Comuna Moșnița Nouă

Comuna Moșnița Nouă

Alte primării

                         FIŞA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ

 1. Sediul consiliului local:  comuna Moşniţa Nouă,  nr.73, județul Timiș, cod poştal 307285, telefon 0256 393503, fax 0256 393529
 2. Adresă pagină internet: www.mosnita.ro
 3. E-mail: office@mosnita.ro
 4. Primar: Bucur Florin Octavian

    Viceprimar: Kadar Gheorghe

    Secretar: Szabo Monika Rozalia

 1. Repere istorice:

– 1332 – localitatea Moşniţa Veche este amintită în evidenţele papale sub numele de Monisa, ca parohie romano-catolică a diecezei Csanád;

– 1717 – în evidenţele camerale, numele comunei figura ca Moschniy, sat românesc cu 50 de case;

– 1886 – apa Timişului s-a revărsat şi a inundat întreg hotarul satului Urseni;

– 1935 – Moşniţa Nouă este amintită ca localitate componentă a comunei Moşniţa;

– 1936 – Moşniţa Veche avea şcoală primară, grădiniţă, societate culturală, cor bărbătesc, Casă naţională, două fanfare, post de jandarmi, oficiu poştal;

– 1 octombrie 1950 – se naşte la Urseni Marioara Poenaru, prof. univ. dr., medic primar;

– 2 ianuarie 1953 – se naşte la Albina Vasile Rotărescu, dr. ec., consilier judeţean (2004-2008, 2008-2012), om de afaceri;

– 2002 – comuna Moşniţa Nouă avea 3.804 locuitori;

– Moşniţa Nouă (1903), Albina (1925, Colonia Brod), Moşniţa Veche, Rudicica (1954), Urseni (Metec, 1723)

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =12613 persoane, din care:

       – masculin = 6396 persoane

       – feminin = 6217 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 6.773
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 5: Moşniţa Nouă, Albina, Moşniţa Veche, Rudicica şi Urseni.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

            a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                   – Drumuri județene – 18,999 km 

                   – Drumuri comunale – 5,939 km 

           b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                   – DJ 592 Moşniţa Nouă-Albina = 4,0 km;

                   – DJ 595J  Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche = 1,8 km;

                   – DJ 595 J  Moşniţa Nouă-Urseni = 2,5  km;

                   – DC 152 Moşniţa Nouă-Rudicica = 6,5 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Moşniţa Nouă – 44,05 km       

             – Moșnița Veche – 23,09 km

             – Albina  – 4,8 km 

             – Urseni  – 13,73 km               

 1. Număr posturi în primărie – total = 63
 1. Număr consilieri locali = 17
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

            – Iniţiere parteneriat cu comuna Völs din Austria.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara“;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

            – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pădurea Bistra;

            – Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru;

            – Asociere la Societatea Metropolitană de Transport Timişoara;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană;

            – Asociaţia Comunelor din România.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:                                                                                                                                                                                                               

            – Reparații clădiri instituții de învățămînt

            –  Amenajare curte creșe Moșnița Noua

            –  Construire capelă Moșnița Noua-Moșnița Veche

             – Amenajare cimitire pe raza comunei  Moșnița Nouă -Urseni

              – Sistematizarea comunei

              – Amenajare adăpost public pentru animale abandonate

              – Extindere iluminat public pe raza comunei Moșnița Nouă

               – Extindere rețea electrică de interes public zona 85 locuri de consum, localitatea Urseni

               – Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare str Doamnei

               –  Extindere  canalizare în localitatea Albina

               – Modernizare parc în localitatea Moșnița Nouă

               – Amenajare parcuri pe raza Comunei Moșnita Nouă

               – Modernizare iluminat public

               – Cămine de racord canalizare Urseni

               – Modernizare infrastructură rutieră și indicatoare în comuna  Moșnița Nouă

               – Sistematizare Str Berlin și Str Boilor

16. Proiecte cu finanţare(cofinanţare) externă în derulare:

           – Construire cladire Afterschool regim de înalțime P+1E- AFIR  

           – Înființarea unei creșe în comuna Moșnița Nouă- AFIR  

           – Înființare grădiniță PP Moșnița  Nouă- ADR

           –  Proiect European Funcționare Creșă – POCU

            – Înființare clădire școală Moșnița Nouă – CNI

            – Achiziție terminale media tip Tablete, Laptopuri, camere web si tablete interactive-

            – Modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Moșnița Veche,  Urseni , Albina – com Moșnița Nouă- AFIR

           –  Construire așezământ cultural în loc Moșnita Nouă – CNI

           – Construire bază sportivă TIP 1- CNI

           – Construire bazin de înot didactic Comuna Moșnița Noua – CNI

           – Extindere canalizare menajeră în localitatea  Urseni  comuna Moșnița Nouă – AFIR

           – Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Moșnița Nouă – PNDL

           – Modernizare străzi – PNDL

           – Amenajare cale de acces pietonal, pista de biciclete și iluminat stradal parțial între localitatea Moșnița Nouă-Moșnița Veche – Urseni – CNI

           – Amenajare străzi în comuna Moșnita Nouă – CNI

           – Modernizare străzi în comuna Moșnița Noua CNI

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 4
 2. Pieţe – târguri:  – Piață volantă Moșnița Nouă
 1. Instituţii şcolare:

  Nr.crt.

  Denumirea unităţii şcolare

  PJ/AR

  Adresa

  1.

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ

  PJ

  MOŞNIŢA NOUĂ , str. ŞCOLII,

  NR.37 JUD.TIMIŞ

  2.

  ŞCOALA PRIMARĂ URSENI

  AR

  URSENI, str.MARE, NR.20, JUD.TIMIŞ

  3.

  ŞCOALA PRIMARĂ MOŞNIŢA VECHE

  AR

  MOŞNIŢA VECHE, str.BISTREI, nr.62

  4.

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  MOŞNIŢA NOUĂ

  AR

   MOŞNIŢA NOUĂ, str. ŞCOLII, NR.24, JUD.TIMIŞ

  5.

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

  MOŞNIŢA VECHE

  AR

  MOŞNIŢA VECHE, str. BISERICII NR. 47 JUD.TIMIŞ

  6.

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT URSENI

  AR

  URSENI, str. BISERICII NR.27, JUD TIMIŞ

  7.

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBINA

  AR

  ALBINA, str. SEBEŞ, NR.23, JUD. TIMIŞ

 1. Instituţii sanitare:

           – două cabinete medicină de familie

           – trei cabinete stomatologice

 1. Instituţii culturale:

           – Cămine culturale: Moşniţa Veche, Urseni şi Albina

 1. Baze sportive şi de agrement:

          – Club Sportiv Comunal Moșnița Nouă

          – Baze sportive în localitățile: Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina și Urseni.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

         Biserici ortodoxe în localitățile Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina și Urseni 

         Biserică catolică și Biserică reformată în localitatea Moșnița Nouă

         Biserici penticostale Moșnița Nouă, Moșnița Veche și  Urseni

         Biserica Baptistă Urseni.

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Moşniţa Nouă;

            – Monumentul Eroului Revoluției Române Briciu Leontin în localitatea Moșnița Nouă.

  

 1. Ruga şi alte manifestări cultural – religioase:

         – Ruga în localităţile: Moşniţa Veche (de Rusalii); Moşniţa Nouă (20 iulie – Sf. Ilie); Albina şi Urseni (15 august – Adormirea Maicii Domnului).

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support