Comuna Nădrag

Alte primării

                     FIŞA COMUNEI NĂDRAG

 1. Sediul consiliului local:  comuna Nădrag, Piaţa Centrală, nr.2, județul Timiș, cod poştal 307290, telefon/fax 0256 328304
 2. Adresă pagină internet: www.primarianadrag.ro
 3. E-mail: nadrag@primarianadrag.ro
 4. Primar: Muntean Liviu

    Viceprimar: Linginari Puiu-Ioan

    Secretar: Fuior Mărioara

 1. Repere istorice:

– 1364 – prima atestare documentară a localităţii Nodrag, ca proprietate regal ă maghiară;

– 1548-1607 – cu privire la cetatea Nodrag sunt amintiţi diferiţi proprietari ai cetăţii;

– 1845 – au fost construite ateliere de prelucrare a fierului (Zsidóvári vasgyár) de o societate vieneză;

– 1872 – Societatea de Fier din Jdioara devine Societatea Industrială a fierului Nădrag;

 1865 – din motive necunoscute, locuitorii Nădragului incendiază peste 800 de hectare între Nădrag şi Crivina;

– 1890 – Nădrag era reşedinţă de comună cu 1726 locuitori;

– 1880-1923 – întreprinderea „Ciocanul“ din Nădrag avea furnale, oţelărie, turnătorie, laminor, uzină de valţuri, uzină de maşini, fabrică de maşini şi unelte agricole;

– 1927 – a fost reconstruită hala laminorului de tablă;

– 1938 – societatea Titan – Nadrag – Călan asigura peste 4.900 locuri de muncă;

– 1956-1980 – au fost puse în evidenţă în zonă rezerve de minerale utile: aur, argint, cobalt, crom, uraniu, pe lângă cele de fier, plumb şi zinc exploatate mai demult, iar uzina „Ciocanul“ devine cea mai importantă întreprindere din zonă;

– 1990 – comuna avea 5.000 de locuitori;

– 2002 – Nădragul (cu Crivina) mai avea doar 2.966 de locuitori;

– Crivina (1470).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 2852 persoane, din care:

         – masculin = 1418 persoane

         – feminin = 1434 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 1320
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =2: Nădrag şi Crivina.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

        a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 681 = 16 km

                        – DJ 681B = 4 km;

        b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DJ 681B şi DJ 681 Nădrag-Crivina = 9,0 km;

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km: = 25 km
 1. Număr posturi în primărie – total = 22, din care:

         – funcţionari publici = 7

         – personal contractual 15

 1. Număr consilieri locali =11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

       – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

       – Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș;

       – Asociaţia Microregională  „Ţara Făgetului“.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

      – Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Crivina

      – Modernizare drumuri de interes local Nădrag

       – Reabilitare Liceu tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

       – Modernizare , renovare și dotare cămin cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, județul Timiș

       – Renovare și dotare cămin cultural din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, județulș Timiș

       – Reabilitare și modernizare parc în localitatea Nădrag

        – Dotarea Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu”, comuna Nădrag, județul Timiș, cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice în mediu online

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 25

17. Pieţe – târguri:

          – Piaţă agroalimentară Parc – Nădrag = zilnic;

          – Piaţă agroalimentară Cornet – Nădrag zilnic.

18. Instituţii şcolare:

            – Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu“ Nădrag 

            – Şcoala cu clasele I-IV Crivina;

            – Grădiniţă cu program normal Nădrag.

19.  „Instituţii sanitare:

         – Cabinet dr. Nițu Lucian

         – Cabinet stomatologic dr. Tofan

20. Instituţii culturale:

          – Cămin cultural Crivina

21. Baze sportive şi de agrement:

        – Teren sport Zona Parc

22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

       – Biserici ortodoxe române: Nădrag (1900), Crivina (1883);

       – Biserica romano-catolică: Nădrag (1928);

23. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

         – Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Nădrag.

24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

        – Zilele comunei Nădrag

        – Zilele satului Crivina

        – Festivalul de colinde

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support