Comuna Chevereșu Mare

Comuna Chevereșu Mare

Alte primării

                         FIŞA COMUNEI CHEVEREŞU MARE

 1. Sediul consiliului local: 

Comuna Chevereșu Mare, județul Timiș, strada Principală, Nr. 277, cod postal: 307105, Tel/Fax: 0256/415008

 1. Adresă pagină internet: www.cheveresumare.ro
 2. E-mail: primaria.cheveresumare@yahoo.com
 3. Primar: MARCEL MUIA

     Viceprimar:  HUSARIU GHEORGHE

     Secretar general: MARIUS DUMITRU SÂMAN

 1. Repere istorice:

– sec. XVII – comuna actuală Chevereş se înfiinţează către sfârşitul secolului al XVII-lea (Keverish);

– 1717 – este menţionat documentar satul Cheveriş, pe locul actualei păduri către râul Timiş;

– 1721 – a fost construită poşta;

– mijlocul sec. XVII – se spune că cele trei cătune care s-au unit: Corneanţ(nucleul viitoarei aşezări Chevereş), Bocea (cel mai mare) şi Drila;

– 1840 – se naşte la Dragşina Pavel Rotariu, publicist şi avocat (d. 9.06.1919);

– 1843 – în sat erau 1.770 de ortodocşi, numărul catolicilor nedepăşind o sută de persoane;

– 1878 – este construită şcoala primară;

– 1896 – se naşte la Chevereşu Mare Pavel Blidaru, scriitor ţăran, deputat, publicist (d. 1953);

– 1936 – în comună era cor bărbătesc, fanfară, casă naţională, monument al eroilor, moară, percepţie şi post de jandarmi;

– 31 august 1945 – se naşte la Chevereşu Mare Horia Vermeşan, prof. univ. dr., medic primar chirurg;

– 4 iulie 1955 – se naşte la Vucova Dorel Cerna, economist, fost director al Băncii Comerciale Române din Timişoara;

– 2002 – comuna Chevereşu Mare avea 1.942 de locuitori;

– 2008  – apare publicaţia „Chevereşanul“, condusă de poetul Petru Vasile Tomoiagă;

– Dragşina (1442, „Kenesius de Draxfalva“), Vucova (1717, Vukovo)

 1. Populaţia stabilă la 31 decembrie 2021– total =   2.500      , din care:

      – bărbaţi = 40%    persoane

      – femei   =  60%   persoane

 7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2021 =  430 – Chevereșu Mare, 314 – Vucova, 230 – Dragșina

 8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin unităţii administrativ-teritoriale = 3

 • Chevereșu Mare
 • Dragșina 
 • Vucova 

9. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

         – CHEVEREȘU MARE – 12KM

         – VUCOVA – 9KM

         – DRAGȘINA – 8KM

 1. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:  

        a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

          Străzi și drumuri comunale – 35,48 KM (piatră  și asfalt)

       b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:                                           

            Chevereșu  Mare – Vucova -5 KM(DJ 592B) 

            Chevereșu Mare – Dragșina – 8KM(DJ 592-DC 151)

11. Număr posturi în primărie – total =  15, din care:

         – demnitari = 2

        – funcţionari publici = 4

       – personal contractual = 9

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării: 

        Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș 

        GAL Timișul de Centru.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:    canalizare, asfaltare, modernizare strazi, gaz
 2. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

           

16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru     ajutoare sociale) = 22 dosare

17. Pieţe – târguri:-

18. Instituţii şcolare:

      – Școala Gimnazială Chevereșu Mare

       – Școali cu clasele I-IV 

                       Dragșina

                        Vucova

      – Grădiniţe cu program normal 

                         Chevereșu Mare

                          Dragșina

                           Vucova

19. Instituţii sanitare: 

            Dispensar Chevereșu Mare

             Dispensar Dragșina

              Dispensar Vucova

20. Instituţii culturale: – 1

21. Baze sportive şi de agrement: – 1

22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult: 

          Biserica Ortodoxă Chevereșu Mare

          Biserica Romano-catolică Chevereșu Mare

           Biserica Baptistă Chevereșu Mare

            Biserica Romano-catolică Vucova

            Biserica Evanghelică Luterană Vucova

             Biserica Ortodoxă Vucova

             Biserica Penticostală Dragșina

             Biserica Ortodoxă Dragșina

              Biserica Romano-catolică Dragșina

23. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini: – 3

24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase: 

          Ruga bănățeană Chevereșu Mare

           Ruga bănățeană Dragșina

           Ruga bănățeană Vucova

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support