Comuna Parța

Alte primării

                                          FIŞA COMUNEI PARŢA

 

  1. Sediul consiliului local: comuna PARȚA, numărul 282, județul Timiș, cod poştal 307396 , telefon 0256392264, fax 0256392264
  2. Adresă pagină internet: www.comunaparta.ro
  3.  E-mail: primaria_parta@yahoo.com
  4. Primar: Drăgan Daniel

     Viceprimar: 

     Secretar general: Crainic Ion Dacian

  1. Repere istorice:

– 1334 – aşezarea este amintită documentar sub numele de Parkas;

– 1417 – este consemnată lângă Parţa aşezarea Maraz, cu statut de oraş (târg);

– sec. al XVIII-lea – pe harta lui Francesco Grisellini aşezarea este numită Paraz, cu 84 de case;

– sec. al XIX – lea – Parţa era o aşezare locuită de români şi sârbi (2.800 de ortodocşi);

– 1878 – în timp ce aveau loc lucrări de regularizare a cursului râului Timiş, în urma surpării unui mal, a ieşit la iveală ceramică primitivă şi diferite obiecte de os;

– octombrie 1831 – arheologii cercetează malul Timişului şi este descoperit un schelet în poziţie îndoită, cu faţa în jos, dar şi diferite alte obiecte din lut şi os;

– 1912 – au loc mari inundaţii ale râului Timiş care provoacă pagube mari;

– 28 octombrie 1924 – se naşte Ion Odrobot, dirijor, profesor de vioară;

– 1928 – se naşte Stelian Olariu, dirijor de cor, compozitor ;

– 1936 – la Parţa exista herghelia şi depozitul de armăsari, de unde erau trimise cele mai reuşite exemplare în comunele bănăţene pentru montă publică;

– herghelia de la Parţa s-a format prin transferul, în anul 1924, a aproximativ 300 de cabaline Nonius de la herghelia Ruşeţu;

– exista şcoală primară, şcoală confesională sârbă, grădiniţă de copii, cor bărbătesc, moară cu aburi şi o bancă („Părţana“);

– 2004 – comuna Parţa a fost reînfiinţată prin desprinderea de comuna Şag;

– 2004 – apare foaia „Jurnal de Parţa“, (redactor şef Ioan Dunca).

  1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 2372, din care:

          – bărbaţi =  1267    persoane

          – femei   = 794    persoane

          – copii   = 311    persoane

  1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 892
  2. Numărul şi denumirea satelor componente = 
  3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale: 12,1 km drumuri județene

          a) Natura drumurilor şi lungimea acestora: strazi in comuna 24,1 km

         b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

     10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:   – Parţa = 21 km

     11. Număr posturi în primărie – total = 20,  din care:

              – funcţionari publici = 4

             – personal contractual = 10

             – 6 posturi vacante

    12. Număr consilieri locali = 11

    13.  Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

    14.  Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

              –rețeaua de canalizare în curs de realizare.

    15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

    16.  Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 3

    17. Piețe – târguri: –

     18. Instituții școlare:

      – Şcoli cu clasele I-VIII = 1

      – Grădiniţe cu program prelungit = 1

    19. Instituţii sanitare: 1

    20. Instituţii culturale: 1

     21. Baze sportive şi de agrement: 2

     22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult: 6

      23. Monumente eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini: 1

      24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

             Ruga comunei 8-9 Septembrie Nașterea Maicii Domnului,

             Ruga Sârbească – de Înălțarea Domnului.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support