Comuna Fibiș

Alte primării

                                                                      FIŞA COMUNEI FIBIŞ

 1. Sediul consiliului local:  comuna Fibiş, nr. 94/A, jud. Timiș, telefon/fax 0256 232095
 2. Adresă pagină internet: www.comunafibis.ro
 3. E-mail: registratura@comunafibis.ro
 4. Primar: Carcea Gheorghe Dorel

          Viceprimar: Laiu Gabriel

          Secretar: Mich Adriana Isabela Anca

 1. Repere istorice:
 • 1234 – este consemnată existenţa aşezării villa Fives (după Remus Creţan) în timp ce istoricul Borovaszky susţine că aşezarea a fost întemeiată în anul 1380;
 • 1446 – localitatea Fibiş este atestată documentar ca aparţinând districtului (judeţului) Arad, sub numele Fyes, apoi Alsó şi Füves;
 • 1717 – apare cu numele Fibesh, având 20 de case;
 • 1777 – este atestată documentar şcoala confesională ortodoxă română;
 • 1815 – aşezarea aparţine lui Carol Schwarzenberg;
 • 1821 – satul avea o populaţie de 1.300 de locuitori, din care 260 erau etnici germani;
 • 1845 – localitatea este proprioetatea baronului de Hodoş şi Chizdia, George Sina;
 • 1891 – a fost construită şcoala cu predare în limba germană;
 • 1924 – Fibişul avea 2.300 de locuitori, majoritatea lor fiind români, deşi au fost colonizate în timp şi familii de germani şi unguri;
 • 1935 – Ioan Lotreanu, în „Monografia Banatului“, volumul I, consemnează existenţa la Fibiş a unui izvor cu „apă acră“ (apă minerală) care, „deşi nu este îngrijit, este totuşi cercetat de locuitorii din jur“; în sat exista şcoală românească, maghiară, germană, cor mixt, casă naţională, cooperativă de ajutor propriu, casă de păstrare, monument al eroilor, mori ţărăneşti, gară şi oficiu poştal;
 • 1936 – satul Fibiş avea 2.170 de locuitori şi 541 de case;
 • 25 iulie 1939 – se naşte la Fibiş Dorin Crainea, profesor, fost director al liceului „C.D.Loga“ din Timişoara;
 • Fibiş a funcţionat ca şi comună până în anul 1967, când a trecut ca sat la comuna Maşloc;
 • 2004 – comuna Fibiş a fost reînfiinţată în baza Legii nr. 84/2004, prin desprinderea de comuna Maşloc;
 1. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2022 – total= 1.734 persoane.
 2. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2020 = 689
 3. Numărul şi denumirea satelor componente = 1: Fibiş
 4. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
 • DJ 691 = 4,2 km
 • DJ 682A = 4,2 km
 • DJ 693 = 5,1 km                                           
 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
 • Fibiş = 13 km
 1. Număr posturi în primărie – total = 17, din care:
 • funcţionari publici = 9
 • personal contractual 5
 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ;
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;
 • Asociația „Grup de Acțiune Locală Colinele Recaș”; 
 • Asociația „Grup Local de Pescuit Crapul Bănățean”;
 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
 • amenajare șanțuri și poduri ;
 • alimentare cu apă în PUZ – zona locuințe ;
 • iluminat în PUZ – zona locuințe ;
 • proiect casă funerară ;
 • asfaltare străzi în intravilanul localității Fibiș ; 
 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 1
 2. Instituţii şcolare:
 • Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Groza,, Fibiş
 • Grădiniţa cu program normal Fibiş
 1. Instituţii sanitare:
 • Cabinet Medical Uman Fibiş
 • Farmacia Umană Fibiş
 • Cabinet Sanitar-Veterinar Fibiş
 • Farmacie Umana.
 1. Instituţii culturale:
 • Căminul Cultural Fibiş
 1. Baze sportive şi de agrement:
 • Teren de sport Fibiş
 • Bază sportivă Fibiș
 • Parc de joacă pentru copii Fibiş
 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:
 • Biserica Ortodoxă Română Fibiş (1810)
 • Biserica Romano-Catolică Fibiş
 • Biserica Baptistă Fibiș
 • Biserica Penticostală Fibiş
 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:
 • Monumentul eroilor căzuţi în Primul şi al Doilea Război Mondial 
 • Cruce comemorativă în cinstea eroilor căzuţi 
 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
 • Ruga în localitatea Fibiş (la 5 săptămâni după Paşti).

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support