Comuna Peciu Nou

Alte primării

                                   FIŞA COMUNEI PECIU NOU

 

 1. Sediul consiliului local: comuna Peciu Nou, nr.189, județul Timiș, cod poştal 307310, telefon 0256 414201, 0256 414500, fax 0256 414826
 2. Adresă pagină internet: www.primariapeciunou.ro
 3. E-mail: primaria_peciunou@yahoo.com
 4. Primar: Drăgan Gabriel Răzvan

    Viceprimar: Grubacichi Nicoleta

    Secretar: Miatov Viorica-Lidia

 1. Repere istorice:

– 1333 – prima atestare documentară, sub numele de Veybech;

– 1724-1728 – localitatea a fost colonizată cu familii aduse din Germania, din regiunea Schwarzwald;

– sec. XVII – mai multe familii de sârbi se stabilesc în satul Sânmartinu Sârbesc şi Diniaş (Selişte);

– 1890 – Peciu este reşedinţă de comună cu 2.254 de locuitori;

– 1895 – pe teritoriul localităţii sunt descoperite obiecte datând din neolitic;

– 1924 – sub numele de Mielcu, aşezarea avea 2.806 de locuitori;

– 15 februarie 1931 – se na ş te la Peciu Petre Stoica, poet, traducător, memorialist, publicist (d. 21.03.2009);

– 1936 – exista şcoală, grădiniţă, două coruri bărbăteşti, unul femeiesc, club sportiv, asociaţie de tineret, asociaţie a femeilor germane, asociaţie a meşteşugarilor, două mori, uzină electrică, fabrică de ţiglă, atelier de lemnărie;

– 11 septembrie 1944 – oficianta Ana Burca din Peciu Nou – sat aflat sub ocupaţie germană – transmite comandamentului român date despre trupele nemţeşti încartiruite în aşezare;

– 25 octombrie 1956 – se aniversează împlinirea a 75 de ani de când dirijorul Carl Anheuer a înfiinţat corul din comună;

– 2002 – comuna Peciu Nou avea 4.780 de locuitori;

– martie 2010 – a fost sfiinţită piatra de temelie a bisericii greco-catolice din Peciu Nou;

– Diniaş (1723, Dingnas), Sânmartinu Sârbesc (1333, Sancto Martino, Sancto Martino).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =5.615 persoane, din care:

– masculin = 2.819  persoane

– feminin = 2.796 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 2.336
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 3: Peciu Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

            a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 591A = 11,48 km; DJ 593 = 11,16 km; DJ 593A = 11,97 km;

                        – DC 203 = 9,4 km; DC 204 = 1,3 km; DC 206 = 4,4 km

            b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        –  DJ 591A Peciu Nou-Diniaş = 7,0 km;

                        –  DJ 593A Peciu Nou-Sânmartinu Sârbesc = 7,0 km;

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Peciu Nou = 33,4 km

             – Diniaş = 9,1 km

             – Sânmartinu Sârbesc = 10,287 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 40, din care:

              – funcţionari publici = 16

              – personal contractual 18

 1. Număr consilieri locali = 15
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

        – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

        – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă- Canal Timiş;

        – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zurobara a Județului Timiș;

       – Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru;

        – Asociaţia Comunelor din România;

        – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Sud.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

             – Actualizare Plan Urbanistic General 

             – Construire de case mortuare în Peciu Nou și satele aparținătoare Diniaș și Sânmartinu Sârbesc

              – Modernizare drumuri comunale și sătești

              – Achiziționare tractor prin Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

                – Modernizare străzi în localitatea Sânmartinu Sârbesc, Com. Peciu Nou, Jud.Timiș-Lucrări complementare

                – Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit Peciu Nou – PNDR 2014-2020 SM 7.2

                – Reabilitare și dotare Cămin Cultural Diniaș – PNDR 2014-2020 SM 7.6

                – Reabilitare Rețea de distribuție apă potabilă și stație de tratare în localitatea Diniaș, com.Peciu Nou și înființare rețea de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Diniaș cu evacuare în localitatea Sânmartinu Sârbesc – PNDR SM 7.2

                – Extindere rețea de canalizare Peciu Nou – PNDL II

                -Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a Căminului Cultural din Sânmartinu Sârbesc – PNDR 2014-2020 SM.7.6

                – Construire și dotare clădire Școală Generală cu clasele 0-VIII Peciu Nou- POR/2017/10/10.1b/7 regiuni

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 12
 2. Pieţe – târguri:

          – Piaţă agroalimentară Peciu Nou – săptămânalmarţi – duminică;

          – Târg  mixt – lunar: ultima duminică din lună.

 1. Instituţii şcolare:

        – Liceu Teoretic Peciu Nou;

        – Şcoli cu clasele I-IV: Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc;

        – Grădiniţe cu program normal: Peciu Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc.

 1. Instituţii sanitare:

– Cabinete medicale: Peciu Nou (două), Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc;

– Dispensar sanitar-veterinar Peciu Nou;

– Farmacii umane: Peciu Nou și Diniaș.

 1. Instituţii culturale:

– Case de cultură: Peciu Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc;

– Biblioteca comunală Peciu Nou.

 1. Baze sportive şi de agrement:

– Sala de sport Peciu Nou;

– Stadion de fotbal Peciu Nou;

– Terenuri de fotbal: Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

        – Biserici ortodoxe române: Peciu Nou , Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc ;

        – Biserica Romano-Catolică Peciu Nou (1774);

        – Biserici ortodoxe sârbe: Peciu Nou; Diniaş (1835) şi Sânmartinu Sârbesc (1830);

        – Biserici penticostale: Peciu Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc.

        – Biserica Greco-Catolică Peciu Nou;

        – Biserica Baptistă Peciu Nou;

        -Biserica Adventistă Sânmartinu Sârbesc.

 1. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

        – Placă comemorativă în memoria eroilor din Primul Război Mondial: Diniaş.

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

           – Diniaș:    –  Ruga Ortodoxă Română –  Sf. Constantin şi Elena

                               – Ruga Ortodoxă Sârbă- de Rusalii

          – SÂNMARTINU SÂRBESC:  – Ruga Ortodoxă Sârbă- de Înălțarea Domnului

                                                                – Ruga Ortodoxă Română – Sf.Mihail și Gavril

           – PECIU  NOU:   – Ruga Ortodoxă Sârbă -de Rusalii

                                          – Ruga Ortodoxă Română –Adormirea Maicii Domnului

                                          – Ruga Romano-Catolică- de Rusalii

                                          – Ruga Greco-Catolică –Adormirea Maicii Domnului

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support