Comuna Dumbrava

Alte primării

                                            FIŞA COMUNEI DUMBRAVA

 1. Sediul consiliului local: com. Dumbrava,  nr. 336, jud. Timiș,  cod poştal 307155,  telefon/fax 0256 325553
 2. Adresă pagină internet: www.e-comune.ro/primaria-dumbrava-tm
 3. E-mail: primariadumbrava@yahoo.com
 4. Primar : IHASZ IOAN

    Viceprimar : GHERGHINA PETRU

    Secretar : TOMESCU NICOLAIE – DORU

 1. Repere istorice:

1453 – se consideră că pe actuala vatră a satului Dumbrava existau două mici aşezări: Alsó Igazfalwa (1464) şi Felső Igazfalwa, nume se pare impuse de nobilii unguri, căci în cele două vechi aşezări nu trăiau maghiari;

– în secolul al XVII-lea sunt întâlnite în documente numele Igaz şi Ighaz;

1893 – este întemeiată localitatea Igazfalva de colonişti unguri de religie reformată, majoritatea veniţi din părţile Seghedinului;

1911 – se înfiinţ ează biblioteca publică comunală (cu cărţi în limba maghiară) prin donaţii de carte făcute de Nemes Elemér, compozitor, protopop reformat;

1924 – Răchita era comună rurală cu 1.576 de locuitori;

1936 – Dumbrava avea 1.617 locuitori (maghiari), 346 de case, şcoală primară, cor bărbătesc, reuniune a femeilor reformate, moară ţărănească, târg săptămânal;

6 noiembrie 1936 – se naşte la Dumbrava Margareta Vamoş-Gulyaş, dascăl, poet, memorialist;

2002 – comuna Dumbrava avea 2.725 de locuitori;

– Bucovăţ (1440, Bujocz) şi Răchita (1393, Rekettyés).

 1. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 – total = 2.620 persoane, din care:

           – masculin = 1.321 persoane

           – feminin = 1.299 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2012 = 950
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 3 : Dumbrava, Bucovăţ şi Răchita.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

          a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 609B = 3,23 km

                         – DJ 681A = 0,5 km

                        – DJ 694 = 6,63 km

                        – DC 94 = 3,0 km

                        – DC 99 = 5,0 km

         b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DJ 694  Dumbrava – Bucovăţ = 5,0 km

                        – DJ 609B şi DC 94  Dumbrava-Răchita = 6,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km :

            – Dumbrava = 16,2 km

            –  Răchita = 6,9 km

            – Bucovăţ = 4,2 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 23, din care :

               – funcţionari publici = 8

                – personal contractual = 15

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării :

             – Înfrăţire cu localitatea „Nagydorog – Ungaria“

             – Înfrăţire cu localitatea „Vesztö – Ungaria“

             – Înfrăţire cu localitatea „Mako – Ungaria“

             – Asociere cu localitatea „Szekszárd – Ungaria“

             – Înfrăţire cu localitatea „Tiszasziget – Ungaria“

             – Înfrățire cu localitatea „Deszk – Ungaria“

             – Înfrăţire cu localitatea Totovo Selo, Voivodina, Serbia.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării :

         – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

         – Asociaţia Microregională „Timiş-Est“

        – Asociaţia de apă, canal a judeţului Timiş (SC „APCAN“ SA)

        – Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Traian Vuia“

       – Asociaţia Microregională Ţara Făgetului – LEADER.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza :

          – Extinderea clădirii Primăriei comunei Dumbrava;

          – Extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate şi menajere, construcţia staţiei de epurare a apelor uzate din localităţile Dumbrava şi Răchita;

          – Reabilitare Dispensar uman Dumbrava;

          – Asfaltare străzi – PNDL;

          – Realizarea de trotuare în comuna Dumbrava.

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare :

       – „Înfiinţare trotuare și piste pentru biciclişti în loc. Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Timiş”;

       – „Centru de reabilitare și fizioterapie Dumbrava”;

       – „Modernizare cămin cultural în localitatea Răchita, comuna Dumbrava, județul Timiș”

       – „Modernizare cămin cultural în localitatea Bucovăț, comuna Dumbrava, județul Timiș”

      – „Construcții Grădinițe Regiunea Vest – GPN Dumbrava, județul Timiș”

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = – 9 ;
 2. Pieţe – târguri :
 1. Instituţii şcolare :

         – Şcoli cu clasele I-VIII : Dumbrava şi Răchita;

        – Grădiniţe cu program normal : Dumbrava, Răchita şi Bucovăţ.

 1. Instituţii sanitare :

        – Dispensar medical uman : Dumbrava;

        – Farmacie umană : Dumbrava;

        – Dispensar sanitar-veterinar : Dumbrava.

 1. Instituţii culturale :

        – Cămine culturale : Dumbrava, Răchita şi Bucovăţ ;

        – Bibliotecă : Dumbrava.

 1. Baze sportive şi de agrement :

      – Sală de sport : Dumbrava ;

      – Baza sportivă Dumbrava.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lă caşe de cult :

     – Biserici ortodoxe române : Răchita (1894), Bucovăţ (1780 – o primă consemnare 1935 ) şi Dumbrava (1996);

     – Biserica Reformată Dumbrava (1893);

     – Biserici baptiste : Dumbrava (2006) şi Bucovăţ (1905);

     – Biserici penticostale : Răchita (1993) şi Bucovăţ (2006).

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini :

            – Monumentul eroilor căzuţi în al Al Doilea Război Mondial : Răchita şi Bucovăţ.

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

  – Ruga în localităţile :

       -Bucovăţ (15 august – Adormirea Maicii Domnului)

       -Răchita (8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului);

       – Zilele satului Dumbrava (24-26 septembrie);

       – Comemorarea satului Bunea Mică (11-12 august).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support