Comuna Tormac

Alte primării

                              FIŞA COMUNEI TORMAC

 1. Sediul consiliului local:   Comuna Tormac, nr.467, județul Timiș, cod poştal 307430, telefon/fax 0256 392801
 2. Adresă pagină internet: www.tormac.ro
 3.  E-mail: primaria@tormac.ro
 4. Primar: Lazăr Marius

  Viceprimar: Tabără-Matyas Attila

      Secretar: Perneac Ciprian George

 5. Repere istorice:

– 1780 – în vatra satului Tormac de azi exista o comunitate germană formată din câteva familii, iar satul se numea Rittberg, după numele unui general austriac;

– 1790-1794 – Rittberg-ul este colonizat cu unguri reformaţi ( 78 de familii aduse din judeţele Csongrád, Békés, Csanád );

– populaţia germană din Rittberg este mutată la Darova;

– 1802 – consiliul comunal hotărăşte schimbarea numelui din Rittberg în Végvár, dar românii îi spun Voicu;

– 1848-1849 – s-a declanşat un conflict deschis între locuitorii unguri din Tormac şi românii din satele Şipet, Berini, Cadăr, Sacoş şi Blajova, fiind nevoie de intervenţia comandamentului militar de la Timişoara;

– 7 octombrie 1923 – se naşte la Şipet scriitorul Alex. Jebeleanu (d. 26.04.1996);

– 1936 – în Tormac era şcoală primară de stat, şcoală confesională, cor bărbătesc, societate de lectură, club sportiv, reuniune a meseriaşilor, două mori, cooperativă de consum, gară şi oficiu poştal; 

– 20 octombrie 1938 – se naşte la Tormac Graur János, prozator şi publicist;

– 19 martie 1941 –  se naşte la Tormac poetul Esztéro István;

– 9 noiembrie 1945 – se naşte la Şipet economistul Nicolae Ţăran;

– 27 octombrie 1950 – se naşte la Tormac scriitorul şi muzeograful Kiss Andrei;

– 2002 – comuna Tormac avea  2688 de locuitori;

– Cadăr (sec.al XVII-lea, Kádár) şi Şipet (1462, Magyarzebenth).

 1. Populaţia stabilă conform RPL 2011 – total =2.603 persoane, din care:

     – masculin = 1.250 persoane

     – feminin = 1.353 persoane

 1. Numărul locuinţelor conform RPL 2011 = 1.372
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 3:   Tormac, Cadar şi Şipet.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

         a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                     Drumuri comunale – 8,60 km

          b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                      – DJ 592B Tormac – Şipet = 8,0 km;

                      – DJ 592B Tormac – Cadar = 4,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Tormac = 23 km;

            – Şipet = 21 km;

            – Cadar = 7,5 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 22, din care:

       – funcţionari publici = 4

       – personal contractual = 16

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

         – Înfrăţire cu localitatea „Cahuzac Sur Vere-Franţa“, privind colaborarea în domeniul social;

          – Înfrăţire cu localitatea „Rószke-Ungaria“, privind colaborarea în domeniul cultural;

           – Înfrăţire cu localitatea „Decs-Ungaria“.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

           – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Centru ;

           – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

           – Asociaţia Comunelor din România.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

        –  Rețea de distribuție gaze naturale ;  

        – Sală de sport comuna Tormac;

        – Asfaltare drumuri comunale și străzi comunale;

        – Rețea canalizare;

        – Construire sediu primărie.

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

        – Achiziție utilaj multifuncțional cu atașamente comuna Tormac;

        – Asfaltare DC 83A Tormac – Șoșdea Caraș-Severin;

        – Reabilitare , extindere, modernizare și dotare Dispensar uman Tormac, comuna Tormac, Județul Timiș;

        – Modernizare centru socio-medical fără modificări structurale și schimbare destinație din locuință parter în clădire administrativă centru soci0-medical, sat Șipet, comuna Tormac.

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 3
 2. Pieţe – târguri:

         – Târg mixt Tormac – săptămânal miercuri

 1. Instituţii şcolare:

       – Şcoli cu clasele I-VIII: Tormac şi Şipet;

       – Grădiniţă cu program normal Şipet;

       – Grădiniţă cu program prelungit Tormac.

 1. Instituţii sanitare:

       -Dispensar medical uman Tormac (3 cabinete medicale: două  medicină generală, un cabinet stomatologic);

      – Circumscripție sanitar veterinară de asistență Tormac.

 1. Instituţii culturale:

        – Cămine culturale: Tormac, Cadar şi Şipet;

        – Biblioteca comunală: Tormac.

 1. Baze sportive şi de agrement:

         – Teren fotbal Tormac;

         – Parcuri de joacă  Tormac și Cadar.

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

         – Biserica Reformată  Tormac ;

         – Casa de Rugăciuni Catolică Tormac ;

         – Biserici ortodoxe române: Şipet (1924) şi Cadar (1906);

         – Casa de Rugăciuni Penticostală Șipet.

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

         – Monumente ale eroilor din Primul şi Al Doilea Război MondialTormac, Cadar şi Şipet.

 1. Rugi şi alte manifestări cultural-religioase:

     – Concurs de preparare a cârnaților Tormac, anual Februarie;

     – Ruga Șipețeană : anual – august;

     – Ruga Cădăreana: anual- aprilie;

     – Întâlnirea Vârtsnicilor – Șipet, anual – mai;

     – 1 iunie : Tormac, anual – iunie;

     – Tabăra de vară etnofolclorică: Tormac, anual – iunie;

     – Întâlnirea localităților înfrățite : Tormac, anual, august;

     – Întâlnirea vârtsnicilor Tormac, anual – septembrie,

     – 1 decembrie: Tormac, anual – decembrie;

     – Târg de Crăciun, Tormac, anual – decembrie;

     – Colinde de Crăciun: Tormac, anual – decembrie;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support