Comuna Șag

Alte primării

                       FIŞA COMUNEI ŞAG

                                         PE ANUL 2013

 

 1. Sediul consiliului local: comuna Şag, Str. a II-a nr.49, județul Timiș, cod poştal 307395, telefon/fax 0256 395368
 2. Adresă pagină internet: www.primariasag.ro
 3. E-mail: primaria.sag@cjtimis.ro
 4. Primar: Roșu Flavius Alin

    Viceprimar: Kapor Antonius

    Secretar: Niergeş Petru

 1. Repere istorice:

– 1333 – localitatea este identificată pe listele dijmelor papale documentar sub numele Sagath, apoi Swag şi Sag la anul 1334;

– sec. VII – în timpul ocupaţiei turceşti aşezarea se numea Sagul;

– 1717 – Sasch (Şag) număra 65 de case;

– 1773 – este zidită şcoala confesională românească;

– 1800 – până la acel an, aşezarea era locuită doar de români, ale căror principale ocupaţii erau agricultura şi albinăritul;

– 1811 – în localitate erau doar 25 de colonişti germani;

– 1823 – are loc aşezarea în localitate a unui număr mare de colonişti germani ;

– 1830 – în comună se aşază câteva familii de cehi;

– 1892 – se aşază prima familie de unguri, celelalte vin în Şag după 1918, de pe pământurile grofilor expropriaţi de statul român;

– 1936 – în comună era şcoală primară, grădiniţă de copii, casă naţională, club sportiv, două mori, două coruri, societate de lectură germană, fabrică de mănuşi, bancă populară, oficiu poştal şi gară;

– 1936 – populaţia germană număra 1305 locuitori; 

– 1946 – are loc construcţia mănăstirii Şag;

– 5 august 1946 – se naşte Doina Pocioianu, pictor şi psiholog (d. 2009);

– 1 iunie 1950 – se naşte atleta Serafina Moritz, campioană naţională şi europeană;

– 2002 – comuna avea 2615 locuitori;

– 2004 – satul Parţa se desprinde de Şag, devenind comună de sine stătătoare;

– 2010 – comuna Şag are 105 străzi numerotate cu cifre romane (faţă de doar 24 de străzi în anul 1990).

 1. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 – total =2976 persoane, din care:

– masculin = 1477 persoane

– feminin = 1499 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2012= 1062
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =1: Şag
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

                a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 593 = 3,2 km;

                        – DC 200 = 1,6 km; DC 202 = 5,1 km; DC 245 = 1,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Şag =  17 km

 1. Număr posturi în primărie – total =21, din care:

– funcţionari publici = 9

– personal contractual 12

 1. Număr consilieri =11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş – „ADID Timiş“;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara“;

– Asociaţia de realizare a „Parcului de energie neconvenţională fotovoltaică Covaci“;

            – Asociaţia Comunelor din România. 

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

– Canalizare şi staţie de epurare – proiect tehnic şi execuţie;

– Reabilitare covor asfaltic str. a II-a;

– Edificare drumuri PUZ vest;

– Reparaţii trotuare;

– Amenajare parcare primărie (stradă şi curte);

– Acoperire teren tenis – proiect + execuţie;

– Copertină la capelă – proiect + execuţie;

– Reparaţii parc str. a XI-a;

– Reparaţii parc comunal cămin cultural;

– Reparaţii instalaţii electrice şcoala Şag;

– Proiect + execuţie grupuri sanitare şcoala Şag;

– Drum acces + parcare baza sportivă Kaiac canoe – proiect + execuţie;

– Modernizare baza sportivă.

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =10
 2. Instituţii şcolare:

– Şcoala cu clasele I-VIII Şag;

            – Grădiniţa cu program prelungit: Şag.

 1. Instituţii sanitare:

– Cabinete medicale: Şag (două)

– Cabinet stomatologic: Şag;

– Cabinete sanitar veterinar: Şag (două);

– Farmacie umană: Şag;

– Farmacie veterinară: Şag.

 1. Instituţii culturale:

– Casa Naţională „Mihai Viteazu“: Şag;

– Muzeu de etnografie: Şag ;

– Biblioteca comunală: Şag.

 1. Baze sportive şi de agrement:

            – Bază sportivă (teren, tribună, vestiare);

– Teren de sport cu gazon sintetic;

– Teren de tenis de câmp;

– Teren de sport acoperit – proprietate privată.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

– Biserica ortodoxă română (1776, din lemn), înlocuită cu cărămidă în 1853;

– Mănăstirea Timişeni (1946);

– Biserica romano-catolică (1884);

– Biserica penticostală (1994);

– Biserica baptistă (2000).

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

  – Monumentul soldatului necunoscut;

 – Monument istoric „In memoriam“;

 – Monumentul eroilor căzuţi pentru patrie;

– Două cruci de piatră şi fier (1852);

– Conacul lui Laurenţiu Saghi (1404);

– Căruţa pompierilor (1937).

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Zilele comunei: 12-16 august;

– Ruga din localitatea Şag (15 august – Adormirea Maicii Domnului);

– Hramul Mănăstirii Timişeni (29 august – Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul);

– Hramul bisericii romano-catolice (27 septembrie);

– Hramul şcolii (26 octombrie – Sf.Dumitru).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support