Asociații

Asociații

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest-ADR VEST

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, non profit şi de utilitate publică, reprezentând una dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, regiunea vestică şi acţionează în vederea dezvoltării şi promovării regiunii, la nivel naţional şi internaţional.

Director Sorin MAXIM
Str. Gheorghe Lazăr nr. 14, Timişoara, județul Timiş, România
Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, consolidată
Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională nr.2/26.11. 1998

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență-ADIVEST

Scopul Asociației este îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Vest, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru situaţii de urgenţă.

Director Sergiu BĂLAȘA
Str. Popa Şapcă nr. 4 Corp C Bastionul Teresia, Timişoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență
HCJT nr.64/28.08. 2008

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APĂ-CANAL Timiș

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Director Marcel MIHOC
Bdl. Revoluţiei din 1989 nr. 17, P07, Timişoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; Legea nr.246/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
HCJT nr.90/04.08.2009

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș

Asociația a fost constituită în scopul înființării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, dup caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, baza Strategiei de Dezvoltare, cu obligativitatea legală a tuturor membrilor, de a contribui financiar, anual, la bugetul necesar desfășurării activității Asociației.

Director Romeo URSU
Bdl. Revoluţiei din 1989 nr. 17, P05, Timişoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.51/2006 privind serviiciile comunitare de utilități publice; Legea nr.211/2001 privind regimul deșeurilor, republictaă.
HCJT nr.93/30.10.2008

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș

Scopul asociaţiei îl reprezintă promovarea potenţialului turistic, cultural, a punctelor de atracţie turistică existente, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin creşterea fluxului turistic şi asigurarea unei interacţiuni armonioase între sectorul turistic şi factorii de ordin social şi de mediu.

Director Iosif NICOARĂ
strada Dacilor, nr. 25, birou B1, Timişoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.229/18.12. 2013

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara

Scopul Asociației este cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Director Adina POPOVICI
Str. V.Alecsandri nr. 6 SAD 4, Timişoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.3/29.01. 2009

Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor-Regiunea Vest

Scopul principal al asociației îl reprezintă derularea de servicii și activități care vizează promovarea și susținerea întreprinderilor regionale TIC drept actori pe piața globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic.

Director Sorin MAXIM
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.57/21.04. 2011

Asociația Grup de Acțiune Locală Timiș Torontal Bârzava

Scopul principal al asociației este implementarea Strategiei din Planul de Dezvoltare Locală, în baza căruia a fost selectat de către Autoritatea de Management, precum și sprijinirea dezvoltării comunităților, prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene.

Director Gheorghe DUȚĂ
Str. Voitegului nr. 3, Deta, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.80/31.05. 2011

Grupul de Acțiune Locală Timișoara

Elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capitalul Uman, precum şi alte programe similare care au elemente menite să aducă un aport scopului propus de Asociaţie;
Dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate şi/sau marginalizate şi a comunităţilor implicate, prin iniţierea, promovarea şi implementare unor proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei, precum şi cu programele de finanţare europene sau naţionale pe care Asociaţia le va accesa;

Director Cătălin TIUCH
str. Ismail, nr. 8, Timișoara, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.193/30.08. 2018

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zurobara a Județului Timiș

Scopul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ZUROBARA a Județului Timiș, potrivit Statutului este:
Dezvoltarea sustenabilă şi echilibrată a Unităţilor Administrativ-Teritoriale care fac parte din Asociaţie (ex: infrastructură, turism, economie, social, medical, biodiversitate etc.); Dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiilor publice locale din judeţ;
Asigurarea coerenţei politicilor şi calitatea guvernării la nivel judeţean şi local;
Protejarea eficientă a mediului;
Utilizarea raţională a rezervelor naturale;
Păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă;

Director Cătălin TIUCH
Sat. Cerneteaz Str. Nica Iancu Iancovici nr. 1000, judeţul Timiş, România
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.192/30.08. 2018

Asociația pentru Managementul Energiei Timiș

Scopul asociației îl constituie promovarea la nivel local, regional, național, european și internațional a intereselor locale și atragerea de finanțatori pentru programele și proiectele locale de dezvoltare economică și socială specifice domeniului energiei, protejării mediului, precum și altor domenii în legătură cu acestea.

Director Adrian BALACI
Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată-abrogată; Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
HCJT nr.19/26.02. 2010
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support