Regulament intern al aparatului de specialitate

Regulament intern al aparatului de specialitate

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1 – (1) Dispoziţiile prezentului Regulament intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Timiș, denumit în continuare Regulament, reglementează raporturile de serviciu şi raporturile de muncă dintre conducerea Consiliului Județean Timiș, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate.
(2) Prezentul Regulament stabileşte regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii, drepturile şi obligaţiile personalului, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului, regulile privind disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile personalului, regulile referitoare la procedura disciplinară şi modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice, criteriile şi procedurile de evaluare profesională a personalului, precum şi alte reglementări specifice.

Art. 2 – Personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, trebuie să respecte dispoziţiile prezentului Regulament, legislaţia în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, legislaţia muncii, legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică, normele de sănătate şi securitate în muncă, precum şi dispozițiile şi instrucţiunile emise de preşedintele Consiliului Județean Timiș.

Citește mai departe regulamentul accesând documentația atașată:

  1. Regulament intern – aparat de specialitate – 2022
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support