Municipiul Lugoj

Alte primării

FIŞA MUNICIPIULUI LUGOJ

1. Sediul consiliului local: Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, județul Timiș, cod poștal 305500, Telefon:0256352240, Fax: 0256350393

2. Adresă pagina internet: www.primarialugoj.ro

3. E-mail: contact@primarialugoj.ro

4. Primar:  Alexandru – Claudiu Buciu

    Viceprimar: Bogdan Ștefan – Blidariu

    Secretar general: Dan Ciucu

5. Populația stabilă la 30 noiembrie 2020 = 46.199  pe UAT Municipiul Lugoj, din care:

LOCALITATEA

BĂRBAȚI

FEMEI

TOTAL

Municipiul Lugoj

21147

23734

44881

Sat Măguri

514

507

1021

Sat Tapia

147

150

297

6. Numărul locuințelor la 30 noiembrie 2020 = 23.307

7. Numărul și denumirea satelor ce aparțin unității administrativ- teritoriale:

 UAT Municipiul Lugoj are două sate aparținătoare: Tapia și Măguri

8. Rețeaua de alimentare cu apă pe localități, în km: 108,78 km

9. Rețeaua de drumuri județene și comunale:

       Natura drumurilor și distanța în km  între centrul unității administrativ – teritoriale și localitățile aparținătoare: Lugoj- Măguri 9 km asfalt

10. Număr posturi în primărie – total = 221, din care:

             – funcționari publici = 165

             – personal contractual= 54

             – demnitari publici = 2

11. Număr consilieri locali: 19

12. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:

            -Ungaria, oraşul Szekszard – judeţul Tolna;

            -Germania, oraşul Jena – landul Thüringen;

            -Franţa, oraşul Orleans  – Region de Centre;

            -Republica Moldova, oraşul Nisporeni – judeţul Ungheni;

            -Serbia, oraşul Vârşeţ – regiunea Banatul de Sud;

            -Italia, oraşul Monopoli – provincia Bari;

            -Republica Macedonia, oraşul Kriva Palanka;

            -Grecia, oraşul Corint – regiunea Corint;

             -Ungaria, orașul Mako.

13. Asocieri la nivelul județului și al tării:

            – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

            – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș.

14. Obiecte de investiții propuse a se realiza:

            -Pod rutier peste râul Timiș – ( Podul UNIRII ) – municipiul Lugoj – proiectare +  execuție

            -Recompartimentare și amenajare 64 apartamente bloc 2 MAN – execuție

            -Sistematizare arhitecturală a fațadelor cladirilor din Piața I.C. Dragan – Tronsonul I – Lot 3- execuție

            -Sistematizare pe verticala zona Strand municipal, creare parcări, creare rampe de acces la podul pietonal, amenajare cladire P+M și realizare intrare ștrand – execuție

            -Reabilitare, recompartimentare și modernizare clădire PRO ARTE – execuție

            -Relocare conductă de gaz de presiune medie – Str. Viorelelor nr. 1A – Lugoj – conform sentință civila nr. 987/2016

            -Reabilitare și consolidare clădire P-ta I.C. Dragan nr. 6 – execuție

            -Foraj la adâncimea de 1000 m – executare, echipare și punere în producție

            -Extindere retea de iluminat public pe spl. Tinereții în Municipiul Lugoj – execuție

            -Zonă extindere sat Tapia – Rețea alimentare energie electrică  – proiectare + execuție

            -Reglementare instalaţii electrice existente în vederea realizării drumului de acces pe str. C. Brediceanu, nr. 17 din loc. Lugoj, jud. Timiş – execuție

            -Amenajare izvor Tapia – proiectare + execuție

            -Instalație de utilizare gaze naturale  Amenajarea sediului Direcţiei de asistenţă socială comunitară în clădirea situată pe str. Banatului, nr.8A – proiectare + execuție

            -Lucrări de racordare la reţeaua electrică pentru STAŢIE DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ AUTOBUZE ELECTRICE – str. Buziașului.

            – Lucrări de racordare la reţeaua electrică pentru STAŢIE DE ÎNCĂRCARE RAPIDA AUTOBUZE ELECTRICE – str. Salcâmilor/Tirolului.

            -Lucrări de racordare la reţeaua electrică pentru STAŢII DE ÎNCĂRCARE LENTĂ AUTOBUZE ELECTRICE – SC Meridian 22 SA, spl. Plopilor.

            – Extindere iluminat cimitirul Ortodox str. Caransebeşului – execuţie

            – Extindere iluminat str. Honoriciului – execuţie

            – Reabilitare cladire memorială “Casa I. Vidu” – proiectare + execuție

            – Lucrări de consolidare fundație conform Expertiză tehnică la cladirea PRO ARTE – execuție

            – Modernizare semaforizare în Municipiul Lugoj

            – Branşamente apă la conducta nouă pe str. A. Mocioni  – proiectare + execuție

15. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

              – „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”, Programul Operațional Capital Uman, Apel nr. POCU 74/6/8 – „Școală pentru toți”.

            – „Achiziție mijloace de transport publice – autobuze electrice 10 m”, Lugoj, POCA CP6/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

            – „Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea  birocrației destinate cetățenilor”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP10/2018- CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

            -„Asistență socială integrată în Municipiul Lugoj prin digitalizarea serviciilor publice partajate și continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni”, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 30

17. Piețe – târguri: Piața agroalimentară “Timișul”, Piața Obor

18. Instituții școlare:

            – Licee = 4

                1. Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”;

                2. Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu”;

                3. Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte”;

                4. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”.

            – Școli cu clasele I-VIII = 8

               1. Şcoala Gimnazială Nr. 1;

               2. Şcoala Gimnazială Nr. 2;

               3. Şcoala Gimnazială Nr. 3;

               4. Şcoala Gimnazială Nr. 4;

               5. Şcoala Gimnazială Nr. 12;

               6. Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu”;

               7. Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu”;

               8.  Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”

            – Școli private= 2           

               1. Liceul Teoretic „Harul”;

               2. Grădiniţa cu Program Prelungit „Ysakiny”.

            – Grădinițe cu program prelungit = 7

              1. Grădinița cu program prelungit nr. 1;

              2. Grădinița cu program prelungit nr. 2;

              3. Grădinița cu program prelungit nr. 3;

              4. Grădinița cu program prelungit nr. 4;

              5. Grădinița cu program prelungit nr. 5;

              6. Grădinița cu program prelungit nr. 6;

              7. Grădinița cu program prelungit nr. 7.

            – Grădinițe cu program normal = 7

            1. Grădinița cu program normal nr. 1

            2. Grădinița cu program normal nr. 2

            3. Grădinița cu program normal nr. 6

            4. Grădinița cu program normal nr. 7

            5. Grădinița cu program normal nr. 9

            6. Grădinița cu program normal nr. 11

            7. Grădinița cu program normal nr. 13

19. Instituții sanitare: Spitalul Municipal “ Dr. Teodor Andrei” Lugoj

20. Instituții culturale: 5

            1. Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”;

            2. Școala de Arte “Remus Tașcău”;

            3. Biblioteca Municipală;

            4. Muzeul de Istorie și Etnografie;

            5. Galeria de arte.

21. Baze sportive și de agrement: 7

            1. Cinematograful “Bela Lugosi”;

            2. Bazinul acoperit;

            3. Baza de agrement ștrand;

            4. Stadionul Tineretului;

            5. Sala de sport “Lavinia Miloșovici”;

            6. Sala de sport “Ioan Kunst Ghermănescu”;

            7. Sala de sport “Francisc Horvath”.

22. Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult:19

            – Biserica “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”;

             – Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”;

             – Biserica “Sf. Iosif Mitropolitul”;

             – Biserica “Pogorârea Sf. Duh”;

             – Biserica “Învierea Domnului”;

             – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”;

             – Biserica “Sf. Împărați Constantin și Elena”;

             – Biserica  Ortodoxă Tapia;

             – Biserica Ortodoxă Măguri;

             – Biserica Reformată;

             – Biserica Evanghelică;

             – Biserica Creștină Penticostală “Filadelfia”;

             – Biserica Baptistă;

             – Biserica Ortodoxă Ucraineană;

             – Cultul Mozaic;

             – Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea;

             – Biserica Romano – Catolică;

             – Biserica Greco – Catolică;

             – Biserica Creștină Baptistă “Eftrata”.

23. Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor români și străini: 6

            – Monumentul eroilor căzuți în Al Doilea Război Mondial “Alfa și Omega”;

            – Monumentul eroilor sovietici din Al Doilea Război Mondial;

            – Monumentul Unirii;

            – Monumentul Eroului Necunoscut;

            – Monumentul celor deportați în Rusia în 1945;

            – Bustul Generalului I. Dragalina.

24. Ruga și alte manifestări cultural – religioase: Ruga Lugojeană

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support