Comuna Săcălaz

Alte primării

                                FIŞA COMUNEI SĂCĂLAZ

                            

 

 1. Sediul consiliului local: comuna Săcălaz, Str. a IV-a nr.368, județul Timiș, cod poştal 307370, telefon/fax 0256 367101, 0256 367491
 2. Adresă pagină internet: www.primariasacalaz.ro
 3. E-mail: office@sacalaz.ro
 4. Primar: Nicu Viorel

    Viceprimar: Boboi Dumitru 

    Secretar: Vlad Mărioara Simona

 1. Repere istorice:

– 1392 – prima atestare documentară, cu numele de Zakálháza;

– 1520 – Săcălazul este proprietatea nobilului Matei Literatus;

– 1717 – satul Săcălaz avea 66 de case, fiind populat cu români;

– 1765 – primele colonizări germane (se ridic ă 300 de case);

– 1767 – românii din Săcălaz sunt strămutaţi la Toracu Mare;

– 13 septembrie 1867 – se naşte la Beregsău Mare dr. Aurel Cosma, prefect, deputat (d. 31.07.1931);

– 11 august 1881 – se naşte la Beregsău Mare Coriolan Baltă, senator, prefect, primar (d. 1946);

– 23 septembrie 1932 – se naşte Ilie Dobrici, jurnalist, director al postului Radio Timişoara din 1990 (d. 1.11.1997);

– 1936 – în Beregsău Mare existau şcoală primară, cor bărbătesc (din 1894), bancă, fabrică de sifon, oficiu poştal, gară, societatea sportivă „Doxa Beregsău“;

– 8 februarie 1951 – se naşte la Beregsău Mic Vasile Petrea, fost director al SRI Timiş, colonel (r);

– 1980 – apare „Monografia istorică a satului Săcălaz“ de Franz Faulhaber, student;

– 1996 – apare „Beregsău-Mare, Monografie“, de prof. dr. Ioan Viorel Boldureanu;

– 2000 – apare primul număr al „Foii Săcălazului“, (coordonator Ştefan Tomoioagă);

– 2009 – apare monografia „Săcălaz – Timp şi istorie“;

– Beregsău Mare (1335, Berukzo), Beregsău Mic (1317, villa Nemti).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 10.645 persoane, din care:

– masculin = 5.293 persoane

– feminin = 5.352 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 3.036
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =3: Săcălaz, Beregsău Mare şi Beregsău Mic.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

         a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

            DS – 86,5 km

            DC – 3 km

            DJ – 8,5 km

            DN -16 km

        b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DN 59A Săcălaz-Beregsău Mare = 7,8 km;

                        – DN 59A şi DC 214 Săcălaz-Beregsău Mic = 13,5 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

           – Săcălaz = 20,048 km;

            – Beregsău Mare = 12,999 km;

            – Beregsău Mic = 5,967 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 82, din care:

  – demnitari – 2

  – funcţionari publici = 46

  – personal contractual = 34

 1. Număr consilieri locali = 15
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

   – Torac – Serbia“;

   – Jitişte – Serbia“;

   – Maroslele – Ungaria;

   –  Wolfsberg – Austria.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

        – Sânmihaiu Român – Timiș.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

Obiective generale

Investiții propuse

Dezvoltarea infrastructurii de utilități

Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și stații de tratare și filtrare a apei, în Săcălaz

Extindere sistem de canalizare și stații de epurare, în Săcălaz și Beregsău Mare

Modernizarea rețelei de apă potabilă, în satul Beregsău Mare

Înființarea unui sistem de canalizare și stație de epurare, în Beregsău Mic

Extinderea sistemului de iluminat public, cu gestionarea inteligentă a energiei

Extindere rețele consumatori casnici

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Construirea centurii de ocolire Timișoara Nord-Est

Construirea centurii de ocolire Timișoara Sud-Est

Modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv rigole, podețe și accese gospodării, în Comuna Săcălaz

Implementarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale – RENNS și indicatoare stradale

Înființarea unei rețele de piste de biciclete și trotuare în intravilanul Comunei Săcălaz

Înființarea unei rețele de piste de biciclete regională (Săcălaz – Timișoara)

Dezvoltarea rețelei de transport

Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră: stații electrice de încărcare, autobuse și trotinete electrice, și stații de autobuse inteligente

Dezvoltarea infrastructurii agricole

Modernizarea drumurilor agricole de pe raza Comunei Săcălaz, județul Timiș

Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Dezvoltarea sectorului agricol, în parteneriat public-privat

Dezvoltarea infrastructurii de agrement

Amenajare spații verzi, parcuri și locuri de joacă

Complex sportiv

Bază sportivă TIP 1

Bază sportivă TIP 2

AquaPark – Energie geotermală

Agro turism și mediu

Transformarea socio-economică prin dezvoltarea sustenabilă a agro-turismului

 1. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

 

Nr. crt.

Programul de finanțare

Măsura sau Axa prioritară

Autoritatea contractantă

Titlul proiectului

Contract de finanțare nr.:

Semnat la data de:

Valoarea totală a proiectului                    (lei)

1.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Realizare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Beregsău Mare

C0720AN00031553700615

07.12.2016

5.683.390,77

2.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Realizare construcție grădiniță cu program prelungit Săcălaz, proiect de finanțare nerambursabilă submăsura 7.2

C0720EN00021553700334

21.12.2016

2.781.124,47

3.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Construire stație de tratare, filtrare și stocare apă Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, județul Timiș

C0720AN00021653700339

03.08.2017

3.415.696,93

4.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Demolare construcție existentă și înființare grădiniță cu program prelungit în localitatea Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, Județul Timiș

C0720EN00011753700435

11.08.2017

2.196.653,58

5.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Măsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Modernizare și renovare cămin cultural în localitatea Beregsău Mare, jud. Timiș

C0760CN00011653700042

22.09.2017

1.745.917,27

6.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Măsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Săcălaz, județul Timiș

C0720RN00011753700682

06.10.2017

7.255.647,23

7.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Axa LEADER Sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România – AFIR

Amenajare spațiu verde, loc de joacă și împrejmuire, în comuna Săcălaz, județul Timiș

C1920074A209253701506

21.05.2019

429.694,89

8.

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Iluminat public

Administrația Fondului pentru Mediu

Modernizarea iluminatului public în comuna Săcălaz – satele Săcălaz – parțial, Beregsău Mare – parțial și Beregsău Mic – parțial

41/i/GES

02.06.2021

1.140.853,00

9.

Program Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă;                      Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate;                                          Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului; Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – OIPSI

ACHIZIȚIONARE TABLETE ȘCOLARE ȘI ALTE ECHIPAMENTE IT PENTRU DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEȚUL TIMIȘ; ID proiect 144315

127/233t

23.06.2021

1.171.572,00

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 26
 2.  Instituţii şcolare:

– Şcoli cu clasele I-VIII: Săcălaz şi Beregsău Mare;

– Grădiniţe cu program normal: Săcălaz, Beregsău Mare şi Beregsău Mic;

– Grădiniță cu program prelungit Săcălaz

 1.  Instituţii sanitare:

   – cabinete medicale – medicina de familie – 4

  – cabinete stomatologice – 3

 1.  Instituţii culturale:

– Cămine culturale: Săcălaz, Beregsău Mare şi Beregsău Mic.

 1.  Baze sportive şi de agrement:

            – Baza Sportivă: Săcălaz.

 1.  Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

       – sat Beregsău Mic – 2;

       – sat Beregsău Mare – 3;

       – localitatea Săcălaz – 6.

 1.  Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Festivalul vinului și placintelor – ultima sâmbătă înainte de postul paștelui;

– Ruga localitatea Beregsău Mare – prima duminică dupa paștele ortodox;

– Ruga sârbescă localitatea Beregsău Mic – 6 Mai;

– Ruga Românească Beregsău Mic – 20 iulie( Sf. Ilie);

– Ruga comuna Săcălaz; anual de Rusalii;

– Zilele Săcălazului – prima duminică din luna Octombrie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support