Comuna Victor Vlad Delamarina

Comuna Victor Vlad Delamarina

Alte primării

                            FIŞA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

   1. Sediul consiliului local: Comuna Victor Vlad Delamarina, nr. 127, Jud. Timiş, cod poştal 307460, Telefon 0256354741, fax 0256351667.

   2. Adresa pagina internet : www.primariavvdelamarina.ro .
   3. E-mail : primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro 

   4. Primar : CARDAŞ IOAN – CRISTIAN,

   Viceprimar : SIMA IOAN

   Secretar general : LAZĂR SABIN – VALENTIN

   5. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 2.841, din care:
          Bărbaţi = 1.488 persoane
          Femei = 1.353 persoane
   6. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 1.202
   7. Numărul şi denumirea satelor componente = 7:  V.V.Delamarina, Herendeşti, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare, Pini şi Visag.
   8. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

 • V.V.Delamarina = 5,8 km;
 • Pădureni = 4,2 km;
 • Petroasa Mare = 6,8 km;
 • Herendeşti = 7,5 km;
 • Honorici = 6,2 km;
 • Pini = 3 km;
 • Visag = 7 km

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

           a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

 • DJ 585 = 8,6 km;
 • DC 134 = 8,2 km; DC 135 = 3,4 km; DC 136 = 17,3 km; DC 139 = 3,9 km

          b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

 • DN 58A şi DJ 585 V.V.Delamarina – Visag = 15 km;
 • DC 134 V.V.Delamarina- Honorici = 3 km;
 • DC 134 V.V.Delamarina- Pădureni = 7 km;
 • DN 58A, DC 135 şi DC 136 V.V.Delamarina- Herendeşti = 10 km;
 • DN 58A şi DC 136 V.V.Delamarina-Petroasa Mare = 10 km;
 • DN 58A V.V.Delamarina- Pini = 1 km.

  10. Număr posturi în primărie – total = 13, din care:

 • funcţionari publici = 4
 • personal contractual = 9

  11. Număr consilieri locali = 11

  12. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş;
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Timiș Centru;
 • Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş;
 • Asociaţia Comunelor din România.

   13. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

 • Reţea de alimentare cu gaz;
 • Asfaltarea drumului comunal DC 135 între localităţile V.V.Delamarina şi Herendeşti;
 • Asfalatare strazi în localităţile Honorici, Pădureni, Visag;
 • Doatarea căminelor culturale din comună în vederea bunei desfăşurări a activităţilor care au loc;
 • Susţinerea unei echipe de fotbal;
 • Întreţinerea şcolilor şi grădiniţelor din comună;
 • Sprijinirea lăcaşelor de cult din comună;
 • Realizare reţea canalizare în Honorici, Pădureni, Visag.

  14. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

           – nu sunt.

   15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 30

   16. Instituţii şcolare:

 • Şcoli cu clasele I-VIII: V.V.Delamarina şi Petroasa Mare;
 • Şcoli cu clasele I-IV: Honorici şi Visag;
 • Grădiniţe cu program normal: V.V.Delamarina, Petroasa Mare, Honorici şi Visag.

   17. Instituţii sanitare:

 • Cabinete medicale: V.V.Delamarina, Petroasa Mare şi Honorici;
 • Cabinet sanitar-veterinar: Herendeşti.

  18. Instituţii culturale:

 • Cămine culturale: V.V.Delamarina, Herendeşti, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare şi Visag;
 • Bibliotecă: V.V.Delamarina;
 • Punct muzeistic în memoria poetului în grai bănăţean Victor Vlad Delamarina: V.V.Delamarina.

  19. Baze sportive şi de agrement:

 • Sala de sport şcolară din localitatea V.V.Delamarina.
 • Teren de minifotbal în localităţile Herendeşti Petroasa Mare, Victor Vlad Delamarina şi Honorici

  20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

 • Biserici ortodoxe: V.V.Delamarina (1908), Honorici (prima consemnare 1798, 1907), Visag (1756) şi Herendeşti (1930);
 • Biserici ortodoxe de rit ucrainean: Pădureni (1976) şi Petroasaa Mare (2002);
 • Biserici catolice: Visag şi Petroasa Mare (1870);
 • Biserici baptiste: Honorici (1995) şi Visag (1929);
 • Biserica Penticostală Petroasa Mare (2000);
 • Biserica Creştini după evanghelie Emanuel Petroasa Mare;
 • Mănăstirea „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“ Petroasa Mare (1993).

  21. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

 • Monumente ale eroilor din Primul şi Al Doilea Război Mondial: V.V.Delamarina, Visag;
 • Monumente ale eroilor din Primul Război Mondial: Petroasa Mare şi Pădureni.

  22. Ruga şi alte manifestări cultural religioase:

 • Ruga în localităţile: V.V.Delamarina şi Vișag (de Rusalii); Herendeşti (29 iunie – Sf. Ap.Petru şi Pavel); Petroasa Mare (12 iulie – Sf. Petru după rit vechi); Honorici (8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului) şi Pădureni (14 octombrie- Sf. Cuv. Paraschiva)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support