Comuna Șandra

Alte primării

                                                          FIŞA COMUNEI ŞANDRA

 

 1. Sediul consiliului local: comuna Şandra, nr.6, județul Timiș, cod poştal 307065, telefon 0256 379149, fax 0256 379494
 2. Adresă pagină internet: www.primariasandra.ro
 3. E-mail: primariasandratm@gmail.com
 4.  Primar: Savu Luchian

    Viceprimar: Niţu Gheorghe

    Secretar: Mistreanu Cristina Carmen

 1. Repere istorice:

– 1801 – teritoriul Şandrei de azi era menţionat în documentele austriece ca sat părăsit, prediu, aflat în stăpânirea Episcopiei catolice din Zagreb;

– 1833 – începe colonizarea prediului, care primeşte la început denumirea de Alexandria, după numele episcopului romano-catolic de Zagreb, Alexander de Alagovics, cel care avea acolo o proprietate de aproape 7000 de iugăre;

– 1839 – conform istoricului Fényes Elek, aşezarea se numea Sándorháza;

– 1839 – sunt colonizaţi germani, maghiari, slovaci, toţi catolici, aduşi din Variaş, Sânandrei, Gottlob, Bulgăruş, Lenauheim, Biled, Iecea Mare;

– 1839 – este construită prima şcoală;

– 1843 – trăiau în satul Şandra 1231 de germani, 16 sârbi şi români;

– 1843 – a luat fiinţă satul Uihei prin colonizarea a 140 de familii germane provenite din localităţi învecinate Şandrei;

– 1929 – se înfiinţează brigada voluntară de pompieri ;

– 1945 – sunt deportaţi 174 de etnici germani din Şandra în Uniunea Sovietică, iar 48 de persoane sunt deportate în Bărăgan ;

– 4 mai 1950 – se na şte la Şandra chestorul de poliţ ie Iosif Panduru;

– 2002 – comuna Şandra avea 2808 de locuitori ;

– 2004 – comuna Şandra a fost reînfiinţată în baza Legii nr.54/2004 prin desprinderea de comuna Biled;

– Uihei (1843, Újhely – „Satu Nou“).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020  – total = 3106 persoane, din care:

– masculin = 1582 persoane

– feminin = 1524 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 932
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =2: Şandra şi Uihei.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

             a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DC 22 = 4,0 km;

                        – DC 23 = 6 km;

                        – DC 117/1 = 6,8 km.

             b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DC 22 Şandra-Uihei = 3 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
 1. Număr posturi în primărie – total =26, din care:

           – funcţionari publici = 11

           – personal contractual 13

 1. Număr consilieri locali  = 13
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

            – Înfrăţire cu localitatea Seleus din Serbia.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

           – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ;

           – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea de Transport Metropolitană Timișoara

           – Asociaţia Comunelor din România.  

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
 • Modernizare infrastructură rutieră în comuna Șandra, județul Timiș
 • Modernizare drumuri în Comuna Șandra Jud Timiș
 • Centrul medical de permanență
 • Construire Hală Piață Agro-alimentară – regim de înălțime Parter
 • Construire Proiect pilot sală sport scolară
 • Realizare pista biciclete Șandra-Uihei
 • Plan Urbanistic General
 1. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare
 •            Construire Capela Comuna Sandra
 •            Sistem de producere si distributie a energiei termice utilizand energie Geotermala in comuna Sandra jud Timis,

     17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =15

     18. Instituţii şcolare:

         – Şcoala Gimnazială Şandra;

        – Grădiniţa cu program prelungit Şandra;

        – Grădiniţa cu program normal Uihei.

    19. Instituţii sanitare: 3

    20. Instituţii culturale:

         – Cămine culturale: Şandra şi Uihei;

   21. Baze sportive şi de agrement: 1

  22. Biserici, mănăstiri şi alte lă caşe de cult:

        – Biserici ortodoxe: Şandra şi Uihei;

        – Biserici catolice: Şandra (1836) şi Uihei;

         – Biserici penticostale: Şandra şi Uihei.

  23. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

          – Monumentul eroilor din localitatea Şandra.

  24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

     – Ruga în localităţile: Şandra (15 august – Adormirea Maicii Domnului) şi Uihei (8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support