Comuna Curtea

Alte primării

                                             FIŞA COMUNEI CURTEA

1. Sediul consiliului local: localitata Curtea,  stradă Teilor , nr. 268 , jud. Timiș, cod poştal 307135 , telefon 0256334612 , fax 0256334748,

 2. Adresă pagină internet: wwwprimariacurtea.ro

 3. E-mail: primaria_curtea@yahoo.com

 4. Primar:  Marinel – Ovidiu Crăciunescu

     Viceprimar:   Adrian – Paul Craciunescu

     Secretar general: Adriana – Victorița Titel

5. Repere istorice:

– sec. X-XI – legenda spune că această aşezare ar fi fost reşedinţa de vară a ducelui român Glad, unde venea însoţit de toată curtea sa voievodală;

– 1517 – prima atestare documentară apare în defteruri  (registre cadasrale) turceşti (KurthaKurt);

– 1658 – Curtea se află în mâna turcilor, fiind un loc de adăpost pentru nemeşii (nobilii mici şi mijlocii) ardeleni aflaţi în conflict cu casa regală ungară;

– 1717 – Curtea avea 50 de case, Coşava – 30 de case, Homojdia doar şase;

– 1776 – se înfiinţează la Curtea prima şcoală primară românească;

– 1851 – Homojdia era considerată de statisticianul maghiar Fényes Elekdrept „comună valahă“;

– 1866 – la Coşava a poposit domnitorul Alexandru Ioan Cuza;

– 1892 – se înfiinţează corul bărbătesc;

– 1936 – satul Curtea avea 1.221 de locuitori, 282 de case, şcoală primară, patru mori ţărăneşti, o scărmătoare de lână, oficiu poştal;

– Coşava avea 661 de locuitori şi 156 de case;

– Homojdia avea 330 de locuitori şi 72 de case;

– 1951 – se naşte la Coşava pictoriţa Lia Popescu;

– 2002 – comuna Curtea avea 1238 de locuitori;

– Coşava (1405, Kosoa), Homojdia (1514-1515, Homosthya).

  6. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =   1.275 , din care:

      – bărbaţi =  674   persoane

      – femei   =  601   persoane

  7. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 593

  8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin unităţii administrativ-teritoriale = 3

 •       Curtea 
 •       Coșava
 •       Homojdia        

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

     a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

    DJ684 Coșava-Curtea – drum asfaltat 2 km,

    DC 108 Curtea- Breazaova  – drum asfaltat 2,4 km,

    DC 108 Curtea-Romanești – drum pietruit 0,5 km,

    DC109 Homojdia – drum pietruit 1,2 km,

     DC 110 Coșava – Homojdia drum pietruit 4,6 km

      b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

       Curtea –Coșava drum asfaltat 2 km,

       Curtea-Homojdia în curs de asfaltare 6 km

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:      

 •     Curtea 6,8 km,
 •     Coșava 5,3 km
 •     Homojdia 2 km

11. Număr posturi în primărie – total = 15, din care:

     – funcţionari publici = 5

     – personal contractual 10

12. Număr consilieri = 9

13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării: 

 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 
 • Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș

14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

  -Reabilitare sediu primarie

    – Asfaltare strazi Curtea, Coșava și Homojdia 

    – Extindere rețea de alimentare cu apă în Coșava și Homojdia

     – Finalizare parc de joaca în localitatea Coșava

15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

     – Modernizare drum comunal Coșava – Homojdia ,

     – Modernizare drum comunal Curtea – Românești

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 

17. Pieţe – târguri: Curtea 14 septembrie și 21 mai

18. Instituţii şcolare:

       – Școala Gimnazială cu Clasele I-VIII Curtea

       – Grădinița cu program normal Curtea

       – Grădinița cu program normal Coșava

  19. Instituţii sanitare: Dispensar uman,    Centru Medical Comunitar

  20. Instituţii culturale:

 •    Căminul Cultural Curtea
 •    Căminul Cultural Coșava
 •    Căminul Cultural Homojdia

21. Baze sportive şi de agrement:

22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

 • Biserica Ortodoxă Curtea 
 • Biserica Ortodoxă Coșava 
 • Biserica Ortodoxă Homojdia 
 • Biserica Penticostală  Curtea,
 • Biserica Penticostală  Coșava ,
 • Biserica Penticostală  Homojdia,
 • Biserica Baptistă Curtea.

23. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

25. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase

    – 29 iunie rugă la Curtea

    – 15 august rugă Coșava .

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support