Comuna Otelec

Alte primării

                                        FIŞA COMUNEI OTELEC

 1. Sediul consiliului local: comuna Otelec, nr.471/b, județul Timiș, cod poştal 307447, telefon/fax 0256 232809
 2. Adresă pagină internet: www.comunaotelec.ro
 3. E-mail:  primaria_otelec@yahoo.com
 4. Primar: Fechete Simona Silvia

       Viceprimar: Purja Valer

        Secretar: Aurelian Rodica

 1. Repere istorice:

– 1452 – localitatea Otelec (Ótelek) este atestată documentar sub denumirea de Feltelek, respectiv Teleki, din comitatul Keve, regatul Ungariei;

– sec. XVI-XVII – aşezarea se depopulează, iar pământurile nelucrate se transformă în mlaştini;

– 1793-1798 – localitatea este reînfiinţată de către Contele Johan von Buttler, care aduce aici colonişti maghiari;

– 1805-1811 – acelaşi grof (conte) von Buttler  înfiinţează satul Johanisfeld (cu germani aduşi din Luxemburg şi Alsacia);

– 1856 – Otelec devine comună de sine stătătoare;

– 1885 – şcoala confesională catolică din Otelec se extinde cu fonduri alocate de Episcopia Cenadului;

– 1863 – au loc calamităţi naturale care provoacă mari pierderi materiale;

– sfârşitul sec. al XIX-lea – comuna îşi recapătă puterea economică şi administrativă, în urma terminării căii ferate pe ruta Timişoara – Jimbolia – Modoş, ca şi a finalizării canalului Bega, importantă cale de transport fluvial spre Dunăre prin râul Tisa;

– în sec. al XX-lea – Otelec devine important centru economic zonal;

– 1900 – comuna număra 290 de case şi peste 1600 de suflete;

– 1924 – aşezarea Otelec s-a numit Ungureni;

– 1930 – în portul Otelec ancorau vase de pasageri şi transport de mărfuri şi cereale;

– 1937 – căpitănia portului Otelec se transformă în Oficiu de port Otelec, aflat în subordinea Căpităniei portului Timişoara;

– 1968 – primăria Otelec şi primăria Johanisfeld au fost desfiinţate, iar cele două sate aparţin acum comunei Uivar;

– 1972 – la Otelec, sub conducerea coregrafului Ştefan Erdély, îşi începe activitatea formaţia de dansuri populare maghiare „Rezeda“ („Rozeta“);

– 2005 – satul este inundat în urma ruperii unui dig de pe râul Timiş;

– 2008 – comuna Otelec a fost reînfiinţată prin desprinderea de comuna Uivar;

– Ionel (1805, Johanisfeld).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2021 – total =1.832 persoane, din care:

          – masculin = 762 persoane

          – feminin = 878 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2021 = 676 gospodării
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =2: Otelec şi Iohanisfeld.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

            a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

 •        DN 59B – 9 km
 •        DS( străzi) Otelec – 11,6 km
 •        DS Iohanisfeld – 10,4 km

           b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

              – DN 59 B Otelec-Iohanisfeld = 9 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 21, din care:

             – funcţionari publici = 12

             – personal contractual = 7

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

– Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

– Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Sud;

– Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului  în Timiș;

– Asociația Comunelor din România.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

      – Modernizare drumuri prin asfaltare în localitățile Otelec și Iohanisfeld;

      – Realizarea sistemului de canalizare în localitățile Otelec si Iohanisfeld;

      – Construire săli de sport în localitatea Iohanisfeld și Otelec;

      – Infiintarea unui centru de permanență în comună;

      – Reablitarea caminelor culturale din localitățile Otelec și Iohanisfeld.

      – Achiziționarea de utilaje și echipamente specifice pentru asigurarea serviciilor de gospodărire comunală în comuna Otelec ( finanțare externă)

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 3
 2.  Instituţii şcolare:
 •   Şcoala  cu clasele I-VIII  Iohanisfeld;
 •   Școala cu clasele I-VIII Otelec;
 •   Grădiniţa cu program normal Iohanisfeld;
 •   Grădinita cu program normal Otelec.
 1.  Instituţii sanitare:

        – Cabinet medicină generală de familie Dr. Dima – localitatea Otelec str. Grădiniței nr. 471/a;

        – Cabinet medicină generală de familie  Dr Străuț,localitatea Iohanisfeld, str. Parcului, nr. 180.

 1.  Instituţii culturale:

         – Cămine culturale: Otelec şi Iohanisfeld.

 1.  Baze sportive şi de agrement:

          – Teren de fotbal în localităţile Otelec şi Iohanisfeld.

 1.  Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

           – Biserica Ortodoxă Iohanisfeld;

           – Biserici romano-catolice: Otelec (1840) şi Iohanisfeld (1850);

           – Biserica Penticostală Iohanisfeld (2005).

20. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            –  Poarta secuiască din incinta bisericii catolice Otelec;

            –  Monumentul eroilor din Iohanisfeld căzuţi în Primul Război Mondial amplasat  lîngă biserica romano-catolică din Iohanisfeld.

 21. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

        –  Pomul de mai în localitatea Otelec -1 mai

        – Ruga localității Iohanisfeld – 29 iunie 

        – Cupa Prieteniei de fotbal în localitatea Iohanisfeld – 29 iunie     

         – Cupa Prieteniei de fotbal în localitatea Otelec – 14 septembrie

         – Festivalul gastronomic Gasztro Majalis în localitatea Otelec

         – Festivalul de struguri – luna octombrie

          – Ruga în localităţii Otelec 14 septembrie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support