Comuna Bârna

Alte primării

                                                               FIŞA COMUNEI BÂRNA
                                                                                 
 1. Sediul consiliului local: Comuna Bârna, nr.71/a, județul Timiș, telefon 0256 334415, fax 0256 334400
 2. Adresă pagină internet: www.primariabirna.ro
 3. E-mail: contact@primariabarna.ro
 4. PrimarPecora Dumitru

    Viceprimar: Ignatoni Ovidiu Nicolae

    Secretar: Szkoropan Livia

 1. Repere istorice:

– 1514-1516 – în diplomele acelor ani este consemnat numele de Barnafalva sau Berna;

– 1514 – aşezarea Sărăzani este atestată ducumentar ca proprietate a grafului Georg de Brandenburg;

– 1 ianuarie 1594 – Mihai Viteazul donează satul Sărăzani credinciosului său Gheorghe Borţun;

– 1599 – este amintit nobilul româm Andrei Stancu de Botineşti, care ridica pretenţii asupra unei mori din comuna Surduc;

– 1601 – proprietar al satului Drinova este Ioan Vlad de Lugoj;

– 8 iulie 1607 – sunt menţionate movilele de hotărnicie ale satului Bârna;

– 1717 – locuitorii din Drinova sunt pedepsiţi de trupele generalului Lentulus pentru că ar fi fost „făcători de rele“;

– 1771 – Bârna este amintită ca făcând parte din districtul Făget, cu 90 de case;

– 1845-1847 – proprietar al aşezării Botineşti este cavalerul Nicolae Maleniţa şi soţia sa Ana Dărvan;

– 1890 – se zideşte şcoala din Bârna;

– perioada interbelică – satul Boteşti avea 35 de case aşezate pe o singură stradă;

– 1925 – localitatea Bârna avea 446 de locuitori;

– 14 august 1929 – se naşte la Sărăzani, Ioan Fărcaş, poet în grai bănăţean, dar şi literar, epigramist, prozator;

– 1935 – în Pogăneşti exista cor bărbătesc şi societate culturală, iar în Sărăzani, pe lângă cor era şi bibliotecă şcolară;

– 2002 – comuna Bârna avea 1.610 de locuitori.

– Boteşti (1414, Begyesth), Botineşti (1514, Bothnest), Drinova (1514, Drynowa), Jureşti (1596, Giureşti), Pogăneşti (1453, Pogánfalva), Sărăzani (1514, Zaraz).

 1. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 – total = 1545 persoane, din care:

– masculin = 810 persoane

– feminin = 735 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2012 = 492
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 7: Bârna, Boteşti, Botineşti, Drinova, Jureşti, Pogăneşti şi Sărăzani.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

          a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

– DJ 681C = 14,93 km;

– DC 121 = 3,3 km; DC 123 = 7,3 km; DC 124 = 1,6 km; DC 125 = 5,6 km

         b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DJ 681C, DC 124 Bârna-Boteşti = 5 km;

                        – DC 123 Bârna-Botineşti = 6 km;

                        – DJ 681C, DC 121 Bârna-Drinova = 5 km;

                        – DJ 681C Bârna- Jureşti = 1 km;

                        – DC 125 Bârna-Pogăneşti = 4 km;

                        – DC 123 Bârna-Sărăzani = 2 km.

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Bârna = 10 km

            – Botineşti = 2 km

            – Boteşti = 1 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 14, din care:

– funcţionari publici = 5

– personal contractual = 9

 1. Număr consilieri = 11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş (ADID Timiş);

            – Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Timiş-Est“;

             – Asociaţia de apă, canal a judeţului Timiş (SC “APCAN” SA).

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

– Finalizarea şi recepţia lucrărilor la  proiectul PNDR integrat – Măsura 322:„Reţea de canalizare menajeră în localitatea Pogăneşti, Jureşti, Drinova, şi Sărăzani, comuna Bârna, jud. Timiş“; „Extindere sistem de alimentare cu apă Bârna, Pogăneşti, Boteşti şi Botineşti, comuna Bârna, jud. Timiş“; Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Bârna, jud. Timiş: DC 121 şi DJ 681 C – Drinova km. 0+000-2+380 DC 123 din DJ 681 C – Sărăzani-Botineşti km. 3+000-6+100 DC 124 din DJ681 C Boteşti, km. 0+000-1+620; Clădire destinată pentru proiecte de investiţii în infrastructura socială – asistenţă după programul de şcoală, tip „AFTER SCHOOL“ localitatea Bârna, comuna Bârna, jud. Timiş.„Renovare cămin cultural localitatea Jureşti, comuna Bârna, în scopul conservării specificului local şi al moştenirii culturale“ în comuna Bârna, jud. Timiş.

– Finalizarea, recepţionarea şi darea în folosinţă a obiectivului realizat prin Proiectul PNDR – Măsura 313: „Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Bârna, judeţul Timiş“;

– Modernizare străzi în Bârna.

15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

– Proiectul integrat: „Reţea de canalizare menajeră în localitatea Pogăneşti, Jureşti, Drinova, şi Sărăzani, comuna Bârna, jud. Timiş“; „Extindere sistem de alimentare cu apă Bârna, Pogăneşti, Boteşti şi Botineşti, comuna Bârna, jud. Timiş“; Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Bârna, jud. Timiş: DC 121 di DJ 681 C -Drinova km. 0+000-2+380 DC 123 din DJ 681 C – Sărăzani-Botineşti km. 3+000-6+100 DC 124 din DJ681 C Boteşti, km. 0+000-1+620. Clădire destinată pentru proiecte de investiţii în infrastructura socială – asistenţă după programul de şcoală, tip „AFTER SCHOOL“ localitatea Bârna, comuna Bârna, jud. Timiş.„Renovare cămin cultural localitatea Jureşti comuna Bârna, în scopul conservării specificului local şi al moştenirii culturale“ în comuna Bârna, jud. Timiş;

– Proiect PNDR: „Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Bârna, judeţul Timiş“;

– „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală ţi punerea în valoare a moştenirii rurale”, proiect pe măsura 322;

– „Amenajare şi refacere reţea circulaţie pietonală – trotuare în localităţile Bârna, Jureşti şi Drinova!.

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 3
 2. Instituţii şcolare:

– Şcoala cu clasele I-VIII Bârna;

– Grădiniţe cu program normal: Bârna, Botineşti, Drinova, Jureşti, Pogăneşti şi Sărăzani.

 1. Instituţii sanitare:

 Dispensar medical: Bârna;

– Cabinet veterinar: Bârna.

 1. Instituţii culturale:

– Cămine culturale: Bârna, Botineşti, Boteşti, Drinova, Jureşti şi Pogăneşti;

– Biblioteca comunală: Bârna.

20. Biserici şi alte lăcaşe de cult:

 Biserici ortodoxe române: Bârna (1888), Boteşti, Botineşti (1888), Drinova (1897), Jureşti (1889), Pogăneşti (1889) şi Sărăzani (1878).

– Biserici baptiste Sărăzani şi Botineşti;

– Biserici adventiste de ziua a 7-a: Bârna şi Pogăneşti.

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Jureşti;

             – Cruce comemorativă în memoria eroilor din Primul Război Mondial: Pogăneşti.

22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga în localităţile: Botineşti (de Rusalii); Boteşti (20 iulie); Bârna şi Drinova (15 august – Sf. Maria Mare); Sărăzani (30 august); Jureşti şi Pogăneşti (8 septembrie – Sf. Maria Mică).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support