Comuna Gavojdia

Alte primării

                                     FIŞA COMUNEI GAVOJDIA

 1. Sediul consiliului local: Gavojdia, nr.295, jud. Timiș, cod poştal 307180, telefon/fax 0256 335921; 
 2. Adresă pagină internet: www.comunagavojdia.ro
 3. E-mail: primgav@yahoo.com
 4. Primar: Stoica Dănuţ Toma

          Viceprimar :  Gașpar Ioan

          Secretar general: Moica Lenuţa Daniela

 1. Repere istorice:

– 1363 – localitatea este atestată documentar, fiind amintită într-o scrisoare a regelui maghiar Ladislau cel Mare sub numele de Kwesd;

– 4 februarie 1536 – are loc un proces între nobilul Andrei de Bizere şi locuitorii Lugojului, pentru stăpânirea asupra satului Găvojdia şi împrejurimi;

– 1548 – stăpânii satului Jena (Chzena) erau Nicolae Anoca din Caransebeş şi soţia sa Ecaterina Thorsak;

– 1586 – voievodul Sigismund Báthory dăruieşte domeniul Găvojdiei lui Grigore Somlyay, pentru ca la 1951 să-l treacă pe seama fiscului;

– 1657 – nu era delimitat hotarul  dintre Găvojdia şi Lugoj;

– 1876 – au fost descoperite pe teritoriul satului Jena vestigii romane;

– 1919 – au fost descoperite la Jena trei monede romane de argint;

– 30 martie 1928 – se naşte la Sălbăgel Aurel Anton, campion european la şah prin corespondenţă (1976);

– 1936 – Găvojdia avea şcoală primară, cor bărbătesc, monument al eroilor, bibliotecă şcolară , oficiu poştal, staţie CFR;

– 1970 – la Sălbăgel începe să se aşeze populaţie de etnie ucraineană;

– 2002 – comuna avea 2.776 de locuitori;

– Jena (1285, prima menţiune, apoi o alta, Chzena, la anul 1548); Lugojel (1631, O Luhas, Olugas); Sălbăgel (1411, Zylvas, reînfiinţat, se pare, în anul1717).

 1. Populaţia stabilă la 31 decembrie 2021 – total = 2856 persoane, din care:

            – masculin = 1400 persoane

            – feminin = 1456 persoane

7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2021 = 1141

8. Numărul şi denumirea satelor componente =4:

 •     Gavojdia
 •     Jena
 •      Lugojel 
 •      Sălbăgel

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

             a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 584 = 2,76 km; DJ 584A = 4,06 km; DJ 681 = 4,33 km;

                        – DC129 = 7,0 km; DC131 = 6,8 km; DC217 = 2,0 km; DC258 = 0,5 km

              b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DN 6 Gavojdia – Lugojel = 7 km;

                        – DN 6 Gavojdia – Jena = 5 km;

                        – DC 131 Gavojdia – Sălbăgel = 7 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Gavojdia = 11 km;

            – Lugojel = 7 km;

            – Jena = 4,2 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 21, din care:

                – funcţionari publici = 8

                – personal contractual 11

 1. Număr consilieri locali =11
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:
 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

             –  Introducere  rețea gaze naturale în comună

             – Canalizare în localitatea Jena și Sălbăgel

             – Asfaltare străzi, rigole betonate, accese podețe, pistă biciclete Găvojdia

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

             – Reabiltare și dotare Cămin Cultural Găvojdia

            – Modernizare cămin cultural din localitatea Sălbăgel, comuna Găvojdia, jud.Timiș

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 4
 2. Instituţii şcolare:

          – Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia;

          – Grădiniţe cu program normal: Gavojdia, Jena, Sălbăgel şi Lugojel.

 1. Instituţii sanitare:

            – Dispensar medical – Gavojdia;

            – Farmacie umană – Gavojdia.

 1. Instituţii culturale:

          – Cămine culturale: Gavojdia, Jena, Lugojel şi Sălbăgel.

 1. Baze sportive şi de agrement:

             Sală de sport în localitatea Gavojdia;

            – 4 baze sportive cu teren sintetic.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

           – Biserici ortodoxe române: Gavojdia (1730), Lugojel, Jena (1820) şi Sălbăgel;

           – Biserici penticostale: Sălbăgel şi Jena.

 1. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monumente ale eroilor din Primul Război Mondial: Gavojdia şi Jena.

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

          – Ruga în localităţile:

                  – Gavojdia (Înălţarea Domnului)

                  – Sălbăgel (29 iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel) 

                  – Jena (8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului

                  – Lugojel (25 decembrie – Naşterea Domnului).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support