Orașul Gătaia

Alte primării

                                                                   FIŞA ORAŞULUI GĂTAIA
                                                                             
 1.  Sediul consiliului local: Gataia, str. Carpati, nr. 106, județul Timiș, CP307185 tel/fax 0256410001
 2. Pagina de internet: www.primariaorasgataia.ro
 3. E-mail: primaria_gataia@yahoo.com
 4. Primar: Cozarov Raul

          Viceprimar: Chițu Helmut

           Secretar general: Vernica Răzvan Lucian

 1. Repere istorice:

– 1018 – într-un document (hrisobúl, chrysobul, „bulă de aur”, „decret”) emis de împăratul bizantin Vasile al II-lea Bulgaroctonul, este amintită localitateaMoraviskos (Şemlacul Mare) ca fiind locuită de vlahi (români);

 – sec. al XIII-lea –  pentru a apăra Banatul de năvălirile tătare, regele Ungariei Béla al IV-lea ridică mai multe cetăţi: la Caransebeş, Lugoj şi Somlyó-Şemlacu Mare;

 – cetatea Somlyó avea importanţă strategică  mare, căci era ridicată pe dealul Şumig (205 metri altitudine) şi domina astfel teritoriul din jur până la Vârşeţ;

 – 1270 – este atestată documentar mănăstirea Săraca din localitatea Şemlacu Mic, numită de călugării franciscani „pepinieră de schismatici” (ortodocşi) care se opuneau catolicizării populaţiei din Banat;

 – 1323 – Gătaia este atestată documentar sub denumirea de Gataal;

 – 1332 – este amintit pentru prima dată în Codicele Vaticanului (evidenţele papale) numele localităţii Sculia în forma Sculd, Scoruld sau Scalla;

 – 1337 – prima atestare documentară a localităţii Butin (probabil Buitoni, locuită de cei din neamul lui Buitu);

 – este amintită localitatea Percos, locuitorii Percosovei se pare că au venit de lângă Cacova (Grădinari, judeţul Caraş-Severin);

 – 1343 – sunt atestate documentar localităţile Ghotal superior şi Ghotal inferior, ca aparţinând lui Ladislau Omeri, care le dăruieşte surorii sale Clara;

 – sec. al XV-lea – în documente emise în timpul domniei regelui Sigismund de Louxemburg este folosit pentru prima dată  numele Gatay (probabil un patronimic turco-tătar-Geo-Gatay);

 – 1442 – Percosova apare în documente ca aparţinând despoţilor sârbi;

 – sec. XV – Şemlacu Mare are drepturi  orăşeneşti, aici ţinându-se mai multe congregaţiuni ale nobililor maghiari;

 – sec. XVII – cetatea Somlyó – Şemlac e distrusă  de turci;

 – 1717 – aşezarea Gătaia avea 23 de case;

 – 1723-1725 – localitatea Sculia apare cu numele de Sculla, apoi Szigetfalu(“satul de pe insulă”);

 – 1738-1738 – cetele de haiduci bănăţeni (ha­ram­başi) conduse de Sava Harambaşu, Adam Moharu şi Florea din Bocşa se fac fraţi de cruce cu Pavel Dărăbanţu  din Gă­ta­­ia, se răscoală împotriva habsburgilor şi atacă coloniile înfiinţate de germani la Gătaia, Birda, Denta, Deta, Ciacova etc.

– răsculaţii sunt înfrânţi de trupele habsburge conduse de generalul Lentulus, iar soldaţii ard case şi ucid femei şi copii; 

 – 1739 – capii răscoalei din Gătaia au fost spânzuraţi lângă Deta;

 – 1778 – din ordinul lui  Iosif al II-lea de Habsburg, mănăstirea ortodoxă Săraca este în­chi­să, iar monahii obligaţi să plece;

 – 1779 – Gătaia trece de la judeţul Caraş la judeţul Timiş;

 1794-1797 – este ridicată biserica greco-ortodoxă  (sârbă), lăcaş  amintit într-una din lucrările sale de scriitorul maghiar Péterfy Jenő;

 1802 – apare pe hartă localitatea Şemlacu Mic, întemeiată de coloniştii germani;

 – înc. sec. al XIX-lea – sunt colonizate mai multe familii de slovaci;

 – 1823 – localitatea este donată de regele  Ungariei scriitorului armean maghiarizat Gorove László şi fraţilor săi Ludovic şi Ca­rol;

 – Gorove aduce în Gătaia colonişti maghiari; 

 1865 – se ridică biserica romano-catolică (ctitor, familia Gorove);

 – 12 ianuarie 1881 – s-a născut la Gătaia Mihail Gaşpar, protopop, ziarist şi scriitor (d. 27.11.1929);

 – 1894 – s-a născut la Gătaia János Horváth, scriitor şi ziarist, autorul volumului de poezie „Imagini în oglindă“ (d. 1950);

 – 1909 – s-a născut la Gătaia Adalbert Dezső (Deşu), component al lotului de fotbal al României (atacant), participant la Campionatele Mondiale din anul 1930 din Uruguay (d. 1937); 

 – 1913 – un nou val de slovaci vine la Gătaia  din localităţile Ostrava şi Nitra;

 – 1 decembrie 1918 – românii din Gătaia sunt reprezentaţi la Marea Adunare de la Alba Iulia de cinci delegaţi în frunte cu tânărul preot Mihail Gaşpar, care, pentru a înşela vigilenţa celor potrivnici Unirii, a călătorit deghizat în ţigan nomad (Banatul fiind ocupat atunci de trupele sârbe şi franceze);

 – 1923 – se naşte la Gătaia Bukovinsky János, medic, cercetător şi dascăl universitar (d. 2006);

 – 1924 – Gătaia e comună rurală, cu 3712 locuitori şi ţine de plasa Deta;

 – 1924 – familia Gorove deţinea în localitatea Gătaia  2027 de jugăre de teren arabil, fiind cea mai înstărită din sat;

 – 1932 – mănăstirea Săraca este cumpărată de Episcopia Caransebeşului şi redevine aşezământ monahal;

 – 1935 – Gătaia este reşedinţă de plasă;

 – 1936-1944 – în nordul Gătăii sunt colonizate în jur de 190 de familii de moţi şi 25 de familii din satul Igriş, fiind împroprietărite cu câte 16 jugăre cadastrale, fiecare;

 – 12 martie 1939 – s-a născut la Gătaia Csiz­marik Ladislau, profesor de muzică, ucis în 17 decembrie 1989 la Timişoara, Erou Martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;

 – 7 martie 1941 – se naşte în satul Sculia  Dumitru Acea, poet în grai bănăţean;

 – 1943 – s-a născut la Gătaia Petru Haţegan, asasinat pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timişoara la 17 decembrie 1989, ars la crematorul „Cenuşa“ din Bucureşti, Erou Martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;

 – 1951 – Gătaia, reşedinţă a raionului cu acelaşi nume, este inclusă ca un punct strategic în lanţul de fortificaţii anti-Tito, construindu-se în comună o  cazarmă pentru trupele de ocupaţie  sovietice;

 – proiectul este abandonat în anul 1954, după  ce relaţiile României cu Iugoslavia au fost restabilite;

 – 1963-1966 – sub îndrumarea medicilor Dan Arthur, Florin Gâldău şi Traian Lohan, a profesorului univ. dr. Mircea Lăzărescu, a profesorului univ. dr. Eduard Pamfil şi a conferenţiarului univ. dr. Ştefan Stössel, s-a lucrat la reamenajarea construcţiilor cu destinaţie de spital;

 – 1966 – Spitalul de Psihiatrie Gătaia  este inaugurat pe locul fostei cazărmi în care – de fapt – nu au fost niciodată încartiruiţi  soldaţi;

 – 11 iulie 1965 – se naşte la Gătaia Ladislau Böcskei, episcop diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea din aprilie  2009;

 1966-1969 – dr. Dan Arthur promovează psihoterapia şi psihodrama la Spitalul de Psihiatrie  Gătaia-Timiş;

 – 26 aprilie 1968 – se naşte la Gătaia poeta Marinela Ilie;

 – 5 noiembrie 1976 – în prezenţa Î.P.S. Nicolae, mitropolitului Banatului, este  târnosită biserica nou construită în Parohia Sculia-Colonie;

 – 1993 – este înfiinţată S.C. „Mobila Gătaia” S.A., cu un efectiv de peste 50 de angajaţi, care  produce  ferestre şi uşi din lemn exotic cu geam termopan;

 – 1996 – Colonia Gătaia, filie a Parohiei Ortodoxe Sculea,  la insistenţele credincioşilor, devine parohie de sine stătătoare;

 – 1998 – în cimitirul ortodox din Colonie odihneşte doctorul psihiatru Radu Paul Ricman, director al Spitalului de Psihiatrie din Gătaia între 1973 şi august 1997;

 – 2003 – fostul sediu al C.A.P.-ului, lăsat în paragină  vreme de 13 ani, a fost complet renovat şi transformat în post de jandarmi;

 – 2004 – comuna Gătaia devine oraş, cu cinci sate aparţinătoare, având  6 110 locuitori;

-este fondată Biblioteca Orăşănească;

 – aprilie 2005 – 40 de gospodării din localitatea Sculia au fost inundate, iar populaţia din zonă evacuată după ce un dig  de pe râul Bârzava a cedat  pe o bucată de 20 de metri din cauza presiunii şi a debitului foarte mare;

 – martie 2006 – este inaugurată Biserica „Tabor”, construită într-un stil arhitectonic care se apropie de cel bizantin;

 Btin (1337, Budwn), Percosova (1358, Berkez), Sculia (1334, Scalla, Scula), Şemlacu Mare (1270, Sumlo) şi Şemlacu Mic (1404, Kiss Somlya).

2014-2020: Perioada cuprinsă între 2014-2020 este marcată de doua evenimente istorice importante : Centenarul Marii Uniri și 100  de ani de la Tratatul de la Trianon în care România a redobândit de la Ungaria teritoriile aflate între Someș, Criș și Tisa, adica Transilvania și Banatul. Pe lângă aceste evenimente 2015 a fost anul internațional al luminii și solurilor declarat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, 2018 a fost punctat ca și anul international al Patrimoniului Național, 2019 a fost anul international al limbilor autohtone. Pentru UAT Gătaia anul 2020 reprezinta 750 de ani de la atestarea documentară a localității Șemlacu Mare.

 1. Populaţia stabilă – total = 5.456  locuitori din care:

       51% femei

        49% barbati

 1. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2021 = 2.254  gospodării
 2. Numărul şi denumirea localităţilor componente ale oraşului 

– Orasul Gataia – Sate apartinatoare : Sculia, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic, Butin, Percosova

 1. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

Drumuri comunale(rețea stradală)

Gătaia 26 km

Sculia 5.5 km

Șemlacu Mare 5,6 km

Șemlacu Mic 2,2 km

Butin 3,9 km

Percosova 5,1 km

DC178 Sumig –Percosova 8,5 km

DC180: DC178- Șemlacu Mic- Șemalcu Mare 5,3 km

DC169 Sculia – Sipet 4,3 km

Gătaia-Sculia DN58B –DC =2 km

Gătaia – Șemlacu Mare –DJ588 = 9km

Gătaia Șemlacu Mic – DJ588-DC178-DC180= 10km

Gătaia-Butin – DJ588-DC178 =13 km

Gătaia-Percosova – DJ588-DC178= 15 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

Gătaia – 29,24 km

Sculia – 2,62 km

Șemlacu Mare – 9,31 km

Șemlacu Mic – 4,12 km

Butin – 6,16 km

Percosova – 6,29 km

 1. Număr posturi în primărie – total 62 din care:

– functionari publici – 37

– personal contractual – 23

 – funcții de demnitate publică – 2

 1. Număr consilieri locali – 15
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării: 

            – Localitatea Szank – Ungaria

            – Localitatea Pimonte – Italia

  14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

   – Asociatia de Dezvoltare  Intercomunitară Deșeuri Timiș

   – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Sud

   – GAL “Timis Torontal Barzava”

    – Asociația Orașelor din România

    – Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară Apă- Canal Timiș

15.Obiective propuse a se realiza:

– Construire locuințe pentru tineri prin programul ANL

– Îmbunătățirea calității vietii în orașul Gătaia- Construire locuințe sociale

– Regenerarea Urbană prin îmbunătățirea infrastructurii verzi din orașul Gătaia

– Continuarea lucrărilor de realizare trotuare în orașul Gătaia

– Reabilitare străzi în orașul Gătaia străzi în orașul Gătaia – Programul Anghel Saligny

– Modernizare străzi în satele apartinătoare orașului Gătaia – Programul Anghel Saligny

– Modernizare 8,5 km străzi în orașul Gătaia

– Decolmatarea pârâului Gorova în parteneriat cu Administrația Bazinală Apele Române

-Sistem de supraveghere prin instalare camere video în orașul Gătaia

– Introducerea gazului metan în UAT Gătaia

– Extinderea rețelei de canalizare în orasul Gătaia și Sculia (POIM)

– Reabilitare punte pietonală str. Republicii

– Reparații trotuare în satele aparținătoare

– Construire vestiare și grupuri sanitare la stadionul Progresul Gătaia

– Realizare locuri de paracare la Sala de sport Gătaia

– Reabilitare parte carosabilă str. Republicii

– Reabilitare trotuare str. Muncitorilor

– Modernizare străzi în localitatea Sculia

– Eficientizare clădiri publice: Centru  medical Gătaia, Școala și Grădinița PN Butin, Școala și Grădinița PP Semlacu Mare

16.Proiecte cu finanțare externă în derulare:

– Anvelopare cladiri publice Liceul Teoretic Gătaia -POR

– Eficientizarea sistemului de iluminat public în UAT-orașul Gătaia – POR

– Construire capelă pentru ceremonii funerare în orașul Gătaia – PNDR

– Amenajare și dotare spațiu cu destinația sală de conferintă în orașul Gătaia – PNDR

– Pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul integrat de regenerare urbană prin îmbunatățirea și extinderea infrastructurii verzi din orașul Gătaia- POAT

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 1
 2. Pieţe – târguri:

– Piaţa agroalimentară a orașului Gătaia 

19. Institutii scolare:

Liceul Teoretic Gataia

    – Scoli cu clasele I – IV: Șemlacu- Mare și Butin

    – Creșă Gătaia                                     

    – Grădinița PP Gătaia

     – Grădinița PN Gătaia

     – Grădinițe PN: Șemlacu Mare;  Butin;

20.Instituții sanitare:

     Dispensarul medical- Gătaia

     Două farmacii –Gătaia

     Spitalul de Psihiatrie Gătaia

      Dispensar medical Șemlacu Mare

21.Instituții culturale:

 •      Casa de cultură Gătaia
 •      Cămin Cultural Butin
 •      Cămin Cultural Percosova

22.Baze sportive si de agrement:

 – Stadionul Progresul Gătaia

 – Sala de sport oraș Gătaia

 – 2 Terenuri  de sport sintetice cu nocturnă în aer liber

 1. Biserici,mănăstiri, lăcașe de cult:

.    Biserica Ortodoxă Gătaia

     Biserica Romano- Catolică Gătaia

     Biserica Reformată Sculia

     Biserica Ortodoxă Colonie

     Biserica Ortodoxă Sculia

     Biserica Ortodoxă Percosova

     Biserica Romano- Catolică Percosova

     Biserica Ortodoxă Butin

     Biserica Catolică Butin

     Biserica Evanghelică Butin

     Biserica Penticostală Butin

     Biserica Ortodoxă Șemlacu- Mare

     Biserica evanghelică Șemlacu- Mare

     Biserica Baptistă Gătaia

     Biserica Penticostală Gătaia

     Biserica Adventistă Gătaia

     Manăstirea Săraca- Șemlacu- Mic.

     Biserica Exodus Gătaia

24.Monumente ale eroilor:

 – 3 Momumente ale Eroilor din centrul civic al Orașului Gătaia

 – Monumentul Eroilor din Colonie (str. Crișan )

 – Monumentul Eroilor din curtea Bisericii Ortodoxe Gătaia

 – Monumentul Eroilor de la Șemlacu Mic, Șemlacu Mare, Butin, Percosova, Sculia

 1. Ruga si alte manifestari culturale:
 •       Ruga banățeană Gătaia – Paștele ortodox
 •       Ruga banățeana Colonie – Paștele Mici
 •       Ruga Sculia – 15 august
 •       Ruga Percosova – 15 august
 •       Ruga Butin – 21 august
 •       Ruga Șemlacul Mare – Rusalii
 •       Ruga Șemlacul Mic – 5 august
 •       Zilele Orașului Gătaia – a 2-a duminică din iulie
 •       Festivalul de folclor pentru copii “Florile Bârzavei”
 •       Manifestari cu ocazia Zilei Naționale
 •       Spectacol de colinzi cu ocazia sarbătorilor de iarnă
 •       Festivalul “Lada cu zestre”
 •        Concursul de gătit la ceaune (octombrie)
 •        Balul Erzsebet (noiembrie)
 •         Balul strugurilor (septembrie)
 •         Balul pensionarilor
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support