Comuna Dudeștii Vechi

Comuna Dudeștii Vechi

Alte primării

                                  FIŞA COMUNEI DUDEŞTII VECHI

 

 1. Sediul consiliului local:  Dudeștii Vechi, număr 255, cod poștal 307150, telefon 0256 384 104, fax 0256 384 504
 2. Adresă pagină internet: primaria@dudestii-vechi.ro
 3. E-mail: primaria@dudestii-vechi.ro

     4.  Primar: Bono Cucalan

            Viceprimar: 

            Secretar general: Uzun Petru

 1. Repere istorice:

– 1238 – exista o aşezare (întemeiată probabil de triburile bessilor – bisilor) care aparţinea cetatea Cenadului şi care nu plătea dijmă papală;

– 1717 – în Conscripţia austriacă (recensământul satelor) numele de Beshenova;

– 1738 – au fost colonizate familii de bulgari originare din zona Nikopole;

– 1742 – se aşază alte 20 de familii de bulgari din Lovrin;

– după 1850 – se aşază în Keglevici 80 de familii de maghiari, astfel că satul va primi mai târziu numele de Keglevicsháza;

– 1904 – în hotarul Besenovei Vechi, către Valcani, a fost descoperit un cimitir roman;

– 9 aprilie 1934 – se naşte la Dudeştii Vechi Carol Ivanciov, profesor, poet, folclorist, ziarist, fost deputat (1990-1992 şi 1992-1996);

– 15 iulie 1941 – se naşte la Dudeştii Vechi Ioan Văcariu, poet în grai bănăţean;

– 25 februarie 1946 – se naşte la Dudeştii Vechi Petru Mirciov, inginer, fost deputat de Timiş (2000-2004);

– 1 ianuarie 1950 – se naşte la Cheglevici Nicolae Mircovici, doctor în drept, ofiţer în Armata Română, deputat (2004-2008 şi 2008 – în prezent);

– 1968 – comuna primeşte numele de Dudeştii Vechi, (Star Bîsnov);

– 2002 – comuna Dudeştii Vechi avea 5.786 de locuitori;

– 2008 – apare periodicul „Foaia de Dudeşti“;

– Cheglevici (1842, Keglevic), Colonia Bulgară (1845, pe locul numit Cervene Megia).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020- total =  4.393 din care:

               bărbați = 2.178 persoane

               femei = 2.215  persoane

       7. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020= 1.850

       8. Numărul şi denumirea satelor componente =3 : Dudeştii Vechi, Cheglevici şi Colonia Bulgară.

       9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

             a) Natura drumurilor și lungimea acestora:

              – Dudeștii Vechi – 32 km din care 6 km asfalt, 24 km strazi pietruite și 2 km drum județean asfaltat

               – Cheglevici – 9 km din care 2 km drum județean asfaltat si 7 km străzi pietruite.

              b) Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ-teritoriale și localitățile aparținătoare:

                Dudeștii Vechi – Cheglevici – Colonia Bulgară: 7 km drum județean asfaltat – 3 km drum pietruit.

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km: 
 •     Dudeștii Vechi – 57 km
 •      Cheglevici – 7 km
 •      Colonia Bulgară – 3 km
 1. Număr posturi în primărie – total =23, din care:

                 – funcţionari publici = 3

                  – personal contractual = 20

 1. Număr consilieri locali = 13
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării: colaborări: Biala Slatina (Bulgaria), Ivanovo (Serbia)
 3. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
 4. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

Nr. crt.

DENUMIRE PROIECT

SURSA DE FINANȚARE

1

”SISTEM DE PRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE UTILIZÂND ENERGIE GEOTERMALĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI, JUD. TIMIȘ”

POIM

2

”SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ 180 LOCURI ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI,

JUDEȚUL TIMIȘ”

CNI

3

,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL TIMIȘ”

AFIR

 

4

”BAZIN DE ÎNOT ÎN LOCALITATEA DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL TIMIȘ”

CNI

5

”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ

 ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL TIMIȘ”

CNI

6

”EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA DUDEȘTII VECHI ȘI LOCALITATEA CHEGLEVICI, JUD. TIMIȘ”

CNI

 

7

”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI ȘI SATUL CHEGLEVICI, JUDEȚUL TIMIȘ”

CNI

8

”MODERNIZARE STRĂZI PE RAZA COMUNEI DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL TIMIȘ”

CNI

9

”CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA DUDEȘTII VECHI, COMUNA DUDEȘTII VECHI, JUD. TIMIȘ”

CNI

 

10

„INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COM. DUDEȘTII VECHI , JUD. TIMIȘ”

POIM

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

           

NR.CRT.

DENUMIRE PROIECT

SURSA DE FINANȚARE

1

”Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localităţii Dudeştii Vechi, comuna Dudeștii Vechi judeţul Timiş”

PNDL – MDRAP

2

”Construire dispensar medical în localitatea Dudeștii Vechi, comuna Dudeștii Vechi”

PNDL – MDRAP

3

”Demolare clădire existentă și construire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și bucătărie proprie cu regim de înălțime P+2E în localitatea Dudeștii Vechi”

PNDL – MDRAP

4

„Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural “Karol Telbizov” din localitatea Dudestii Vechi si camin cultural din localitatea Cheglevici, comuna Dudestii Vechi”

PNDR – Măsura 7.6

5

”Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Dudestii Vechi”

POR – Axa 3 prioritatea  de investiții 3.1 B

6

”Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii liceului Dudestii Vechi”

POR – Axa 3 prioritatea de investiții 3.1 B

7

„Proiect integrat privind înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în satele – Pordeanu, Cheglevici și Beba Veche, înființarea și, respectiv, modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în satele – Pordeanu și Cheglevici, modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele – Pordeanu și Dudeștii Vechi, înființarea și dotarea centrului de asistență după programul școlar, de tip after school, în Dudeștii Vechi, precum și  modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche și Dudeștii Vechi, județul Timiș” 

PNDR – Masura 322

(finanțare pe ADI Beba Veche – Dudeștii Vechi)

8

”EXTINDERE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII DIN COMUNA DUDESTII VECHI”

POR – Axa 10 prioritatea de investiții 10.1

9

ÎNFIINȚARE SPAȚIU PUBLIC PENTRU PARCARE ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI

GAL – AFIR

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 17
 2. Pieţe – târguri: 1 – piața agroalimentară
 3. Instituţii şcolare:

                – Licee  1 – LICEUL TEORETIC ”SFINȚII KIRIL ȘI METODII” DUDEȘTII VECHI

                – Școli cu clasele I-VIII = 2 din care:  –  Școala cu clasele I-VIII Dudeștii Vechi

                                                                                   –  Școala cu clasele I-IV Cheglevici

                 – Grădinițe cu program prelungit = 1 Dudeștii Vechi

                 – Grădinițe cu program normal = 1 Cheglevici

 1. Instituţii sanitare: 1 CABINET MEDICAL (CENTRU DE PERMANENȚĂ DUDEȘTII VECHI)
 2. Instituţii culturale:
 3. Baze sportive şi de agrement: Arena Hristo Stoichkov din Dudeștii Vechi
 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

                Biserica Romano – Catolică  Sf. Maria Dudeștii Vechi

                Biserica Romano – Catolică Cheglevici

                 Biserica Romano – Catolică Colonia Bulgară

                 Capela ortodoxă ”Sfântul Petru și Pavel ”Dudeștii Vechi

                 Capela ortodoxă ”Sfântul Ilie” Cheglevici

                  Biserica Penticostală  Dudeștii Vechi.

 1. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

               – Monumentul eroilor căzuţi în Primul şi Al Doilea Război Mondial.

   25. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:  15 august – Ruga în Dudeștii Vechi și în septembrie la Cheglevici.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support