Orașul Ciacova

Alte primării

                                                             FIŞA ORAŞULUI CIACOVA 
 

  1.Sediul consiliului local:  Ciacova, P-ța Cetății, nr.8, județul Timiș, cod postal: 307110; telefon/fax: 0256399500/0256399600;

  2. Site Web: www.primariaciacova.ro;

  3. E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro;

  4. Primar: Filip Petru

        Viceprimar: Davidovici Iovan-Zoran

        Secretar general: jur. Șeitan Claudia-Ionela     

   5. Repere istorice:

– 1220 – 1224 –  prima atestare documentară a aşezării Ciacova, menţionată sub numele de Behic, într-un testament al contelui Behics;

– 1332-1337 – într-un recensământ ordonat de Vatican  localitatea este consemnată cu numele de Chak sau Chac;

– e o perioadă în care în aşezare se stabilesc familii de sârbi de peste Dunăre, fugite din calea turcilor;

– 1359 – Nicolae Csak (Ciacu), viitor voievod al Ardealului, şi fratele său Gheorghe primesc domenii în Transilvania de la  regele Unga­riei, Sigismund, dând în schimb  cetatea Ciacovei;

– 1392-1395 – se înalţă turnul de apărare (Cula) din Ciacova;

– 29.09.1395 – otomanii asediază cetatea Ciacovei care, apărată de o reţea de canale, e greu  de cucerit;

– cetatea Ciacovei se afla pe partea dreaptă a braţului Timişului Mort, în timp ce aşezarea civilă se afla pe partea  stângă;

– 1404 – aşezările Ciacova, Tolvădia şi Voiteni aparţin familiei Hagymás de Beregßo (Beregsău);

– 18.09.1551 – Ciacova este ocupată  de otomani, care nu întâmpină rezistenţă din partea garnizoanei locale;

– 1701 – cetatea este  demantelată, rămânând în picioare doar turnul (cula);

– august 1716 – după ocuparea Banatului de habsburgi, acesta este  împărţit în patru districte: Caransebeş, Marga, Pancevo şi Ciacova, conduse de câte un viceşpan (subprefect, locţiitor al conducătorului administrativ al unui comitat sau district), cel  al Ciacovei fiind Ştefan Racz (1718);

– după 1718 – localitatea a fost intens colonizată cu germani, austrieci, cehi, slovaci, luxemburghezi, croaţi;

– 1720 – se înfiinţează în Ciacova a patra şcoală din Banat, avându-l ca învăţător pe Johann Brannenburg;

– 15.09. 1732 – se pune piatra de temelie a noii biserici romano-catolice;

– construcţia e distrusă la anul 1738 în urma unor atacuri ale otomanilor, aşa că e terminată abia la anul 1741;

– 1742 – în Ciacova se naşte într-o familie de sârbi meşteşugari iluministul Dositei Obradovici, călugăr, scriitor şi traducător (d. 1811);

– 1770 – împăratul  Iosif al II-lea de Habsburg poposeşte la Ciacova;

– 1780 – se organizează Comunitatea Evreiască din Ciacova, care îşi construieşte sinagogă;

– 1795 – are loc înfiinţarea şi sfinţirea primei farmacii în Ciacova, numită  „La Sfânta Treime“;

– sfârşitul sec. XVIII – sunt colonizate mai multe familii din Ardeal;

– 1807 – se înfiinţează Fondul Religionar, scopul acestuia fiind colonizarea aşezării cu maghiari aduşi din Győr, Szeged şi Mosony;

– 23.04.1823 – Ciacova devine târg, acordându-i-se anumite privilegii;

– 24 decembrie 1851 – s-a născut la Ciacova Sofia Vlad-Rădulescu, autoare de piese de teatru de inspiraţie locală, mama scriitorului Victor Vlad Delamarina;

– 1879 – se înfiinţează prima „Bancă de credit şi de economii“;

– 1880 – se construieşte prima bibliotecă din Ciacova;

– 1881-1882 – apare primul ziar în Ciacova: „Csakovaer Wochenblatt“, ziar săptămânal;

– 1881 – se înfiinţează „Pompierii voluntari”;

– 1882 – se deschide primul atelier fotografic;

– 1881-1902 – apare ziarul „Csakovaer Zeitung“;

– 01.10.1885 – se înfiinţează „Şcoala Agricolă“ Ciacova;

– 1888 – s-a născut la Ciacova muzicologul Lazăr K. Lera (d. 1966);

– 1889 – se deschide noua moară cu aburi de pe malul Timişului Vechi;

– 06.08.1893 – se inaugurează prima linie de cale ferată, între Jebel şi Ciacova;

– 1894 – este  inaugurată linia de cale ferată între Ciacova şi Giera;

– 1896 – s-a năsut la Ciacova Brandeisz Josef, muzicolog, violonist, profesor (d.1978);

– 1897 – se introduce iluminatul cu gaz; 

– 1901-1902 – podul vechi de lemn de peste Timişul Vechi (Timişul Mort) este înlocuit cu un pod masiv din piatră;

– 1904 – se înfiinţează „Fabrica de oţet“ şi a doua fabrică de sifon;

– 1906 – se înfiinţează „Clubul de fotbal“ şi „Clubul de tenis“;

– s-a născut la Ciacova  Borislav Popovici, dr. avocat, primul rector al Institutului Pedagogic din Timişoara (d. 1982);

– 1909 – se construieşte noul spital comunal;

– 1911 – se deschide cinematograful, se înfiinţează „Azilul de bătrâni“;

 – se dă în funcţie „Uzina electrică“;

– 1912 – s-a născut la Ciacova Nikola Petrovici, istoric, fost ministru în guvernul de la Belgrad (d 1998);

– 1913 – începe iluminarea  străzilor cu curent electric, apoi şi a locuinţelor private;

– 1913 – se înfiinţează „Fabrica de gheaţă“;

– 15.08.1919 – armata română pătrunde  în Ciacova, eliberând oraşul de ocupaţia trupelor ungureşti;

– 18 iulie 1923 – se naşte la Ciacova Ioan Olariu, poet în grai bănăţean; 

– 1923-1924 – şcoala de fete,  concesionată ca mânăstire de maici, este naţionalizată  şi  primeşte numele „Alexandru Mocioni“;

– 1936 – se construieşte ştrandul şi se amenajează terenul „pentru timp liber“, cu  parcul din preajma „Culei Turceşti“;

 – se construieşte actualul spital orăşenesc;

– 1948 – se naşte la Ciacova Mariana Voicu, secretar literar şi consultant artistic al Teatru­lui Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara;

– 1951 – se naşte la Ciacova Doru Eugen Popin, poet şi traducător;

– 18 ianuarie 1953 – se naşte la Petroman poetul Ion Monoran (d. 2.12.1993);

– 1956 – se reînfiinţează gimnaziul în Ciacova sub denumirea de „Liceul teoretic Ciacova“ şi se redeschide „Şcoala agricolă“ sub denumirea de „Liceul Agricol Ciacova”;

– Ciacova devine reşedinţă de raion;

– 1959 – clădirea sinagogii e vândută statului român de Comunitatea evreiască, dărâmată mai târziu, iar  cu materialele rezultate se va construi o şcoa­lă nouă şi sala festivă a li­ce­ului;

– 23 iunie 1965 – s-a născut la Cebza  Gheorghe Nuţu Ioţcovici, ucis în 17 decembrie 1989 la Timişoara. Erou Martir al Revoluţiei; 

– 27 ianuarie 1968 – se naşte la Ciacova Simona Constantinovici, poetă, prozatoare, eseistă şi ziaristă;

– 1981 – se aniversează împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea pompierilor voluntari;

– 1995 – are loc sărbătorirea a 600 de ani de existenţă a Cetăţii Ciacovei;

– 1997 – apare la Augsburg monografia  Ciacovei,  “Tschakowa- Marktgemeinde im Banat-Monographie und Heimatbuch ” realizată de Wilhelm Josef Merschdorf, originar din Ciacova;

– 2004 – Ciacova a primit statutul de oraş;

– 2005 – se aniversează 200 de ani de existenţă a crucii de marmură greco-ortodoxe, alături de care se înalţă  „Coloana Sfânta Maria“ a bisericii romano-catolice;

– Cebza (sec.XVI – Cevzen), Macedonia (1332-1337), Obad (1401, Ohad), Petroman (1333 – Petrus, Petree).

  6. Populația stabilă la 31 decembrie 2021: total = 5499 din care: Bărbați = 2720 ; Femei=2779;

  7. Locuințe existente: total =2077;

  8. Localitatea Ciacova și  4 sate aparținătoare : Cebza, Macedonia, Obad și Petroman;

  9. Lungimea rețelei de alimentare cu apă în oraşul Ciacova – 21,5 km;

  10. Satele aparținătoare sunt legate de localitatea de reședință prin drumuri comunale și județene, astfel:

                                    -Ciacova – Cebza = 7 km pe DJ 693B

                                    -Ciacova – Macedonia = 7 km pe DC 196

                                    -Ciacova – Obad = 3 km pe DC 197

                                    -Ciacova – Petroman = 4 km pe DC 195

 11. Numărul total  de posturi în primărie : 56 din care:

                    –  funcționari publici :     29

                   –    personal contractual :  25

 12. Număr consilieri locali = 15;

   

 13. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

– DJ 595A = 4 km; DJ 693 B = 18,94 km

– DC187 = 6,3 km; DC190 = 15,6 km; DC191 = 2,2 km; DC192 = 2,4 km; DC195 = 4,5 km; DC196 = 5,2 km; DC197 = 2 km

b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ- teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

– DJ 693B Ciacova-Cebza = 7 km;

– DC 196 Ciacova-Macedonia = 7 km;

– DC 197 Ciacova-Obad = 3 km;

– DC 195 Ciacova-Petroman = 4 km

 14. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Ciacova = 21,5 km

 15. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

– În anul 2010, Consiliul Local al Oraşului Ciacova a aprobat prin HCL nr.58/08.10.2009 partciparea oraşului Ciacova în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu Răspundere limitată BANAT-TRIPLEX CONFINIUM (GECT Banat- Triplex Confinium), înfiinţată în zona graniţei triple româno-maghiare-sârbe.

 16. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

– Asociaţia Oraşelor din România;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş – Torontal“;

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş (ADID Timiş);

 – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;

  – Asociaţia de apă, canal a judeţului Timiş (SC „APCAN“ SA).

 17. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

                      – Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I ;

                        –  Construire şi dotare Casă de Cultură în Oraşul Ciacova, Judeţul Timiş;

                        – Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural sat Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş;

                        –  Construire Bazin de înot în orașul Ciacova, județul Timiș ;

                        – Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Complex sportiv în orașul Ciacova, județul Timiș.

 

  18. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

Nr. crt.

Denumire proiect

Sursa de finanțare

Valoare

1.

Restaurarea si promovarea Turnului de aparare (CULA) , monument istoric din orasul Ciacova, judetul Timis”

ÎN IMPLEMENTARE

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”-Prioritatea de investiţii 5.1-„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

5.096.608,00 LEI

2.

Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Ciacova prin investiții în obiective culturale și spații publice”-

-PALAT ADMINISTRATIV

-PIAȚA CETĂȚII

ÎN IMPLEMENTARE

POR 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”

17.795.784,37 LEI

3.

„Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”

 

ÎN IMPLEMENTARE

 

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b”

 

1.658.006,45 LEI

4.

„Demolare clădire existentă și construire Grădiniţă cu Program Normal şi Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”

 

ÎN IMPLEMENTARE

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1a”

2.754.918,68 LEI

5.

„Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”

 

 

ÎN IMPLEMENTARE

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b”

4.671.683,52 LEI

6.

Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș”

 

 

ÎN IMPLEMENTARE

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 19.2- „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, Măsura 1/6B- „Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiții în infrastructură, echipamente și dotare”

75.441 EURO

 19. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001:

                        – nr. dosare = 10

                        – număr persoane beneficiare de ajutor sociale =24

   20.  În orașul Ciacova se organizează 1 târg lunar;

   21.  În orașul Ciacova funcționează  – Liceul Teoretic ”Alexandru Mocioni Mocioni”
                                                                      – grădinița cu PN și PP;

     În toate cele 4 sate aparținătoare funcționează școli primare cls I-IV și grădinițe cu PN.

   22.  Instituții sanitare:

                 -2 Centre medicale private;

                 -1 Centru de permanență;

                 -2 Cabinete stomatologice private;

                 -3 Cabinete medicină de familie;

                 -1 Centru de îngrijire și asistență;

                 -1 Centru îngrijire persoane cu handicap;

                 -1 Centru privat de îngrijire persoane vârstnice.

  23.  În localitatea Ciacova funcționează : Muzeu și Cămin Cultural, iar în satele aparținătoare există câte un Cămin Cultural;

  24. La Ciacova funcționează o sală de sport;

  25. Biserici, mănăstiri

           Biserica Ortodoxă Română Ciacova;

           Biserica Ortodoxă Sârbă Ciacova;

           Biserica Romano- Catolică Ciacova;

           Biserica Ortodoxă Română Obad;

           Biserica Romano- Catolică Obad;

           Biserica Ortodoxă Română Petroman;

           Biserica Greco- Catolică Petroman;

           Biserica Ortodoxă Română Macedonia;

           Biserica Ortodoxă Română Cebza;

           Biserica Ortodoxă Română de lemn Cebza;

          Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Cebza.

   25. În Ciacova și satele aparținătoare sunt ridicate 15 monumente ale eroilor;

   26. Rugile și alte manifestări cultural-religioase și sportive;

Localitatea

Evenimentul cultural-religios/sportiv

Data calendaristică

Ciacova

Ruga Bănățeană

Zilele orașului

15 august

Un semn de dragoste pentru eroi – Ziua Eroilor Neamului

Înălțarea Domnului

Mândră floare bănățeană

Luna mai

Festival gastronomic al păturatei

Luna iunie

Kirchweih ( Chirvai)

Luna iunie

Anotimpul înțelepciuinii – Ziua mondială a vârstinicilor-

Luna octombrie

Salon internațional de caricatură

Lunile august-septembrie

Deschide gazdă portița – alaiul colindătorilor

Luna decembrie

Târg de toamnă

Luna octombrie

Cebza

Ruga Bănățeană

Duminica Mare (Rusalii)

Macedonia

Ruga Bănățeană

15 august

Obad

Ruga Bănățeană

8 septembrie

Petroman

Ruga Bănățeană

29 iunie

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support