Comuna Lovrin

Alte primării

                                 FIŞA COMUNEI LOVRIN

 1. Sediul consiliului local: Comuna Lovrin, nr.206, județul Timiș, cod poştal 307250, telefon/ fax 0256 381002, 0256 381207
 2. Adresă pagină internet: www.primarialovrin.ro
 3.  E-mail: primarialovrin@yahoo.com
 4. Primar: Graur Vasile

    Viceprimar: Truţă Eugen

    Secretar general: Cristian Florin Lupu

 1. Repere istorice:

– 1446 – Lovrinul este atestat documentar sub denumirea de Loránthalma;

– sec. XVI-XVII – aşezarea este cunoscută sub denumirea de Lóránt sau Lórántfalva;

– 1529 – satul este jefuit şi ars de soldaţii turci ;

– 1561-1582 – aşezarea era locuită de români şi sârbi;

– sec. XVII – satul nu e locuit;

– 1717 – Lovrin avea 17 case;

– 1760 – pe vechea vatră a localităţii se stabileşte din nou populaţie sârbească;

– 1770 – se aşază familii de bulgari, iar Lovrinul se numeşte Lovriniac;

– 1785-1792 – sunt consemnate colonizări germane;

– 1789 – sârbii încep să părăsească Lovrinul din cauza coloniştilor germani;

– 1791-1792 – din aceleaşi motive pleacă şi bulgarii din localitate, o parte dintre aceştia se stabilesc la Theresiopolis (Vinga);

– 1792 – împăratul Leopold al II-lea dăruieşte Lovrinul şi Gottlobul generalului Anton Liptay;

– între 1831 şi 1866 Lovrinul este bântuit de ciumă (64 de morţi);

– 1895 – se naşte Emmerich Bartzer, compozitor, dirijor, profesor (d. 1961);

– 13 noiembrie 1924 – comuna este vizitată de Regele României, Ferdinand I Întregitorul, fiind primit de deputatul dr. Emeric Reitter, regele vizitând atunci casa unui lovrinean de rând, Peter Krausz;

– 20 februarie 1938 – se naşte Annemarie Podlipny-Hehn, istoric de artă şi literar;

– 1943 – se naşte Walter Kindl, muzicolog, organist, dirijor, profesor, orchestrator;

– 15 mai 1943 – se naşte Ilse Hehn, plastician şi profesor de istoria artelor;

– 2002 – comuna Lovrin avea 3.812 locuitori.

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =   4120 persoane, din care:

– masculin =  persoane

– feminin =  persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 1.350
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =1: Lovrin
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

        a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 594 = 1,0 km; DJ 594B = 2,96 km; DJ 692 = 1,33 km

                        – DC 21 = 3,5 km      

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Lovrin = 20 km

11. Număr posturi în primărie – total = 24, din care:                                                                     – funcții de demnitate publică = 2

           – funcţionari publici = 10

           – personal contractual = 16

12. Număr consilieri locali =13

13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

          – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

          – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Apă – Canal Timiş

          – Asociaţia Comunelor din România.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
 • Construirea unei Secții complexe de recuperare medicală în comuna Lovrin;
 • Canalizare și stație de epurare;
 • Construire Sală de sport în comuna Lovrin;
 • Construirea trotuarelor în comuna Lovrin, județul Timiș;
 • Modernizarea pieței agroalimentare din Lovrin;
 • Construire Creșă în localitatea Lovrin;
 • Reabilitare, modernizare și dotare Școală cu clasele I-IV Lovrin
 • Realizarea PUG și PUZ;
 • Construcția, reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „ROMULUS PARASCHIVOIU”, din comuna Lovrin, județul Timiș;
 • ”VALORIFICAREA ENERGIEI GEOTERMALE PENTRU PRODUCEREA AGENTULUI TERMIC DE ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ DE CONSUM” comuna Lovrin – Modernizarea centralei termice și a sistemului de încălzire centrală din comuna Lovrin, pe bază de apă geotermală;
 • Reamenajarea spațiilor verzi din zona construită a localității;
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Lovrin, județul Timiș;
 • Construirea unui nou teren de fotbal;
 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 18
 2. Pieţe – târguri:

       – Piață Agroalimentară Mixtă

 1. Instituţii şcolare:
 • Licee = Liceul Tehnologic ”ROMULUS PARASCHIVOIU” Lovrin
 • Şcoli cu clasele I-VIII = în cadrul liceului
 • Grădiniţe cu program prelungit = 1
 • Grădiniţe cu program normal = 1
 1. Instituţii sanitare:
 • 2 cabinete medicina familie
 • 2 cabinete stomatologice
 1. Instituţii culturale:

            – Casa de Cultură Lovrin

 1. Baze sportive şi de agrement:
 • Baza de Tratament si Agrement ”ȘTRAND TERMAL” Lovrin cu teren sintetic de minifotbal, bazin exterior cu apă termală, piscina interioară cu apa termală
 • Sala sport în incinta Liceului Tehnologic ”ROMULUS PARASCHIVOIU” Lovrin

22. Biserici, mănăstiri şi alte lă caşe de cult:

         – Biserica Ortodoxă Română Lovrin (1982);

         – Biserica Romano-Catolică Lovrin (1838);

         – Biserica Penticostală Lovrin;

         – Biserica Baptistă Lovrin.

 1. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga lovrineană (29 iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support