Conturi de încasare venituri proprii ale Județului Timiș

Conturi de încasare venituri proprii ale Județului Timiș

Cont REDEVENȚE MINIERE :

JUDEȚUL TIMIȘ nr. RO90TREZ62121A300501XXXX deschis la Trezoreria municipiului Timișoara, Cod fiscal 4358029

Cont încasare cotă 35% din redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase și a următoarelor resurse la suprafață ale statului:

a) minereuri feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, radioactive, pământuri rare și disperse, pietre prețioase și semiprețioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc, gaze necombustibile, nămoluri și turbe terapeutice;
b) cărbuni;
c) metale nobile;
d) substanțe nemetalifere;
e) roci magmatice,roci metamorfice, calcare industriale și de construcții, dolomită, gresie și tufuri industriale;
f) argile, marne,loess,nisip și pietriș,nisip și roci caolinoase;
g)alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie și diatomită;
h) bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental și granodiorit ornamental;
i) alabastru ornamental, arogonit ornamental și siliconite ornamentale;
j) marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin și tufuri ornamentale
conform prevederilor art.45^1 din Legea minelor nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr 275/2020 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și HG 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

 

Cont REDEVENȚE DIN EXPLOATAREA TERENURILOR CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ:

JUDEȚUL TIMIȘ nr. RO72TREZ62121A300505XXXX deschis la Trezoreria municipiului Timișoara, Cod fiscal 4358029

Cont încasare cotă 40% din redevența obținută prin concesionare resurse la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, conform HG 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului

(1) Redevenţa obţinută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului, se constituie venit după cum urmează:

a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;

c) 20% la bugetul de stat.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support