Buletin informativ (Legea 544/2001)

Buletin informativ (Legea 544/2001)

Buletin informativ

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamație administrativă la președintele Consiliului Județean Timiş în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informației de interes public.

În situația în care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secția de contencios administrativ a Tribunalului Timiş în termen de 30 de zile. Hotărârea Tribunalului Timiş este supusă recursului, iar Decizia Curții de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Notă:

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condițiile legii. Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poștal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare și prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Costul serviciului de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport de hârtie pentru anul 2023 este de 1,50 lei/pagină.

Contul în care se poate efectua plata serviciilor de copiere este:

RO78TREZ62121360250XXXXX – Trezoreria Municipiului Timișoara, CUI 4358029.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support