Comuna Pietroasa

Alte primării

                                    FIŞA COMUNEI PIETROASA

 

 1. Sediul consiliului local: comuna Pietroasa, nr.109, județul Timiș,  cod poştal 307320, telefon 0256 334780, fax 0256 334608
 2. Adresă pagină internet:www.primariapietroasa.ro
 3. E-mail:cpietroasa@yahoo.com
 4. Primar: Ciocea Virgiliu-Victor

    Viceprimar : Vasii Cătălin

    Secretar: Hrișcu Nicoleta-Adriana

 1. Repere istorice:

– 1597 – Sigismund Báthory donează localitatea cu numele de Petroza lui Ştefan Török, care la 1612 o amanetează lui Gabriel Bethlen;

– 1620 – Gabriel Bethlen donează localitatea lui Ştefan Bethlen jr.;

– 1717 – sub numele Petrovaz, face parte din districtul Făget, fiind înregistrată cu 15 case;

– sec. al XVIII-lea – meşterii locali încep confecţionarea pietrelor de moară, aprovizionând aproape toate morile de apă din Banat;

– ultimele pietre de moară au fost confecţionate la Pietroasa în jurul anului 1950;

– 1779 – este ridicată biserica de lemn din cimitirul satului Pietroasa, monument istoric;

– 1890 – Pietroasa era reşedinţă de comună, cu 587 locuitori;

– 1924 – localitatea Pietroasa avea 554 locuitori;

– 1936 – Crivina de Sus avea 76 de case;

– 2002 – comuna Pietroasa avea 1159 de locuitori ;

– 2009 – începe amenajarea sistematică a malurilor râului Bega Poeni pentru prevenirea inundaţiilor;

– Crivina de Sus (1501, 1514, Alsó Kryvyna şi Felsö Kryvyna), Fărăşeşti (1548, Forrásfalva), Poieni (1514, Pleyen, Pojen).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =1053 persoane, din care:

             – masculin = 558 persoane

             – feminin = 495 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 275
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 4: Pietroasa, Crivina de Sus, Fărăşeşti şi Poieni.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

           a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 684B = 14,7 km;

                        – DC 111 = 6,29 km;

                        – DC 112 = 2,7 km.

         b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                  – DJ 684B Pietroasa- Poieni = 10,0 km;

                  – DJ 684B Pietroasa-Crivina de Sus = 4,0 km;

                  – DJ 684B şi DC 111 Pietroasa-Fărăşeşti = 12,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Pietroasa = 2 km;

            – Poieni = 2 km;

            – Crivina de Sus = 2,5 km;

            – Fărăşeşti = 2,2 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 14, din care:

          – funcţionari publici = 5

          – personal contractual = 9

 1. Număr consilieri locali = 9
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

    – Asociaţia Comunelor din România – Filiala Timiş;

    – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID);

    – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;

    – Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş (APDT);

   – Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Traian Vuia”;

   – Asociaţia Microregională Ţara Făgetului.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

       – Construire sediu primărie în comuna Pietroasa, judeţul Timiş;

      – Finalizarea implementării proiectelor „Modernizare, reabilitare, extindere şi dotare cămin cultural în satul Crivina de Sus, satul Poieni, Comuna Pietroasa, judeţul Timiş” şi „Modernizarea, reabilitarea, extinderea şi dotarea căminelor culturale din satul Fărăşeşti şi satul Pietroasa, comuna Pietroasa, judeţul Timiş”, finanţate din fonduri FEADR, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală;

      – Finalizarea obiectivului de investiţie „Canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Pietroasa, judeţul Timiş”;

      – Reabilitarea clădirii administrative situată în satul Pietroasa, nr. 140, judeţul Timiş, pentru a servi ca sediu temporar pentru Primăria Comunei Pietroasa;

     – Modernizarea unor străzi în localitatea Pietroasa şi Crivina de Sus;

     – Modernizarea drumului comunal DC 112, în lungime de 2,7 km;

     – Modernizarea drumului agricol DE 362 Pârloage care face legătura cu comuna Lăpugiu de Jos, judeţul Hunedoara;

     – Construire teren de sport, cu gazon sintetic în localitatea Poieni, jud. Timiş;

     – Construire teren de sport, cu gazon sintetic în localitatea Fărăşeşti, jud. Timiş;

     – Achiziţia unor staţii de autobuz în localităţile comunei;

     – Amenajare centru civic în localitatea Pietroasa, judeţul Timiş;

     – Realizarea unui monument în memoria eroilor din Comuna Pietroasa.

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

      – „Modernizare, reabilitare, extindere şi dotare cămin cultural în satul Crivina de Sus, satul Poieni, Comuna Pietroasa, judeţul Timiş”;

      – „Modernizarea, reabilitarea, extinderea şi dotarea căminelor culturale din satul Fărăşeşti şi satul Pietroasa, comuna Pietroasa, judeţul Timiş”.

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 11
 2. Instituţii şcolare:

       – Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa;

      – Şcoli cu clasele I-IV: Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti;

      – Grădiniţe cu program normal: Pietroasa, Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti.

18. Instituţii sanitare:

     – Cabinet medical Pietroasa.

19. Instituţii culturale:

       – Cămine culturale: Pietroasa, Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti.

       – Biblioteca comunală Pietroasa.

20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

       – Biserica ortodoxă română: Pietroasa (1720, renovată 1737 şi 1779) şi Fărăşeşti (1926);

       – Biserici din lemn: Pietroasa (monument istoric), Crivina de Sus (1776) şi Poieni (1800);

       – Biserici penticostale: Pietroasa, Crivina de Sus şi Poieni;

       – Biserica baptistă: Fărăşeşti.

21. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

       – Ruga în localităţile: Pietroasa (29 iunie – Sf.Apostoli Petru şi Pavel), Crivina de Sus (de Rusalii), Poieni (15 august – Sf. Maria Mare) şi Fărăşeşti (14 octombrie – Sf. Cuvioasa Paraschiva);

       – Concursul de ciclism montan Pietroasa Country Ride – luna octombrie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support