca proprietate a episcopiei catolice de Cenad;

– sec. XVI-XVIII – turcii au ridicat la Sânnicolau Mare o fortificaţie de pământ, aici funcţionând o garnizoană şi o şcoală militară (de ieniceri);

– fortificaţia a fost dărâmată în anul 1701 în urma Păcii şi a Tratatului de la Carloviţ, semnat la 26 ianuarie 1699, la sfârşitul războiului austro-otoman dintre 1683 şi 1697;

– 1724 – localitatea devine oficiu administrativ erarial, apoi reşedinţă de plasă;

– 24 februarie 1749 – se naşte Révai Miklós, poet piarist, filolog şi profesor universitar (d. 1.04.1807);

– 1750 – în Sânnicolau Mare au fost colonizate mai multe familii slovace;

– 1752 – sunt colonizate aproximativ 40 familii germane de meşteşugari (fierari, ţesători, pantofari, morari, dar şi ţărani grădinari);

– şvabii au dezvoltat aşezarea Sânnicolau German, încorporată mai târziu în oraş;

– 1765 – viitorul împărat Iosif al II-lea vizitează oraşul şi-i scrie mamei sale, Maria Terezia, cât de impresionat a fost de felul în care se dezvoltase Sânnicolaul, prezicând un viitor strălucit localităţii;

– 1787 – aşezarea primeşte privilegiul de a organiza târguri ocazionale;

– 1799 – începe construirea Şcolii inferioare de agricultură de către contele Cristofor Nako;

– este descoperit vestitul Tezaur (supranumit „Comoara lui Attila“);

– 1830 – învăţătorul Simion Andron înfiinţează un cor ţărănesc, desfiinţat în 1848 din cauza participării coriştilor la revoluţie;

– 1834 – s-a născut Heim Peter, inginerul care a realizat reţeaua de poştă şi telegraf a Ungariei

– 1837 – Sânnicolau Mare primeşte dreptul de a organiza piaţă săptămânală;

– 23 octombrie 1853 – s-a născut scriitoarea Emilia Lungu Puhallo (d. 16.12.1932);

– 1874 – s-a născut Atanasie Lipovan, compozitor, dirijor de cor, folclorist (d. 1947);

– 25 martie 1881 – s-a născut compozitorul Béla Bartók (d. 26.09.1945);

– 1883 – se înfiinţează primul spital, printr-un gest filantropic făcut de  contele Nako;

– 1884 – este înfiinţat gimnaziul de stat;

– s-a născut Herman Lipot, pictor, profesor (d. 1972);

– 5 septembrie 1904 – se naşte Gheorghe Cotoşman, preot, profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş (d. 12.01.1977);

– 1911 – s-a descoperit pe strada Victor Babeş o inscripţie romană, aflată azi la Muzeul Banatului, textul inscripţiei dovedind existenţa unui monument funerar ridicat de către gornistul Legiunii al XIII-a Gemina Aurelius Firminus în memoria lui Marcus Aurelius Timo;

– după 29.07.1919 – Sânnicolau Mare se integrează administraţiei româneşti;

– 6.000 de cetăţeni sânmiclăuşeni participă la intrarea în oraş a unei companii din Regimentul de Infanterie Braşov;

– 1870-1918 – este reşedinţă de district, având în componenţă 22 de comune;

– 1928 – localitatea este comună şi va ajunge sediu de plasă;

– 12.05.1935 – în prezenţa a peste 25.000 de tineri, a fost inaugurat stadionul Societăţii de educaţie fizică „Şoimii României“;

– 13 mai 1936 – se naşte Francisc Barany, fost deputat şi ministru al sănătăţii;

– 13 aprilie 1940 – se naşte poetul Marcel Turcu;

– 26.06.1942 – Sânnicolau Mare devine oraş, prin unirea comunelor Sânnicolau Mare şi Sânnicolau Mare German;

– 30 iunie 1944 – se naşte Hans (Johann) Dama, scriitor, profesor la Universitatea din Viena, Institutul de Romanistică

– 1.05.1945 – 10.000 de oameni din Sânnicolau Mare şi localităţile din jur sărbătoresc Ziua Internaţională a Muncii;

– 29 ianuarie 1947 – se naşte Octavian Dogaru, fizician, numismat, deputat;

– 11.06.1948 – sunt naţionalizate fabrica de piele, Moara comercială, Moara Bachman, Fabrica de cărămidă şi Fabrica de cânepă;

– 29 septembrie 1949 – se naşte Gheorghe Funar, fost senator, fost primar al municipiului Cluj Napoca (1992-2004);

– 1951 – 191 de familii de sânmiclăuşeni, români şi sârbi, sunt deportate în Bărăgan;

– 7 octombrie 1951 – se naşte Kremm Werner, scriitor, critic şi traducător, publicist;

– 1951 – localitatea este reşedinţă de raion în Regiunea Banat;

– 9 august 1952 – se naşte Ioan Romoşan, prof. univ. dr., medic primar;

– 1953 – se naşte Anton Sterbling, sociolog, profesor la Universitatea Poliţiei din Saxonia (Germania);

– 23 noiembrie 1954 – se naşte Georgeta Medinski, artist plastic;

– 11 martie 1955 – se naşte scriitorul şi ziaristul Duşan Baiski;

– 9 martie 1958 – se naşte la Sânnicolau Mare pianistul Dragoş Mihăilescu;

– 1968 – comuna primeşte statutul de oraş al judeţului Timiş;

– 19 iulie 1979 – se naşte Goran Mrakitsch, poet şi ziarist;

– după 1990 – Sânnicolau Mare are renumele de „singurul oraş din România fără şomeri“;

– 2009 – are loc prima ediţie a „Balului Pensionarilor“.

2014-2020 : Au fost dezvelite în Oraşul Sânnicolau Mare următoarele statui:

  • Statuia lui Nestor Oprean;
  • Statuia lui Atanasie Lipovan;
  • Statuia lui Theodor Bucurescu;
  • Statuia lui Revai Miklos;
  • Statuia lui Bela Bartok;
  • Statuia Maria Puhallo;
  • Statuia regelui Ferdinand şi a reginei Maria;
  • Statuia contelui Kálmán Nákó éi a contesei Berta Nákó

6. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 14.445 persoane, din care:

       – masculin = 6.994 persoane

      – feminin = 7.451 persoane

7. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 5.500

8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin oraşului – nu sunt

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

        a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                 – DJ 682 = 10,69 km;

                 – DC 29 = 3,3 km.     

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Sânnicolau Mare = 47 km

11. Număr posturi în primărie – total = 119, din care:

       – funcţionari publici = 1

      – personal contractual 118

12. Număr consilieri = 17

13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

 • Înfrăţire Germania Burgkirchen;
 • Înfrăţire Ungaria Kazincbarcika;
 • Înfrăţire Italia-Potenza Picena;
 • Acord cooperare Germania-Rotes Kreutz Ludwigsburg;
 • Acord cooperare Germania –Fundaţia Friedensdorf Internaţional;
 • Contract de conlucrare transfrontalieră Ungaria Medina.

14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Deşeuri Timiş;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiş;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest;

           – Asociaţia Oraşelor din România.

15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

 • Revitalizarea zonei cuprinsă între strada Oraviţa şi strada Subici Iuliu;
 • Înfiinţare Centrul de recuperare, tratament şi agrement în Oraşul Sânnicolau Mare;
 • Reabilitarea interioară, dotare şi amenajare Castel Nako;
 • Sistem de supraveghere şi monitorizare video;
 • Reabilitare zona centrală oraş Sânnicolau Mare;
 • Realizare piste pentru biciclişti în Oraşul Sânnicolau Mare.

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 23

17. Pieţe – târguri:

– Piaţă agroalimentară Sânicolau Mare.

18. Instituţii şcolare:

 • Colegii – Școala postliceală “ Henri Coandă ” Sânnicolau Mare;
 • Licee – Liceul Teoretic “ Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare şi Liceul Tehnologic “Cristofor Nako ” Sânnicolau Mare;
 • Şcoli cu clasele I-VIII :- Școala Gimnazială “Theodor Bucurescu ”, Nr.1, Sânnicolau Mare,Școala Gimnazială “Nestor Oprean ”Nr.2, Sânnicolau Mare;
 • Grădiniţe cu program prelungit: – Grădinița cu program prelungit Nr.1 Sânnicolau Mare , Grădinița cu program prelungit Nr.3 Sânnicolau Mare;
 • Grădiniţe cu program normal: – Grădinița cu program normal Nr.1 Sânnicolau Mare, Grădinița cu program normal Nr.2 Sânnicolau Mare;
 • Grădiniţe cu program săptămânal: – Grădinița cu program săptămânal Sânnicolau Mare.

19. Instituţii sanitare:

     – Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare şi Policlinica.

20. Instituţii culturale:

– Casa de Cultură Sânnicolau Mare;

– Biblioteca  Sânnicolau Mare.

21. Baze sportive şi de agrement:

– Sala de Sport Sânnicolau Mare;

– Ştrand Sânnicolau Mare.

22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

 • Biserica Ortodoxă Română Sânicolau Mare;
 • Biserica Ortodoxă Sârbă Sânicolau Mare;
 • Biserica Ortodoxă Ucraineană ,,Sfântul Ierarh Nicolae”;
 • Biserica Romano-Catolică ,,Sfânta Terezia de Avila”;
 • Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma;
 • Biserica Creştină Baptistă ,,NĂDEJDEA”;
 • Biserica Baptistă ,,BETEL”;
 • Biserica TABOR;
 • Biserica Penticostală FILADELFIA;
 • Biserica Penticostală ELIM;
 • Biserica Adventistă de Ziua a 7-a.

 23. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

 • Monument ridicat eroilor sovietici căzuţi în lupta pentru libertatea şi independenţa uniunii sovietice „Slavă eroicei armate sovietice care a eliberat România de sub jugul cotropitorilor faşcişti-1944”;
 • Monument ridicat eroilor români 1944- „Glorie veşnică eroilor căzuţi în lupta împotriva fascismului 1944-1945”;
 • Monument ridicat soldaţilor căzuţi în anul 1944;
 • Monument ridicat eroilor din Al 2-lea Război Mondial, războiul împotriva fascismului pentru eliberarea popoarelor;
 • Monument ridicat eroilor din Al 2-lea Război Mondial, războiul împotriva fascismului pentru eliberarea popoarelor.

24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

       PROGRAM DE COORDONARE AL ANSAMBLURILOR FOLCLORICE APARȚINÂND CASEI DE CULTURĂ A ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE  Luna ianuarie-decembrie:

 • REALIZAREA UNEI BROȘURI DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL AL ORAȘULUI CU SCOPUL CONȘTIENTIZĂRII COMUNITĂȚII LOCALE ȘI AL PROMOVĂRII TURISTICE luna ianuarie-august;
 • DEZVOLTAREA SITE-ULUI PRIMĂRIEI ŞI ASIGURAREA PREZENŢEI ONLINE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE Luna ianuarie-decembrie;
 • SĂRBĂTOAREA „SFÂNTULUI SAVA” luna ianuarie ;
 • REALIZAREA ŞI MONTAREA DE PLĂCUŢE EXPLICATIVE PE CLĂDIRILE CU VALOARE DE OBIECTIV TURISTIC ŞI PE CLĂDIRILE DECLARATE SAU ÎN CURS DE DECLARARE CA MONUMENTE ISTORICE Luna ianuarie – decembrie;
 • REALIZAREA DE MATERIALE PROMOŢIONALE DESPRE ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE, CARE SĂ FIE FOLOSITE ÎN CADRUL INFO-CENTRULUI SAU SĂ FIE PUSE LA DISPOZIŢIA PERSOANELOR CARE VIZITEAZĂ ORAŞUL, CU OCAZIA VIZITELOR OFICIALE SAU ÎN CADRUL DEPLASĂRILOR ÎN DELEGAŢII Luna februarie – decembrie;
 • REALIZAREA UNEI MONOGRAFII A ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE Luna februarie – decembrie;
 • REALIZAREA UNEI MONOGRAFII A ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE Luna februarie – decembrie;
 • REALIZAREA UNUI UPDATE AL APLICAȚIEI OFICIALE „CITY APP” PENTRU ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE Luna martie – decembrie;
 • PROMOVAREA APLICAȚIEI OFICIALE “CITY APP” PENTRU ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE Luna martie – decembrie;
 • MESAGERII PRIMĂVERII EDIŢIA a-X-a 01 – 08 martie;
 • ACTIVITATE DE MOTIVARE A VOLUNTARILOR CARE SE IMPLICĂ ȘI SUSȚIN ACTIVITĂȚILE INSTITUȚIEI Luna martie;
 • ALIMORII luna martie ;
 • EVENIMENT DE POZIȚIONARE A ORAȘULUI SÂNNICOLAU CA POL DE DEZVOLTARE JUDEȚEAN 20 martie;
 • ORA PĂMÂNTULU 24 martieI;
 • ZIUA ANIVERSĂRII BELA BARTOK 31 martie;
 • ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE DURATA A 30 DE ZILE PENTRU PROTEJAREA PĂMÂNTULUI EDIŢIA a-VIII-a 01 – 30 aprilie;
 • 12 ANI DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE Luna Aprilie-Mai;
 • ELEVII AU TALENT (faza gimnazială + liceală) luna aprilie;
 • FESTIVALUL DE EMULAȚIE FOLCLORICĂ “LADA CU ZESTRE” 7 aprilie;
 • SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI EDIŢIA a-X-a 28 aprilie;
 • CROS-UL SMN RUNNERS 11mai;
 • ZIUA EUROPEI EDIŢIA a-IX-a 11-12 mai;
 • ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR 23 mai;
 • CROS-UL SMN RUNNERS 11mai:
 • OBICEIURI ȘI TRADIȚII DIN ZONA NOASTRĂ 30 mai;
 • ZIUA COPILULUI EDIŢIA a-XI-a 01 iunie;
 • FESTIVALUL VERII EDIŢIA a-X-a 13-14 iulie;
 • FESTIVALUL OPEN AIR SÂNNICOLAU MARE EDIȚIA I Luna august ;
 • EXCURSIE CULTURALĂ PENTRU TINERII ANSAMBLULUI „SFÂNTUL SAVA” DIN ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE Luna septembrie ;
 • PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A RELAȚIILOR DE LUCRU ÎNTRE FUNCȚIONARII PUBLICI PENTRU DEPĂȘIREA BARIERELOR ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR COMUNE DE LUCRU DIN CADRUL INSTITUȚIEI Luna septembrie – octombrie;
 • ZILELE ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE 06-07-08 septembrie;
 • COMEMORAREA COMPOZITORULUI BELA BARTOK 09.2020;
 • ACŢIUNEA „O CARTE PENTRU FIECARE” (faza gimnazială)Luna octombrie;
 • ACŢIUNEA „ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI” (faza liceală) Luna octombrie.
 • ZIUA RECUNOŞTINŢEI PENTRU ROADELE PĂMÂNTULUI 06 octombrie;
 • PETRECERE DE HALLOWEEN PENTRU TOŢI COPIII DIN ORAŞ 31 octombrie;
 • SEARĂ CULTURALĂ DE FILM „AMERICA”Luna decembrie;
 • ÎNREGISTRARE CD ANSAMBLUL „DOINA”, AL CASEI DE CULTURĂ A ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE Luna decembrie;
 • ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 01 decembrie;
 • CONCERT DE COLINDE DE CRĂCIUN EDIŢIA a-VI-a Luna decembrie;
 • ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN COLABORARE CU ASOCIAŢIA CADRELOR DIDACTICE „SAN DIDACTICA”Luna decembrie:
 • APRINDEREA LUMINILOR DE CRĂCIUN EDIŢIA a-XI-a Luna decembrie;
 • CONCERT DE CRĂCIUN ASOCIAȚIA „PRO BARTOK”Luna decembrie;
 • SĂRBĂTORIREA NOULUI AN EDIŢIA a-XI-a 31 decembrie.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support