Comuna Criciova

Alte primării

                                       FIŞA COMUNEI CRICIOVA

 1. Sediul consiliului local: com. Criciova, nr.51 A, jud. Timiș, telefon 0256 335807, fax 0256 335807
 2. Adresă pagină internet: www.primariacriciova.ro
 3. E-mail: contact@primariacriciova.ro
 4. Primar: Catană Romica Elena

          Viceprimar: Șandor Vasile

          Secretar: Laos Ileana

 1. Repere istorice:

– 1444 – prima atestare documentară a Criciovei (sub numele Krychyowa);

– aşezarea Jdioara nu a fost distrusă în timpul ocupaţiei otomane a Banatului;

– 1739 – cetatea Jdioara este ocupată de habsburgi;

– 1851 – localitatea Jdioara este consemnată de istoricul şi geograful maghiarVályi András ca fiind „sat valah ortodox“, adică locuit de români;

– 1859-1860 – în locul numit „Gialul Mare“ s-au găsit oase de mamut şi melci de mare fosilizaţi;

– 1900-1910 – au loc migrări de populaţie ucraineană în satul Cireşu, atrasă de magnaţii forestieri maghiari;

– 1918 – localitatea primeşte oficial numele de Criciova;

– 1924 – satul Criciova avea 1027 de locuitori;

– 1936 – satul Jdioara avea 1.143 de locuitori, 252 de case, exista şcoală primară de stat, două mori, cor bărbătesc, oficiu poştal;

– 25 iunie 1947 – se naşte la Jdioara Petre Arnăutu, căpitan al echipei de fotbal „Politehnica“ Timişoara la mijlocul anilor ’70, secolul XX;

– 1968 – colonia întemeiată de 50 de familii de ucraineni în prelungirea drumului ce duce spre Lugoj se numeşte Cireşu Mic;

– 2002 – comuna avea 1716 locuitori, dintre care 19,5 % erau ucraineni;

– 03.09.2006 – are loc prima ediţie a sărbătorii „Zilele cetăţii Jdioara“;

– aprilie 2010 – la Criciova au loc alegeri anticipate pentru funcţia de primar, câştigate de preotul ortodox român Petru Rosoca;

– Cireşu (1603, Cziresul), Cireşu Mic (1954) şi Jdioara (1320, sub denumirea de castellani de Sydouar).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 1.612 persoane, din care:

– masculin = 836 persoane

– feminin   = 776 persoane

 7. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 599

 8. Numărul şi denumirea satelor componente = 3 :

 •    Criciova
 •    Cireşu
 •    Jdioara.

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

      a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

 •     DJ 680 = 8,74 km
 •     DJ 681 = 5,32 km         

         b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DJ 680 Criciova-Cireşu = 4,0 km;

                        – DJ 680 Criciova-Jdioara = 6,0 km                          

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km – finalizată:
 • Reţea de distribuţie:

                        – Criciova – 8,4 km

                        – Cireşu – 3,4 km

                        – Jdioara – 9,5 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 17, din care:

             – funcţionari publici = 9

             – personal contractual 8

 1. Număr consilieri = 11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

        – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 

        – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş

        -Asociația pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului în Timiș

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

             -Canalizare menajeră în localitatea Jdioara

             -Modernizare stradală DC 132

             -Construire  și dotare dispensar uman în localitatea Criciova .

             -Alimentare cu gaz în comuna Criciova

             -Construire  sala de sport în localitatea Criciova

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

           – Renovarea şi dotarea căminelor culturale – finanțate prin FADR  , Masura 7.6

           -Modernizare iluminat public stradal în comuna Criciova – finanțare prin FADR , Masura 6B

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. Dosare ajutoare sociale) = 10
 1. Instituţii şcolare:

– Şcoala cu clasele I-IV Criciova;

– Şcoala cu clasele V-VIII Criciova;

– Grădiniţe cu program normal: Criciova, Cireşu şi Jdioara.

 1. Instituţii sanitare:

– Cabinet medical Criciova;

– Cabinet sanitar-veterinar  Criciova;

Farmacie umană  Criciova.

 1. Instituţii culturale:

– Cămine culturale: Criciova (două), Cireşu şi Jdioara;

 1. Baze sportive şi de agrement:

– Terenuri de sport cu gazon sintetic și nocturnă : Criciova ,Cireşu şi Jdioara.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

– Biserica ortodoxe română: Criciova (1876), Cireşu (1834) şi Jdioara (1907);

– Biserica ortodoxă ucraineană- Criciova;

– Mănăstirea „Sfânta Treime – Pereu“ Criciova;

– Biserici baptiste: Criciova, Cireşu şi Jdioara;

– Biserici penticostale: Criciova, Cireşu şi Jdioara.

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monumentul eroilor căzuţi în Primul Război Mondial: Criciova.

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga în localităţile: Jdioara (29-30 iunie); Criciova (15 -16 august); Cireşu (Rusalii) şi Criciova – ucraineni (21 noiembrie);

– Ziua cetăţii Jdioara (prima duminică din luna septembrie).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support