Comuna Becicherecu Mic

Comuna Becicherecu Mic

Alte primării

                                             FIŞA COMUNEI BECICHERECU MIC
                                                                                  

1. Sediul consiliului local: Becicherecu Mic nr.649, telefon 0256 378501, fax 0256 378805

2. Adresă pagină internet: www.becicherecu-mic.ro

3. E-mail: becicherecumic@yahoo.com

4. Primar: Rusu Raimond Ovidiu

    Viceprimar: Gherasim Adrian Silviu

    Secretar: Hîldan Alin Marian

5. Repere istorice:

– 1332 – localitatea este atestată documentar  pe dijmele papale sub numele  de Pecskereky, dar primele date referitoare la comuna Becicherecu Mic sunt menţionate încă la anul 1232 sub denumirea de Terra Potkerequ (Pescăreţu);

– 1552-1716 – în timpul ocupaţiei turceşti, numele aşezării ar fi fost Crucea, vatra satului fiind amplasată probabil pe Dealul Crucii;

– 1727 – sosesc primii colonişti germani;

 – localitatea cunoscută ca Peschered (Pescăreţ), este amintită acum ca „Becicherecu Mic“;

– 1748 – sunt colonizate 24 de familii de români aduse din Transilvania;

– 1775 – s-a născut Dimitrie Ţichindeal, preot, învăţător, fabulist (d. 20.01.1818);

– 1784 – încep să sosească noi colonişti din Austria şi Germania cărora li se zidesc 116 case;

– 1845 – s-a născut compozitorul şi dirijorul Iosif Iovanovici (d. 28.09.1902);

– 1881 – s-a născut Josef Marx, fondatorul celei mai populare publicaţii a şvabilor bănăţeni din SUA, „Heimatbote“ (d.1939);

– 1900 – în sat trăiau 2.600 de germani;

– 1920-1925 – localitatea s-a numit Ţichindeal, după numele cărturarului Dimitrie Ţichindeal;

 halta de cale ferată din localitate se numea Pescăreţul Mic;

– 6 martie 1929 – se naşte dr. Ştefan Orbulescu, poet şi publicist (d. 13.06.2007);

– 1936 – în sat erau patru coruri mixte, două fanfare, două Case de cultură, o bancă şi moara „Terezia“;

– 1945 – populaţia de etnie sârbă este numeroasă, datorită coloniştilor veniţi din Becicherecu Mare (Banatul Sârbesc, azi Jarko Zrenianin);

– 14 octombrie 1957 – se naşte la Becicherecu Mic fotbalistul şi antrenorul Aurel Şunda;

– 2002 – comuna avea 2.340 de locuitori;

– este fondată echipa de fotbal „Nova Mama Mia“.

6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 – total = 2834 persoane, din care:

– masculin =1419 persoane

– feminin = 1415 persoane

7. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2012 = 840

8. Numărul şi denumirea satelor componente = 1: Becicherecu Mic

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

– DC 42 = 4,2 km; DC 45 = 3,4 km                          

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

– Becicherecu Mic = 18 km

11. Număr posturi în primărie – total = 14, din care:

 funcţionari publici =10

– personal contractual = 4

12. Număr consilieri = 11

13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş – „ADID Timiş“;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş“;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara“;

– Asocierea cu Judeţul Timiş în vederea realizării şi valorificării „Parcului Judeţean Timiş pentru producţie de energie fotovoltaică – Covaci“;

– Asocierea Comunei Becicherecu Mic cu Comuna Dudeştii Noi în vederea realizării proiectului „Pietruire şi asfaltare drum comunal DC 45”;

– Asocierea privind participarea comunei Becicherecu Mic la proiectul: „Colectarea selectivă a deşeurilor în comunele: Satchinez, Variaş, Şandra, Becicherecu Mic, Biled, Dudeştii Noi şi Orţişoara“;

– Asociaţia Comunelor din România.

14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

În domeniul agriculturii:

– Atragerea de noi investitori şi susţinerea tinerilor fermieri locali;

– Promovarea programelor guvernamentale existente.

În ceea ce priveşte bugetul local:

– Reducerea deficitului bugetar şi a datoriei publice, prin instituirea unei comisii de evaluare a creanţelor bugetare şi eficientizarea colectării taxelor şi impozitelor locale;

– Accesarea fondurilor guvernamentale şi europene pentru proiecte de infrastructură.

În domeniul dezvoltării administraţiei locale:

 Continuarea programului de ajutorare a tinerilor până la 35 de ani, conform Legii nr.15/2003;

– Finalizarea Planului Urbanistic General;

– Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară care va avea ca obiectiv gospodărirea apelor.

În domeniul culturii:

– Realizarea tuturor obiectivelor cuprinse în agenda culturală a comunei;

– Construirea unui nou cămin cultural.

În domeniul educaţiei:

– Continuarea programului „After School” şi asigurarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor didactice;

– Continuarea lucrărilor de construcţie a unei noi şcoli prin Programul de Reabilitarea a Infrastructurii Şcolare.

În domeniul energetic şi protecţia mediului:

– Asigurarea alimentării cu energie electrică în PUZ-urile noi ale comunei;

– Încheierea unui parteneriat public – privat având ca obiect amenajarea unui parc fotovoltaic.

În ceea ce priveşte încurajarea investitorilor:

– Asigurarea unor facilităţi la concesionarea terenurilor în vederea începerii unei afaceri;

– Acordarea unui regim fiscal favorabil noilor investitori.

În domeniul relaţiilor externe:

– Organizarea de schimburi de experienţă între tinerii din comuna noastră şi tinerii din ţară şi din spaţiul european;

– Înfrăţirea cu o localitate din Serbia.

În ceea ce priveşte stimularea sectorului privat şi creare de locuri de muncă:

– Înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară;

– Înfiinţarea unui PUZ economic, de mică industrie şi depozitare.

În domeniul transporturilor:

–  Continuarea colaborării cu RATT în ceea ce priveşte linia de transport în comun Timişoara – Becicherecu Mic şi retur.

În domeniul infrastructurii:

– Proiect integrat: Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Becicherecu Mic; Modernizare străzi în comuna Becicherecu Mic; Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Becicherecu Mic; Înfiinţare after school în comuna Becicherecu Mic; Etnofest: tradiţie şi cultură în comuna Becicherecu Mic; Etnofest: tradiţie şi cultură în comuna Becicherecu Mic, proiect aflat în evaluare;

– O şcoală modernă pentru învăţământ eficient în comuna Becicherecu Mic – proiect aflat în evaluare;

   – Realizare perdea forestieră de protecţie a localităţii (împădurire);

   – Extindere parcuri şi spaţii verzi pe raza localităţii;

   – Extindere reţea electrică PUZ N-E;

   – Extindere reţea de alimentare cu apă PUZ N-E;

   – Creare PUZ N-V şi parcelare;

   – Extindere utilităţi PUZ N-V;

   – Construire sediu nou primărie;

   – Modernizare reţea comunală de străzi (asfaltare);

   – Extindere trotuare;

   – Realizare PUG

15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 8

16. Instituţii şcolare:

– Şcoala cu clasele I-VIII Becicherecu Mic;

– Grădiniţa cu program prelungit Becicherecu Mic.

17. Instituţii sanitare:

– Cabinete medicale: Becicherecu Mic (două);

– Farmacie umană : Becicherecu Mic (două);

– Cabinet sanitar-veterinar: Becicherecu Mic;

– Farmacie sanitar-veterinară: Becicherecu Mic.

18. Instituţii culturale:

– Cămin cultural: Becicherecu Mic;

– Muzeul „Dimitrie Ţichindeal“ Becicherecu Mic;

– Biblioteca comunală: Becicherecu Mic.

19. Baze sportive şi de agrement:

               – Baza Sportivă „Nova Mama Mia“ Becicherecu Mic.

20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

 Biserica Ortodoxă Română Becicherecu Mic (1910);

– Biserica Romano-Catolică Becicherecu Mic (1811);

– Biserica Ortodoxă sârbă Becicherecu Mic (1823);

– Biserica Penticostală Philadelphia Becicherecu Mic (2006);

– Biserica Baptistă Becicherecu Mic (1990).

21. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monumentul ostaşilor sovietici căzuţi în Al Doilea Răboi Mondial;

            – Monumentul ostaşilor căzuţi în cele două războaie mondiale;

            – Monumentul preotului şi cărturarului Dimitrie Ţichindeal.

22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga ortodoxă română (15 august – Sf. Maria Mare);

– Ruga ortodoxă sârbă (22 mai);

                – Ruga romano-catolică – kerwei (a doua duminică a lunii noiembrie);

                – Alte manifestări culturale cuprinse în Agenda culturală pe anul 2013

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support