Comuna Topolovățu Mare

Comuna Topolovățu Mare

Alte primării

                                                        FIŞA COMUNEI TOPOLOVĂŢU MARE

 

 1. Sediul consiliului local:  comuna Topolovăţu Mare, nr.321, județul Timiș, cod poştal 307420, telefon/fax/0256332037/ 0256 332011
 2. Adresă pagină internet: www.primariaonline.ro/judet-Timis/primarie-Topolovatu%20Mare
 3. E-mail: primariatopolovatumare@yahoo.com
 4. Primar: DOȚA OVIDIU-PETRU

    Viceprimar: OLARIU VALERIU-DORIN

    Secretar: TURTĂ VIOREL

 1. Repere istorice:

– 1700 – localitatea este atestată documentar  cu numele Topolovetz;

– 1717 – Topolovăţul avea 40 de case, satul Budinţ avea 18 case, iar Ictar doar 15 case;

–  1890 – Topolovăţu Mare este reşedinţă de comună cu 1358 de locuitori;

– 1924-1925 –  satul Kraljevac, în maghiară Temeskirályfalva, se numea Craioveni;

– 1936 – în Topolovăţu Mare exista şcoală primară, cor mixt, societate culturală, bibliotecă şcolară, societate pentru exploatarea carierei de piatră de la Lucareţ, moară, oficiu poştal şi gară;

– 19 septembrie 1937 – se naşte la Cralovăţ Jiva Milin, lingvist şi critic literar;

– 4 iunie 1944 – se naşte la Topolovăţu Mare scriitorul Mircea Pora;

– 10 martie 1948 – se naşte Maria Bana Jichiţa, pictor;

– 12 februarie 1950 – se naşte Ioan Viorel Boldureanu, prozator, eseist, etnolog, profesor universitar;

– 2002 – comuna Topolovăţu Mare avea 2771 de locuitori;

– Cralovăţ (1761, „Pusta Kralovetz“), Ictar-Budinţ (1365, Ikthar; 1444, Budfalva), Iosifalău (1882, Joseffalva), Şuştra (1717, Schustra).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020- total = 2.685 persoane, din care:

        – masculin = 1.386 persoane

       – feminin = 1.299 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 1.385
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 6: Topolovăţu Mare, Cralovăţ, Ictar-Budinţ, Iosifalău, Şuştra şi Topolovăţu Mic.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

              a) Natura drumurilor și lungimea acestora: 

                  DC 76 – 2km, DC 257 – 1 km, DJ 572 – 12 km, DC 144 – 2 km, DC 77- 3 km, DC 145 – 1 km

              b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

 •   – E70 – 4 km (Topolovățu Mare- Șuștra)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 •   – DJ 572 – 1 km și DC 144 – 2km (Topolovățu Mare- Topolovățu Mic)                                                                                                                                                                                                                               
 •   – DJ 572 – 5 km și DC 77 – 3 km (Topolovățu Mare – Cralovăț)                                                                                                                                                                                                                                               
 •   – E70 – 4 km (Topolovățu Mare – Iosifălău)                                                                                                                                                                                                                                                                             
 •   – E70 -4 km și DC 145 – 1 km (Topolovățu Mare- Ictar – Budinț). 
 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
 •  Topolovățu Mare – 12 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 •   Topolovățu Mic – 1,68 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 •   Șuștra – 7 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 •   Cralovîț – 4,1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 •   Iosifălău – 6,5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 •   Ictar Budinț – 7,45 km
 1. Număr posturi în primărie – total =22, din care:

           – funcţionari publici = 10

           – personal contractual 12

 1. Număr consilieri locali =11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

          – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ;

          – Asociația Comunelor și Orașelor din România

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

     – Extinderea și modernizare sistem de supraveghere video în Topolovățu Mare

     – Buldoexcavator – proiect AFIR

     – Achiziție clădire sediu CEC

     – Modernizare, reabilitare și dotare cămine culturale în Topolovățu Mare, Iosifălău și Șuștra

     – Întrețienere gazon teren fotbal Topolovățu Mare

     – Realizare sală de sport

      – Achiziționare Complexe de joacă și reabilitare a celor existente 

      – Extinderea rețelei de iluminat public

      – Capelă Iosifălău și Șuștra

      – Construire piață agroalimentară

      – Introducere gaz metan în Topolovățu Mare

       – Canalizare și stație de epurare în Topolovățu Mare 

       – Pod peste râul Bega la Ictar

       – Modernizare infrastructura rutieră în Topolovățu Mare și Șuștra

        – Lucrări întrețienre DC 145 strada laterală în localitatea Ictar – Budinți 

        – Moderzinare străzi Iosifălău și Topolovățu Mare 

        – Amenajări alei pietonale în Topolovățu Mare 

 1. Proiecte cu finanțare (cofinanțare externă) în derulare:                                                                                                                                                                                                                                         

            – Modernizare infrastructură rutieră în satele Topolovățu Mare și Șuștra                                                                                                                                                                                                                 

            – Modernizare, reabilitare și dotare cămine culturale localitățile Topolovățu Mare, Iosifălău și Șuștra.

   16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 15

   17. Instituţii şcolare:

          – Şcoala cu clasele I-VIII Topolovăţu Mare;

          – Şcoli cu clasele I-IV: Ictar-Budinţ, Iosifălău şi Şuştra;

   18. Instituţii sanitare:

   – Cabinete medicale: Topolovăţu Mare (trei);

    – Cabinet stomatologic: Topolovăţu Mare;

     – Farmacie umană: Topolovăţu Mare;

     – Serviciu de ambulanță – 1 în Topolovățu Mare

   19. Instituţii culturale:

     – Biblioteca comunală: Topolovăţu Mare.

  20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

       – Biserici ortodoxe române: Topolovăţu Mare (1885), Topolovăţu Mic (1997), Şuştra (1887), Cralovăţ, Ictar-Budinţ (două, 1866 şi 1909) şi Iosifălău (în construcţie);

       – Biserica Ortodoxă Sârbă Cralovăţ (1887);

        – Biserica Romano-Catolică Iosifălău;

        – Biserica Greco-Catolică Ictar-Budinţ;

        – Biserica Baptistă Emanuel Topolovăţu Mare;

        – Biserica Penticostală Topolovăţu Mare.

   21. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

     – Monumente ale eroilor :  Topolovățu Mare, Ictar-Budinţ, Iosifălău, Șuștra, Cralovăț și Topolovățu Mic.

   22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

    – Ruga în localităţile: Topolovăţu Mare (de Sfintele Paşti); Cralovăţ (6 mai – Sf.Gheorghe sârbesc); Şuştra (Înălţarea Domnului); Ictar – Budinț (de Rusalii); Topolovăţu Mic (29 iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel); Iosifălău – (Adormirea  Maicii Domnului) .

     – Zilele comunei – Topolovățu Mare – luna august

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support