Comuna Pișchia

Alte primării

                              FIŞA COMUNEI PIŞCHIA

 1. Sediul consiliului local:  comuna Pişchia,  nr.261, județul Timiș, cod poştal 307325, telefon 0256 234063, fax 0256 234101
 2. Adresă pagină internet: www.primariapischia.ro
 3. E-mail: primaria_pischia@yahoo.com
 4. Primar: Sas Ioan

    Viceprimar: Jurj Gheorghe

    Secretar: Nicola Otilia Adriana

 1. Repere istorice:

– 1332 – localitatea este amintită documentar, cu numele Piski, în evidenţele papale;

– 1456 – Bencecu de Jos era proprietatea lui Ioan de Huniade;

– sec. XVI-XVII – localitatea decade în timpul ocupaţiei turceşti;

– 1724 – încep colonizările germane, sub îndrumarea agentului imperial Brukenteys, de unde şi numele Pişchiei: Bruckenau ;

– 1764 – se aşează în sat 92 de familii venite din Alsacia şi Lotharingia;

– 1771 – o epidemie de holeră duce la decesul a 188 de oameni;

– 17 aprilie 1808 – s-a născut la Murani Ghenadie Popescu, teolog, arhimandrit (d. 27.01.1876);

– 1894 – se zideşte şcoala din Bencecul de Jos ;

– 21 august 1920 – s-a născut la Murani Marius Munteanu, poet în grai bănăţean, dar şi literar (d. 2005);

– 1936 – în comună existau şcoală primară, cor bărbătesc, două fanfare, moară, două bănci, gară şi poştă;

– 17 aprilie 1940 – se naşte la Murani Gheorghe (George) Munteanu, pictor naiv şi cronicar al locului;

– 18 decembrie 1940 – se naşte la Bencecul de Jos Ionel Iacob Bencei, poet în grai bănăţean şi epigramist;

– 13 iunie 1968 – se naşte la Pişchia Dieter Penteliuc Cotoşman, artist plastic, designer, laureat al Marelui Premiu al Uniunii Artiştilor Plastici din România – 2002; 

– 2002 – comuna Pişchia avea 2820 de locuitori ;

– Bencecu de Jos (1456), Bencecu de Sus (1794), Murani (1472), Sălciua Nouă (1925) .

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =2.918 persoane, din care:

          – masculin = 1.560 persoane

         – feminin = 1.358 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 1.180
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 5: Pişchia, Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani şi Sălciua Nouă.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

           a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                 – DJ 691 = 6,76 km;

                 – DC 52 = 7,0 km; DC 56 = 5,0 km; DC 60 = 7,1 km; DC 62 = 8,0 km; DC 67 = 1,8 km; DC 71 = 2,5 km

           b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DC 52 Pişchia -Murani = 4,0 km;

                        – DJ 691 şi DC 62 Pişchia-Bencecu de Sus = 7,0 km;

                        – DJ 691 şi DC 62 Pişchia-Bencecu de Jos = 5,0 km;

                        – DJ 691, DC 60, DC 67 şi DC 69 Pişchia-Sălciua Nouă = 13,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Pişchia = 14 km;

            – Bencecu de Sus = 6,78 km

            – Murani = 11,2 km;

            – Sălciua Nouă = 3,83 km;

            – Bencecu de Jos = 8 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 22, din care:

           – funcţionari publici = 12

           – personal contractual = 9

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

          – Colaborare cu Primăria Ruzsa din Ungaria.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

            – Microregiunea Timiş-Nord, alături de primăriile: Biled, Becicherecu Mic, Dudeştii Noi,  Giarmata, Orţişoara, Periam, Satchinez, Şandra şi Variaş;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;

            – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara“;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Nord

            – Asociaţia Comunelor din România.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

           – Reactualizare PUG Pișchia;

           – Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale în toate localitățile;

           – Realizarea unei stații noi de captare și pompare a apei în localitatea Pișchia;

           – Introducere sistem de canalizare și epurare ape în Murani, Bencecu de Sus și Bencecu de Jos;

           – Realizare sală de sport scolară în localitatea Pișchia.

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

          – realizare capele în localitățile Pișchia și Bencecu de Sus

          – modernizare cămine culturale în Pișchia, Murani, Bencecu de Sus și Bencecu de Jos

          – construcție grădinițe în localitățile Pișchia și Bencecu de Sus

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 18
 2. Instituţii şcolare:

            – Școala Gimnazială Pișchia;

            – Scoala Gimnazială Bencecu de Sus;

            – Grădinița cu program normal Pișchia;

            – Grădinița cu program normal Murani;

            – Grădinița cu program normal Bencecu de Sus;

            – Grădinița cu program normal Bencecu de Jos.

 1. Instituţii sanitare:

           – Cabinete medicale: Pişchia şi Murani;

           – Cabinet stomatologic: Pişchia;

           – Policlinica Mariam;

           – Farmacie umană Pişchia.

 1.  Instituţii culturale:

          – Cămine culturale: Pişchia, Bencecu de Sus, Bencecu de Jos şi Murani.

 1. Baze sportive şi de agrement:

          – Teren sportiv cu tribune: Pişchia, Bencecu de Sus şi Murani;

          – Teren sportiv de dimensiuni reduse, cu nocturnă Bencecu de Sus;

         – Teren sportiv Bencecu de Jos;

         – Baraj artificial (pentru agrement) Pişchia.

 1.  Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

           – Biserici ortodoxe române: Pişchia (1991), Bencecu de Sus (1899), Bencecu de Jos (capelă, 1976), Sălciua Nouă şi Murani (1845);

          – Biserica Romano-Catolică Pişchia (1776);

          – Biserica Catolică Bencecu de Sus (1832);

          – Biserici penticostale: Pişchia, Murani şi Bencecu de Sus.

 1.  Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

          – Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Murani;

          – Monumente ale eroilor din Primul şi Al Doilea Război Mondial: Pişchia şi Bencecu de Sus.

24.  Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga în localităţile: Murani (23 aprilie – Sf. Gheorghe), Pişchia (de Rusalii), Bencecu de Sus (ultima duminică din august), Bencecu de Jos (prima duminică din septembrie).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support