Comuna Giera

Alte primării

                                 FIŞA COMUNEI GIERA

 1. Sediul consiliului local: Giera nr.192, cod poştal 307215, jud. Timiș, telefon/fax 0256 415401
 2. Adresă pagină de internet: www.primariagiera.ro
 3.  E-mail: primariagiera@gmail.com
 4.  Primar: Vicol Radu Ionel

            Viceprimar : Voinea Adrian Luță

             Secretar: Pavel Miadora Dalma

 1. Repere istorice:

– 1332 – localitatea Giera este proprietate a familiei Cenad, cu numele de „posesiunea Geur“;

– 1717 – aşezarea este locuită de sârbi aşezaţi la sfârşitul sec.XVII şi avea 12 case;

– 1760 – satul Ciavoş (Grănicerii) ajunge în proprietatea familiei Endrődy, care aduce colonişti germani;

– 1760-1770 – în satul Toager sunt colonizaţi iobagii de pe moşiile Episcopatului romano-catolic din Zagreb;

– 1795 – Giera ajunge în proprietatea familiei Gyertyánffy şi poartă numele de Gyr;

– 1853 – apele din vechea albie a Begăi inundă masiv localitatea Ciavoş (Grăniceri);

– 1890 – este reşedinţă de comună cu 1161 de locuitori;

– 1924 – localitatea Ciavoş se numea Lichtenwald (satul Comeat din comuna Bogda se numea tot Lichtenwald);

– 1936 – existau în Giera şcoală primară, şcoală confesională sârbă, cor, cooperativă de credit şi o fabrică de sifon;

– 5 martie 1936 – se naşte la Giera Florentin Iosif, cunoscut interpret de populară bănăţeană;

– Grănicerii (fost Ciavoş – amintit în sec. XIII-lea ca proprietate erarială – a fiscului austriac – apoi a familiei Csávossy), Toager (1760-1770).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie – total = 1426 persoane, din care:

– masculin = 635 persoane

– feminin = 791 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 =501
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =3:
 •      Giera
 •      Grănicerii
 •      Toager.

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

              a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        -Drumuri comunale = 14.8 km

              b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DN 59B Giera-Grănicerii = 11,0 km;

                        – DN 59B Giera-Toager = 2,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Giera = 5,68 km

            – Toager = 3.28 km

            – Grănicerii = 2,45 km

 1. Număr posturi în primărie – total =16, din care:

            – funcţionari publici = 7

            – personal contractual = 7

 1. Număr consilieri locali = 9
 2. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării: -NU
 3. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
 • – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 
 • – Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Timiş-Torontal“
 • – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș
 •  – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest     
 •  – Grupul de Acțiune Locală Asociația Timiș Torontal- Bîrzava
 • – Asociaţia Comunelor din România.

15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

 • Extinderea și modernizarea sistemului de alimetare cu apă în localitățile Giera, Toager și Grănicerii, comuna Giera, județul Timiș
 • Extinderea și modernizarea sistemului de canalizare în localitățile Giera, Toager și Grănicerii, comuna Giera, județul Timiș
 • Construire Sală de sport în localitatea Giera, comuna Giera, judetul Timiș
 • Modernizarea și dotarea bazei sportive din comuna Giera
 • Înființare rețea distribuție gaze naturale
 • Modernizare DC 191 Giera – Gad
 • Rigole, trotuare și accese proprietăți în comuna Giera, județul Timiș
 • Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII din comuna Giera, județul Timiș
 • Modernizarea unei rețele de drumuri care să deservescă exploatațiile agricole
 • Delimitarea și dotarea unor locuri de agrement pentru petrecerea timpului liber pe malul râului Timiș

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =19

17. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

  • Modernizare străzi în localitățile Giera, Toager si Grănicerii
  • Școala pentru toți
  • Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în localitățile Giera și Toager, comuna Giera, județul Timiș
  • Construire capele în localitatile Toager si Granicerii, comuna Giera, judetul Timiș

18. Instituţii şcolare:

            – Şcoala Gimnazială Giera

            – Grădiniţe cu program normal: Giera, Grănicerii şi Toager

19. Instituţii sanitare:

              – Centrul Medical dr. Stoicu Dragoș

              – Cabinet de medicină veterinară Giera

20. Instituţii culturale:

        – Cămine culturale: Giera, Grănicerii şi Toager

21. Baze sportive şi de agrement:

22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

             Biserica Romano – Catolică Giera

             Biserica Ortodoxă Română Toager

             Biserica Ortodoxă Sârbă Giera

             Biserica Roano- Catolică Grănicerii

             Biserica Elim Penticostală Giera

             Biserica Baptistă Toager

             Biserica Baptistă Grănicerii

23.  Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monument al eroilor din Primul Război Mondial -Toager

24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

            RUGA ROMÂNEASCĂ TOAGER – ÎN ZIUA DE PAȘTE

           ZIUA EROILOR – ÎNALȚAREA DOMNULUI

           RUGA SÂRBEASCĂ GIERA – RUSALII

           RUGA ROMÂNEASCĂ GRĂNICERII – SF. ILIE

           ZIUA COMUNEI GIERA – 15 AUGUST

           RUGA UNGUREASCĂ GIERA – 8 SEPTEMBRIE

           ROADELE TOAMNEI GIERA – ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE

           SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN – 24 DECEMBRIE

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support