Comuna Dumbrăvița

Comuna Dumbrăvița

Alte primării

                                    FIŞA COMUNEI DUMBRĂVIȚA

 1. Sediul consiliului local: Comuna Dumbrăvița, str. Petofi Șandor, nr. 31, jud. Timiș, cod poștal 307160, telefon 0256/214272, fax 0256/401095.
 2. Adresă pagină de internet: https://primaria-dumbravita.ro/
 3. E-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
 4. Primar: Horia-Grigore Bugarin

         Viceprimar: Sergiu-Dorin Grui

         Sectretar general: Marius Roșian-Mitrovici

 1. Repere istorice:

– 1889 – 127 de persoane din localitatea Szentes din Ungaria s-au hotărât să cumpere pământ la 6 km nord de Timişoara;

– conform contractului, contravaloarea terenului s-a plătit în 20 de ani şi, cum terenul se afla în locul defrişat al unei zone din Pădurea Verde, noua aşezare se va numi Vadászerdőközség („comuna din Pădurea Verde“);

– 1891 –  are loc întemeierea de facto a localităţii Újszentes prin colonizarea a 133 familii de maghiari veniţi din localitatea Szentes (Ungaria);

– colonizarea a fost organizată şi sprijinită în mod oficial de guvernul de la Budapesta;

– 1897 – începe zidirea bisericii de confesiune reformată cu banii statului ungar, iar în anul 1901 biserica reformată este sfinţită;

– 1921 – sunt strămutate la Dumbrăviţa familii din Banatul Sârbesc, din Rusiko Selo şi Toraku Mare, dar şi din Comloşu Mare;

– 1921 – este reşedinţă de comună;

– 1924 – poartă numele de Sânteşti;

– 1927 – sunt împroprietărite 42 de familii de români (cu 7 iugăre teren arabil, loc de casă şi grădină);

– după 1945 – se stabilesc atât maghiari din secuime, cât şi români ardeleni;

– 1964 – Újszentes primeşte numele de Dumbrăviţa;

– 1990 – localitatea are denumirea bilingvă – Dumbrăviţa-Újszentes;

– 1996 – este inaugurat „Clubul Pensionarilor“, primul din mediul rural în judeţ;

– 1999 – apare publicaţia lunară cu difuzare naţională „Ferma“, cu un tiraj de 18.000 de exemplare, revistă care conţine informaţii din domeniul agro-zootehnic, tehnologiilor agricole, legislaţiei agricole, etc;

– 2000-2010 – populaţia comunei creşte semnificativ ca urmare a construirii de case în intravilan de către numeroşi timişoreni din clasa de mijloc.

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 16.700
 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 10.030.
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

           a) Natura drumurilor și lungimea acestora: 45 km asfalt.

           b) Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ-teritoriale și localitățile aparținătoare 

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:   – 132 km rețea apă pe raza comunei.
 2. Număr posturi în primărie – total =56, din care:

                  – funcţionari publici = 23

                  – personal contractual 33

 1. Număr consilieri locali =17
 2. Înfrățiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

              Szentes (Ungaria),

              Sandorfalva (Ungaria) 

             Torda- Zitiste (Serbia).

14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

           Asociația Comunelor din România (ACOR),

          GAL Colinele Recaș,

          Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara,

          Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

    – ,,Asfaltare străzi în Comuna Dumbrăvița, Județul Timiș ”, cca. 14 km, proiect depus la Compania Națională de Investiții (CNI);

   – ,,Casa Verde” proiect RO-HU sau IPA-CBC România-Serbia;

   – Patinoar, proiect depus la Compania Națională de Investiții (CNI);

   – ,,Amenajare străzi în Comuna Dumbrăvița, Județul Timiș, Lot I și Lot II”, cca.17 km, proiect depus pe Fondul de Dezvoltare Instituțională.

   – ,,Extindere stație de tratare, rezervoare de apă, grup foraje și rețele în localitatea Dumbrăvița județul Timiș”, proiect depus pe Compania Națională de Investiții (CNI).

 1. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

     – „Implementarea strategiei comune de gestionare a apelor uzate în bazinul hidrologic al Dunării”, Programul Interreg IPA Cooperare Transfrontalieră România Serbia, Axa 3.2 Infrastructura utilităților publice;

     – „Construcție creșă în comuna Dumbrăvița”, POR/2017/10/10.1a/7regiuni Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

     – „Construcție școală gimnazială în comuna Dumbrăvița” POR/2017/10/10.1b/7regiuni Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

     – „Extindere rețea de canalizare și reabilitare rețea de apă în comuna Dumbrăvița”, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Măsura 7.2;

      – „Construire grădiniță P+1, amenajare incintă și împrejmuire în comuna Dumbrăvița”, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Măsura 7.2;

      – „Achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței”, AFIR, AXA C1.1L Măsura 19.2: I;

      – „Modernizare străzi în comuna Dumbrăvița, L=11,3 km”, Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL;

      – „Modernizare străzi în comuna Dumbrăvița, L=15 km”, Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL;

       – „Dotare Centrul de Zi”, AFIR Măsura 26/B: Infrastructură socială și medicală;

       – „Modernizare străzi în comuna Dumbrăvița, extensie PNDL II”, Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL.

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = în comuna Dumbrăvița nu sunt înregistrați beneficiari ai Legii nr. 416/2001.
 2. Instituţii şcolare:

          – Școala Gimanazială Dumbrăvița, clasele I – VIII

           – Grădinița cu program prelungit.

 1. Instituţii sanitare: nu sunt 
 2. Instituţii culturale: 
 3. Baze sportive : Sala Polivalentă, Stadion „Ștefan Dobai”.
 4. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

            – Biserica ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”;

            – Biserica ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina”;

            – Biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”;

            – Biserica catolică „Sfânta Maria”;

            – Biserica greco-catolică „Nașterea Maicii Domnului”;

            – Biserica reformată.

23. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

        – „Monumentul lui Petofi Șandor – erou al Revoluției de la 1848”;

        – „Monumentul comemorativ al soldaților căzuți în Primul și în Al Doilea Război Mondial”.

24. Ruga și alte manifestări cultural-religioase:

        – Ruga ortodoxă: de sărbătoarea Rusaliilor;

        – Ruga catolică: prima duminică din octombrie;

        – Ziua reformației: 31 octombrie;

        – Zilele comunei Dumbrăvița: la sfîrșitul lunii august;

        – Manifestarea „Fărșangul”: spectacol organizat înainte de intrarea în postul Paștelui.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support