Orașul Jimbolia

Alte primării

                                                                 FIŞA ORAŞULUI JIMBOLIA
                                                                           

1. Sediul consiliului local : Str.Tudor Vladmirescu, nr.81, Jud.Timiș, Cod Poștal 305400, telefon: 0256/360770, fax: 0256/360784.

2. Adresă pagină internet: www.jimbolia.ro

3. E-mail: secretariat@jimbolia.ro

4. Primar: Darius-Adrian Postelnicu

      Viceprimar: Gabor Kaba

      Secretar General: Mihaela-Adriana Stanciu

5. Repere istorice:

– 1332-1337 – localitatea este atestată documentar în dijmele papale sub numele de „Chumbul“;

– aşezarea purta în evul mediu şi alte denumiri: Chombol, Csomboly, Zsomboly;

– sec. XVII – turcii pradă şi pustiesc localitatea;

– 1723 – harta contelui Florimund Mercy arată Jimbolia ca fiind nelocuită;

– 1766 – încep colonizări masive cu populaţie din Germania de Vest, organizate de consilierul imperial Johan Wilhelm von Hildebrand;

– se întemeiază două localităţi distincte Hatzfeld şi Landestrau, contopite în anul 1768 sub numele de Hatzfeld (după numele prim-ministrului împărătesei Maria Theresia, Hatzfeld – Gleichen (1718-1793);

– coloniştii proveneau din posesiunile Casei din Austria: Trier, Mainz, Badische, Pfalz, Lotharingia şi Luxemburg;

– de la Regensburg la Pancevo au navigat pe plute;

– deşi ţăran (bauer) sărac, colonistul nu era acceptat în Banat dacă nu avea economii de 100 de guldeni;

– 1778-1890 – localitatea Hatzfeld face parte din Comitatul Torontal cu capitala la Becicherecu Mare (azi Zarko Zrenjanin, în Banatul sârbesc);

– 1823 – se constituie primele bresle meşteşugăreşti;

– 1857 – se dă în folosinţă prima cale ferată publică pentru mărfuri şi călători de pe teritoriul României (linia Jimbolia-Timişoara), cea mai veche de pe teritoriul judeţului Timiş;

– 1863 – se construieşte castelul „Csito“, după planurile lui Ybl Miklós, celebrul arhitect al Parlamentului şi al Operei din Budapesta;

– 1864 – începe activitatea la Fabrica de ţiglă şi cărămidă „Bohn“;

– 1866 – este aşezată în centrul localităţii statuia Sfântului Florian, martir creştin considerat a fi protectorul oraşului şi al pompierilor, reprezentat de obicei cu găleata de stins focul în mâna stângă;

– 1866 – se deschide Cazinoul cu o bibliotecă care va aduna la anul 1934 aproape 10.000 de volume;

– 1868 – se deschide prima bancă;

– 1870 – se inaugurează „Moara cilindrică cu aburi“;

– 1872 – ia fiinţă „Asociaţia agricultorilor“ din Jimbolia, fiind prima de acest fel din Banat;

– 1875 – se înfiinţează prima formaţie voluntară de pompieri;

– 1878 – începe activitatea Fabricii de pălării „Rudolf Decker & Co S.A.“;

 1878 – se ridică Palatul Administrativ;

– 1884 – se naşte Burghardt Rezsö, pictor la Academia de Belle Arte din Budapesta (d. 1968);

– 1887 – apare primul ziar al Jimboliei, „Hatzfelder Zeitung“ (până în 1941);

– se naşte Peter Jung (d. 1966), autorul frumoasei poezii „Du meine Heimat, meit Banat ! Gedichte/ O, vatra mea, o, drag Banat !“, doar una dintre cele 12.000 de poezii scrise de Jung;

– 1891 – se deschide prima baie comunală;

– 1895 – se deschide Abatorul orăşenesc (ca Societate pe Acţiuni);

– 1909 – se dă în folosinţă centrala termoelectrică orăşenească;

– 1910 – pictorul Ştefan Jäger se stabileşte în Jimbolia şi îşi petrece restul vieţii aici (la 16 martie 1962 fiind înmormântat la Jimbolia, lângă mama sa Magdalena);

– în oraşul pe care Jäger l-a îndrăgit atât de mult există azi un Muzeu dedicat operei pictorului şvab;

– 1919-1924 – Jimbolia aparţine Regatului sârbo-croato-sloven (ca parte a judeţului Beograd, sub numele de Dzombolj, se pare, de bulgarii bănăţeni);

– 1921 – îşi începe activitatea Fabrica de piepteni şi nasturi S.C. „Venus“ S.A.;

– 10.04.1924 – în urma unui schimb de teritorii cu Regatul sârbo-croato-sloven, Jimbolia revine Statului Român;

– 1925 – Jimbolia era reşedinţă de plasă care administra localităţile Cărpiniş, Iecea Mare, Iecea Mică, Cenei, Bobda, Checea, Beregsău Mic;

– 1948  – preot ortodox al parohiei Jimbolia este Mihail (Marcel-Marcu)Avramescu, scriitor, un important colaborator al lui Mircea Eliade;

– 1948 – are loc naţionalizarea întreprinderilor „Bohn“ (botezată  „Ceramică-ţiglă“), „Venus“ („Szabó Arpád“ – nasturi), „Union“ („Schmidt Matei“ – pălării, apoi se afiliază acesteia „Decker“ – încălţăminte), „Schmidt“ şi „Merky“ („Horia“ – încălţăminte), „Topitoria de cânepă Trăilescu“ („Topitoria Jimbolia“), „Moara Prohászka“ („Moara Jimbolia“), etc.;

– 27.09.1951 – grănicerii iugoslavi („titoişti“) trag focuri de armă asupra bornei de frontieră 94 de la Jimbolia, ucigându-l pe grănicerul român Ioan Călin;

– 25 decembrie 1955 – s-a născut Valentin Dinescu, jurist, om politic, fost consilier judeţean, senator de Timiş, 2000-2004, 2004-2008 (d. 12.01.2008);

– 19.09.1965 – germanii din Jimbolia reiau sărbătorirea Kirchweih-ului, la eveniment participând aproape o mie de tineri şvabi;

– 1 noienbrie 1966 – se naşte prozatorea Lidia Handabura (Lidia Anelore Muşat);

– 16.02.1968 – are loc noua împărţire administrativă a teritoriului României;

–  Jimbolia este a treia aşezare ca număr de locuitori din judeţul Timiş, după Timişoara şi Lugoj;

– 1981 – oraşul avea 15.259 de locuitori;

– 1993 – se închide S.C. „Canabis“ S.A. (Fabrică de prelucrare a tulpinilor de cânepă), fiind disponibilizaţi 300 de angajaţi;

– 1993 – Asociaţiei Pompierilor Civili „Florian“ Jimbolia, cu sprijinul Primăriei oraşului Jimbolia şi a Muzeului Banatului din Timişoara, înfiinţează Muzeul Pompierilor „Florian“;

– 1994 – se închide S.C. „Soceram“ S.A. şi astfel trec în şomaj peste 1.000 de angajaţi;

 1995 – apare săptămânalul „Observator de Jimbolia“ în patru pagini, editat de S.C. „Kabor“ S.R.L., firma viitorului primar al oraşului, Gábor Kaba;

 4.04.1996 – are loc deschiderea  oficială a Muzeului Ştefan Jäger (noua construcţie), ridicat pe locul fostei Case Memoriale, cu sprijin financiar al Ministerului Culturiii din landul german Bavaria;

– atelierul din muzeu cuprinde obiecte care au aparţinut pictorului Jäger şi mai multe lucrări în ulei, acuarele, schiţe;

– 1995 – poetul Petre Stoica, originar din Peciu Nou, la vârsta de 64 de ani părăseşte definitiv capitala României, întemeind în oraşul Jimbolia „Fundaţia culturală româno-germană“;

– 11.08.2000 – este inaugurată Casa memorială „Dr.Karl Diel“;

– 2002 – Jimbolia avea 11.605 locuitori;

– 5.11.2007 – a fost inaugurat Muzeul Căilor Ferate din Jimbolia.

– în anul 2015 s-au sărbătorit 140 de ani de existență a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;

– în anul 2016 au avut loc lucrări de renovare a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” și s-a aniversat 250 de ani de la colonizarea localității de către șvabi;

– în anul 2017 s-au împlinit 160 de ani de la darea în folosință a căii ferate Timișoara – Jimbolia – Szeged;

– în anul 2019 s-au celebrat 20 de ani de existență a Corului Floris;

– în anul 2020  Biserica Romano-Catolică „Sf. Mihai” a fost reabilitată;

– în anul 2020 s-au finalizat lucrările de extindere și renovare a Casei Memoriale „Dr. Karl Diel”.

– Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Mihai” din Jimbolia i-a fost schimbat acoperișul. În 21 iunie 2020 lucrările au fost sfințite de către episcopul Csaba Pàl. 

– spațiul expozițional al Casei Memoriale „Dr. Karl Diel” a fost extins. Lucrările s-au finalizat în anul 2020. În momentul actual casa memorială dispune de 6 încăperi.

– 15 februarie 2021 – 90 de ani de la nașterea lui Petre Stoica, scriitor și întemeietor al Muzeul Presei „Sever Bocu”;

– în vara anului 2021 s-au finalizat lucrările la acoperișul Bisericii Ortodoxe „Buna Vestire”.  

6. Populaţia stabilă la 01 iulie 2021- total = 13.259 persoane, din care:

– masculin = 6.479 persoane

– feminin  = 6.780 persoane

7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2021 = 5.185

8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin oraşului =

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

– județene: 5 km

 – orășenești: 41 km

 – comunale: 5 km.

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Jimbolia = 63 km

11. Număr posturi în primărie – total = 99, din care:

– funcţionari publici = 46

– personal contractual 53

12. Număr consilieri locali = 17

13. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:

     Oraşul Kikinda din Vojvodina – Republica Serbia (1992)

     Localitatea Pusztamérges din Ungaria (1996)

     Oraşul Dunajská Streda din Republica Slovacă (2012)

     Novi Kneževac din Vojvodina – Republica Serbia (2005)

     Orașul Csanádpalota din Ungaria (2015)

     Orașul Mórahalom din Ungaria (2016)

     Localitatea Trebur din Republica Federală Germania (2017).

14. Asocieri la nivelul județului și al țării:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş,

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă- Canal Timiș, 

Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest,

Asociația Orașelor din România,

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș.

15. Obiective și investiții propuse a se realiza: 

  „Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din str. George Enescu nr. 9”, Programul Interreg V-A România-Ungaria –„Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Mórahalom”, Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia –„Reabilitarea ecosistemelor și conservarea valorilor naturale în Jimbolia și Kikinda”, „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia prin investiții în obiective culturale și infrastructură ”, „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia prin realizarea unei cantine sociale și prin reabilitarea căilor de acces spre străzile adiacente cantinei sociale”, „Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din strada Lorena nr. 33-35”, „Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, jud. Timiş”, actualizare Plan Urbanistic General, reabilitare bază sportivă din centrul orașului, amenajare parcări existente pe strada Calea Timișorii, nr. 3-5 și nr. 2-4, amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona B, Republicii, amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona C, Republicii, „Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 3 grupe cu program normal și cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălțime P+1E+M parțială, în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44”, „Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”, „Demolare clădire existentă și construire clădire creșă cu 2 grupe (9+9 copii) cu regim de înălțime parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timișorii, nr. 37”, „Achiziționare tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea școlilor de pe raza Orașului Jimbolia, județul Timiș”, „Modernizare străzi în Orașul Jimbolia”, „Viabilizare terenuri PUZ Hașdeu”, „Modernizare iluminat public stradal în Orașul Jimbolia, județul Timiș”, „Măsuri privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în unitatea de învățământ Școala Gimnazială str. George Enescu Nr.9, Jimbolia, Jud.Timiș”, Modernizare iluminat public stradal în Orașul Jimbolia etapa 2, județul Timiș prin programul AFM privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

16. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

   „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia prin investiții în obiective culturale și infrastructură”

( contribuția Uniunii Europene=3.315.853,09 lei, contribuție proprie=202.167,33 lei), „Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din strada Lorena nr. 33-35”( contribuția Uniunii Europene=1.933,861,31 lei, contribuție proprie=168.555,46 lei),

   „Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din str. George Enescu nr. 9”( contribuția Uniunii Europene= 1.661.190,62 lei, contribuție proprie= 174.515,05 lei),

    „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia prin realizarea unei cantine sociale și prin reabilitarea căilor de acces spre străzile adiacente cantinei sociale”( contribuția Uniunii Europene = 2.201.003,71 lei, contribuția proprie= 120.790,29 lei),

    „Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Morahalom”(contribuția Uniunii Europene= 455.354,26 €, contribuția proprie= 65.938,06 €),

      „Reabilitarea ecosistemelor și conservarea valorilor naturale în Jimbolia și Kikinda, acronim EKOLAKES”

( contribuția Uniunii Eurpene= 318 460.87 €, contribuția proprie = 7496,94 €).

17.Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 =  29 beneficiari (14 dosare pentru ajutoare sociale).

18.Piețe-târguri:

– 2 piețe agroalimentare

– 1 târg de animale.

19. Instituții școlare:

– Liceul Tehnologic Jimbolia

– Școala Gimnazială Jimbolia

– grădinițe cu program prelungit = 1

– grădinițe cu program normal = 3

20. Instituții sanitare:

    Spitalul Dr. Karl Diel, în cadrul căruia funcţionează Ambulatoriul integrat de specialitate).

21. Instituții culturale: – 4 muzee

 Muzeul Presei „Sever Bocu”

 Muzeul Stefan Jäger

 Muzeul Căilor Ferate Române

 Muzeul Pompierilor „Sf.Florian”

 Casa Memorială „Dr.Karl Diel”

 Casa Memorială „Petre Stoica”

  Casa de Cultură a Orașului Jimbolia

  Biblioteca Orășenească Jimbolia.

22. Baze sportive și de agrement: 5 baze sportive.

23. Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult: 4 biserici și 7 lăcașe de cult.

24. Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor români și străini:

Obeliscul Revoluției Pașoptiste

Monumentul celor șapte eroi antifasciști

Piatra aniversară – 250 de ani de la colonizarea șvabilor

Monumentul dedicat lui Franz Maderspach

Monumentul funerar dedicat lui Petre Stoica

Monumentul deportaților în Bărăgan

Monumentul soldaților sovietici.

25. Ruga și alte manifestări cultural-religioase:

Ruga Bisericii Ortodoxe: 15 August – Adormirea Maicii Domnului

Ruga Bisericii Catolice „Sf. Vendelin” – prima săptămână din luna august

Ruga Bisericii Catolice „Sf. Mihai” – 29 septembrie – Sfântul Mihai

Sărbătoarea Sfâtului Martin – 11 noiembrie

Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun „O,brad frumos!” 

„Sărbătoarea de Ignat”.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support