Comuna Brestovăț

Comuna Brestovăț

Alte primării

                                                            FIŞA COMUNEI BRESTOVĂȚ
 

1. Sediul consiliului local: Brestovăţ nr.20, telefon/fax 0256 231460 ; C.P. 307085

2. Adresă pagină internet: www.primaria-brestovat.ro

3. E-mail: primaria_brestovat@yahoo.com

4. Primar: Dobra Eugen

    Viceprimar: Cărăbaș Adela

    Secretar: Resmeriță Ciprian

5. Repere istorice:

– 1440 – localitatea este atestată documentar cu numele Brestowetz, ca aparţinând cetăţii Şoimoş;

– 1583 – în Chizdia (Coşarii) se aşează familii de români ardeleni care rămân la vatra satului şi în timpul ocupaţiei otomane;

– sec. XVII – aşezarea Brestovăţ este pustiită sub stăpânirea turcească;

– satul se numea pe atunci Aga, de altfel, un platou deluros aflat în vestul satului se numeşte şi azi Aga;

– 1717 – Chizdia (Coşarii) avea 16 case locuite;

– 1717-1722 – Brestovăţul este reîntemeiat pe actuala vatră, cu numele dePrestovaz;

– 1723-1725 – sunt colonizate 113 familii de muntenegri (sârbi);

– 1797 – au loc primele colonizări cu populaţie maghiară şi slovacă;

– 1828 – sunt atrase noi familii de colonişti maghiari;

– 1828 – satul Lukarecz este consemnat ca o localitate sârbească cu populaţie de religie ortodoxă;

– mijlocul sec.XIX – în satul Teş se aşază familii de slovaci venite din nordul Ungariei, din părţile oraşului Pozsonj (azi, Bratislava);

– 1870 – este înfiinţat oficiul poştal din Brestovăţ, la insistenţele proprietarului domeniului, Alexandru Ianicsary;

– 1926 – se înfiinţează corul mixt din Brestovăţ, condus de preotul Andrei B. Andraş;

– 6 octombrie 1951 – se naşte la Coşarii solista de muzică populară bănăţeanăElena Jurjescu Todi;

– Coşarii (fostă Chizdia – 1440, Kis Gyal – „Gialu Mic“), Hodoş (1256), Lucareţ, Teş (1337).

6. Populaţia stabilă la 31 decembrie 2020 – total = 670 persoane, din care:

– masculin = 344 persoane

– feminin    = 326  persoane

7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2020 = 205

8. Numărul şi denumirea satelor componente = 5: Brestovăţ, Coşarii, Hodoş, Lucareț şi Teș.

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 572 = 11,88 km; DJ 691A = 9,6 km

                        – DC 79 = 5,0 km; DC 80 = 2,8 km

b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DJ 691A Brestovăţ – Lucareţ = 5,0 km;

                        – DJ 691A Brestovăţ – Teş = 4,0 km;

– DJ 572 şi DC 79 Brestovăţ – Coşarii = 11,0 km;

                        – DJ 572 şi DJ 691A Brestovăţ-Hodoş = 5,0 km.

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Brestovăţ = 4,9 km

11. Număr posturi în primărie – total =10, din care:

– funcţionari publici  = 2

– personal contractual 6

– demnitari – 2

12. Număr consilieri locali = 9

13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

 -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș

 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș

 – ACOR

 – Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș

14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

– realizare sistem alimentare cu apă în localitatea Coșari

– finalizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Teș,

 – modernizare cămin cultural în loc. Brestovăț

 – modernizare străzi în localitățile Teș și Cosarii

15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 8

17. Instituţii şcolare:

– Şcoala cu clasele I-VIII  Brestovăţ;

– Grădiniţa cu program normal: Brestovăţ.

18. Instituţii sanitare:

– Cabinet medical: Brestovăţ;

– Cabinet sanitar-veterinar: Brestovăţ.

19. Instituţii culturale:

– Cămine culturale: Brestovăţ, Coşarii, Lucareţ şi Teş.

20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

– Biserici ortodoxe române: Brestovăţ (1927), Lucareţ (1925), Coşarii (1840),Teş (1760) şi Hodoş (1897);

– Biserica Ortodoxă Sârbă Lucareţ (1779);

– Biserica Greco – Catolică Coşarii (1870);

– Biserica Romano – Catolică Brestovăţ (amintită la anul 1847; 1892);

– Biserici baptiste: Brestovăţ (1995), Coşarii (1995) şi Teş (1985).

21. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

– Monument al eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial  la Biserica Catolică Brestovăț

– Monument al eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial la fosta Școală generală Cosarii

– Monument al eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial  la cimitirul din Lucareț

– Monument al eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial la Biserica Ortodoxă Teș, Biserica Ortodoxă Sîrbă din Lucareț – declarata monument istoric

22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga în localităţile: Lucareţ (Înălţarea Domnului); Teş (de Rusalii); Brestovăţ şi Coşarii (8 septembrie – Sf. Maria Mică) şi Hodoş (26 octombrie – Sf. Dumitru);

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support