Comuna Giroc

Alte primării

                                                             FIŞA COMUNEI GIROC

 1. Sediul consiliului local: Localitate GIROC, Strada Trandafirilor, număr 54, jud. Timiș, cod poştal 307220, telefon 0256395648, fax 0256395798
 1. Adresă pagină internet: www.giroc.ro
 2. E-mail: primariagiroc@yahoo.com
 3. Primar: 

     Viceprimar: Vîrtosu Dan

     Secretar general:  Mateia Andreea – Carmina

 1. Repere istorice:

– 1389 – Girocul este atestat documentar cu numele Gyurec, în timpul regelui maghiar Sigismund de Luxemburg;

– 1456 – Chişoda este în proprietatea lui Ioan de Hunedoara;

– 1717 – localitatea Giroc este amintită în documentele austriece sub numele de Jurok cu 70 de case, iar pe harta guvernatorului Florimund Mercy (1723) apare cu numele de Jurak;

– 1725-1760 – se întemeiază actuala localitate Chişoda;

– 1783 – Girocul poartă numele de Diurak;

– 1890 – se înfiinţează corul bărbătesc în Chişoda;

– 1891 – se înfiinţează corul bărbătesc din Giroc;

– 1910-1912 – în Giroc se aşază colonişti germani veniţi din satul Niţchidorf;

– 1923 – a luat fiinţă Banca populară „Giroceana“;

– 1936 – în Giroc exista Casă Naţională, societate de vânătoare, fabrică de cărămidă, gară, oficiu poştal;

– 4 iunie 1939 – se naşte la Chişoda Petru Chira, epigramist, publicist;

– 1947 – se naşte solistul de muzică populară bănăţeană Petrică Moise;

– 2002 – comuna Giroc avea 4.075 de locuitori;

– 2006 – şcoala din Chişoda primeşte numele dascălului Iosif Ciorogariu;

– Chişoda (1332, Tesola).

 • Introducerea gazului metan în comună;
 • Asfaltarea primilor 33 de km de străzi în vatra veche a comunei;
 • În anul 1998, Primăria comunei Giroc a fost dotată cu primele computere, fax,centrală telefonică cu 48 numere, xerox și sistem de alarmă;
 • Apariția primului ziar local editat de Primăria comunei Giroc, ,, Dialog cu Cetățenii”;
 • Reparații capitale și construirea de noi clase la cele două școli existente și grădinițe;
 • Construirea de noi creșe pe raza comunei;
 • Înființarea și îmbunătățirea Serviciului de Transport Public Local, care a devenit deosebit de necesar, precum și achiziția primelor autobuze de călători;
 • Crearea unor zone pentru industrie și prestări servicii;
 • Venind în întâmpinarea solicitărilor din partea cetățenilor, am făcut demersuri pe lângă marile lanţuri de magazine pentru a veni  în localităţile noastre. Astfel, magazine precum: ”Real”, acum ”Auchan”, ”Praktiker”, acum ”Brico Depot” , ”Lidl”, ”Profi”, ”Carrefour” şi în viitor, ”Mega Image”, ”Penny” îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, iar odată cu acestea s-a creat posibilitatea deschiderii și a unor magazine mai mici, care oferă mai multe servicii de interes local;
 • Urmare a unor iniţiative private, cu un deosebit impact în HoReCa, pe raza comunei Giroc, funcţionează frumoase restaurante, hoteluri, pensiuni și terase, care oferă minunate spaţii pentru petrecerea timpului liber şi desfăşurarea unor evenimente private;
 • Hoteluri, restaurante şi pensiuni, precum – Daf-Junior, Paradisul Verde – Flonta, Restaurant – Hotel ,Trio, Restaurant Cuina, Complex Via Aurelia, Pensiunea Ivu&Raul, Restaurant Lake House, Hotel IQ, Pensiunea Violeta, Restaurant La Taverna Giroc, Pensiunea Vila Sara, etc.
 • Atragerea a peste 1.600 de firme pe raza comunei și progresul tehnologiei comunicațiilor, m-a determinat să încurajez firmele din acest domeniu (Connex, Dialog, Analog – televiziune prin cablu, Zapp), actualele Vodafone, Orange, RDS-RCS;
 • Extinderea rețelei de apă și canal
 • Extinderea infrastructurii de trotuare cu preponderență în localitatea Chișoda, unde acest tip de infrastructură amenajată a existat în proporție de 50%;
 • Extinderea iluminatului public și înființarea Serviciului Public de Iluminat ( în prezent depăsesc 4000);
 • Modernizarea infrastructurii serviciilor medicale și privatizarea acestora;
 • Înființarea primului Centru de Permanență din comună;
 • Încurajarea inițiativei private de deschidere a unor policlinici (Policlinica Dr. Boia), farmacii, cabinete medicale umane și veterinare, pe raza comunei;
 • Înființarea primelor stadioane de fotbal în Giroc şi Chişoda, cu dotările specifice în anul;
 • Înfiinţarea primelor baze sportive, una în Giroc şi una în Chişoda – Balon cu aer cald în anul;
 • Înființarea primelor săli de sport în cele două localități ale comunei în anii 2002, respectiv;
 • Înființarea Casei de Cultură ,,Ionel Lucian Șipoș” pentru păstrarea tradițiilor culturale,promovarea lor și achiziția a aproape 1.000 de costume populare de-a lungul anilor;
 • Achiziționarea primelor utilaje (autogreder, tractor, remorcă, maşină de aspirat și spălat șosele, compactor etc.);
 • Înființarea primelor parcuri de joacă, al parcului de role și a primelor piste pentru biciclete începând cu anul 2012;
 • La construirea Parcului ,,Aurel Vlaicu” din Giroc şi a Parcului ,,Izvor” din Chişoda, s-a urmărit şi asanarea fostelor bălți care erau insalubre devenind un real pericol pentru sănătatea populației;
 • Amenajarea Parcului Bisericii împreună cu Parcul Școlii din localitatea Chișoda;
 • Construirea unei săli de ceremonii;
 • Continuând seria bună a colaborarii dintre administrația locală şi administraţia diferitelor culte religioase, am sprijinit refacerea Bisericii- Monument istoric ,,Sfântul  Dimitrie”, construirea Bisericii noi cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Giroc, a Bisericii  cu hramul  ,,Adormirea Maicii Domnului” din Chișoda şi a celor două Bisericii Romano-Catolice din Giroc şi din Chişoda,  a celor patru Biserici Neoprotestante cu cultul baptist şi penticostal, a Bisericii Greco-Catolice de la Mănăstirea ,,Fraţii Sfintei Treimi”, de la Pădurea Giroc prin introducerea încălzirii centrale, reparaţii picturi pe icoane la Biserica Ortodoxă din Giroc, iar la Biserica Ortodoxă din Chişoda,  încălzire în pardoseală, mobilier de lemn nou şi anexă construită  pentru deservirea lăcaşului de cult;
 • Participarea la reabilitarea instituțiilor de cult și automatizarea clopotelor de la cele două biserici ortodoxe din Giroc și Chișoda;
 • În aceeaşi idee enunţată anterior, am încheiat două contracte cu Biserica ortodoxă din Giroc şi cu Biserica  Ortodoxă din  Chisoda, pentru a putea pune în valoare spaţiile construite la Casa de Cultură ” Ionel Lucian Şipoş”  din Giroc şi Casa Naţională din Chişoda,  unde am făcut intervenţii pentru reparaţii capitale , construirea  de platforme betonate şi acoperite, grupuri sanitare, încalzire pe gaz, apă curentă şi canal;
 • Înființarea primului operator local de servicii de apă si canalizare – S.C GIROCEANA S.R.L.;
 • Înființarea și modernizarea Serviciului pentru Situații de Urgență (SVSU) care a obținut nu mai puțin de patru locuri întâi la concursurile naționale și internaționale, o performanță unică în istoria comunei
 • Realizarea de parteneriate publice pentru punerea în valoare a patrimoniului comunei;
 • Modernizarea serviciilor publice, extinderea clădirii administrative a Primăriei pentru a oferi un cadru adecvat și modern;
 • Introducerea internetului în comună în mai multe locații publice;
 • Amplasarea de camere de supraveghere pe domeniul public și în instituțiile aparținătoare primăriei prin fibră optică;
 • Elaborarea și implementarea primelor proiecte cu finanțare europeană
 • Modernizare drum comunal, înființare centru de copii tip „after school”, păstrarea și promovarea tradițiilor culturale locale prin Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” Program PNDR – proiect în care am realizat cei 6,225 km de drum și piste până la Pădure și after school -ul din loc. Giroc (2012-2016)
 • Realizarea Registrului Agricol Electronic în județul Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș Program PODCA (2016);
 • Construirea unei creșe în comuna Giroc, județul Timiș” Program PNDR, Submăsura 7.2 – proiect prin care am realizat Creșa nr. 2 Giroc (2017 – 2019);
 • Extindere rețea apă potabilă și apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni și Calea Martirilor 1989″ program PNDR, Submăsura 7.2. – proiect prin care s-a realizat 7,5 km rețea de apă potabilă și 15,5 km canal (2017 – 2019);
 • Achiziție autoutilitară tip ambulanță pentru Centrul de permanență Chișoda, comuna Giroc”, Program PNDR-GAL (2018-2019);
 • Dotari sediu primărie, Program PNDR-GAL – proiect ce vizează dotarea sediului primăriei cu mobilier și produse IT de ultimă generație (2019-2020);
 • Extindere și modernizare anexă parter pentru amenajare centru de zi, cantină socială și prestare servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici în Comuna Giroc, Program POR – proiect prin care se asigură masă caldă, servicii medicale și consiliere psihologică vârstnicilor din comună – (2018 -2020);
 • Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda, comuna Giroc, județul Timiș”, Program PNDR, Submăsura 7.2 – proiect prin care realizăm creșa din loc. Chișoda (2017 – 2020);
 • Extindere rețea apă potabilă în zona Aleea cu popi, comuna Giroc, județ Timiș, Program PNDL – proiect prin care s-au realizat 9,5 km de rețea de apă potabilă (2018 – 2020);
 • Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, județul Timiș”, Program POR axa 10. – proiect prin care se crează noua școală din zona unității militare. (2018 – 2020);
 • Reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii Generale „Iosif Ciorogariu”, localitatea Chișoda, comuna Giroc în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii”, Program POR axa 3.1B – proiect ce vizează modernizarea școlii din localitatea Chișoda (2018);
 • WiFi4EU/1-2018/023944-029433, The Innovation and Networks Executive Agency – proiect prin care se realizează rețeaua WIFI din comună (2019-2020);
 • Realizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Giroc, Jud. Timiș”, Program PNDR, Submăsura 7.2 – proiectul vizează construirea unei centuri de legătură între localitățile Giroc și Timișoara (zona Calea Șagului) menit să ocolească localitățile Giroc și Chișoda și astfel să scurteze traseul celor care tranzitează comuna. Proiectul are o lungime de aproximatv 4,2 km (2017 – 2020)
 • Eficientizarea iluminatului stradal în comuna Giroc – program AFM (2020);
 • Asfaltare străzi în Comuna Giroc, Program FDI – proiect ce vizează asfaltarea a 61 de străzi în localitatea Giroc și 41 în localitatea Chișoda în lungime totală de 33,6 km;
 • Reabilitarea și extinderea clădirii pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII în comuna Giroc, proiect în valoare de 4.994.000 euro, accesat prin programul POR, Axa prioritară 10, la care vom începe efectiv lucrările, spre sfârșitul anului 2020
 • REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII ȘCOLII GENERALE ”IOSIF CIOROGARIU”, LOCALITATEA CHIȘODA, COMUNA GIROC ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII”,
 • A fost înființat în anul 2016, After-school-ul menit să asigure elevilor un suport în activitatea educațională curentă și dezvoltarea abilităților practice.
 • Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda, comuna Giroc”
 • Construire Creșa Nr. 2-Giroc
 • Construire ”Centru social multifuncțional”, finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI) în suprafață de 2.378 mp și un teren aferent de 5.904 mp.
 • ”Construire Bazin didactic de înot”
 • Achiziția de dotări de tip IT în școli”
 • Realizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Giroc, județ Timiș”
 • ” Centrul de zi pentru persoane vârstnice”
 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =  18.715   , din care:

      – bărbaţi =   8.985   persoane

      – femei   =  9.730   persoane

 1. Numărul locuinţelor 30 noiembrie 2020 = 9.184
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =2: Giroc şi Chişoda.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

        a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 595 = 5,52 km;

                        – DC 152 = 4,6 km; DC 153 = 2,7 km

          b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DJ 595 Giroc-Chişoda = 2 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

        –   Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile în Comuna Giroc este de 115,6 km, iar lungimea totală a rețelei de canalizare în Comuna Giroc este de 109,5 km.

 1. Număr posturi în primărie – total = 89  , din care:

     – funcţionari publici = 62 (+ 2 demnitari)

     – personal contractual = 25

 1. Număr consilieri =17
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:
 3. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
 • ACOR (Asociația comunelor și orașelor din Romania)
 • ADI Deseuri (Asociația de dezvoltare intercomunitară deșeuri )
 • ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU
 • APDT (Asociația pentru promovarea turismului Timiș)
 • Asociația intercomunitară Polul de creștere Timișoara
 • PAED ( Planul de Acţiune privind Energiile Durabile)
 • Pactul primarilor
 1. Proiecte cu finanţare (cofinnţare) externă în derulare:

SITUAȚIE PROIECTE FONDURI GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE

FEADR

 

1

Realizare Coloană de aducțiune și rețele de canal în localitatea Giroc, județ Timiș

Program PNDR masura 7.2

Număr contract C0720AN00021753700004/12.02.2018

782.586

x

FEADR* 

 

2

Realizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Giroc, jud. Timis”

Program PNDR, Submasura 7.2

Numar Contract C0720RN0001175370062/26.03.2017

2.057.341

x

PNDL

3

Extindere rețea  apă potabilă în zona Aleea cu plopi,  comuna Giroc, județ Timiș

Program PNDL

Numar contract 9235/21.03.2018

481.742

x

POR

4

”Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, județul Timiș”,

Program POR axa 10.

4.994.000

x

FEADR

5

Construirea unei crese in comuna Giroc, judetul Timis”

Program PNDR, Submasura 7.2

Numar contract C0720AN00011653700345/07.08.2017

605.971

x

FEADR

6

Extindere retea apa potabila si apa uzata in localitatea Giroc, zonele Calea Urseni si Calea Martirilor 1989″

PNDR, Submasura 7.2.

Numar contract C0720AN00021653700346/12.05.2017.”

1.728.858

x

FEADR

7

Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda, comuna Giroc, județul Timiș”

Program PNDR, Submasura 7.2

Numar contract

C0720AN00011753700654/07.08.2017

506.584

x

PNDR

8

Achiziție autoutilitară tip ambulanță pentru Centrul de permanență Chișoda, comuna Giroc”

Program PNDR- GAL

51.000

x

POR

9

Extindere și modernizare anexă parter pentru amenajare centru de zi, cantină socială și prestare servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici în Comuna Giroc

Program POR axa 8.1

Numar contract. 1596/15.03.2018

315.676

x

POR

10

”Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii generale „Iosif Ciorogariu”, localitatea Chișoda, comuna Giroc în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii”,

Program POR axa 3.1B

1.356.000

x

PNDR

11

Dotari sediu primărie

Program PNDR-GAL

 

79.000

 

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 7
 2. Instituţii şcolare:

      – Licee  = 1

      – Şcoli cu clasele I-VIII = 1

      – Grădiniţe cu program prelungit = 2 (Giroc și Chișoda)

 1. Instituţii sanitare:

              – Cabinete medicale: Giroc (două) şi Chişoda (două);

              – Cabinete stomatologice: Giroc şi Chişoda;

              – Farmacii umane: Giroc (două) şi Chişoda;

              – Cabinet sanitar-veterinare Giroc;

               – Farmacie sanitar-veterinară: Giroc;

               – SC Mediplus Exim SRL Chişoda (depozit medicamente Calea Şagului DN 59).

 1. Instituţii culturale:  Casa de cultură “Ionel-Lucian Șipoș”
 2. Baze sportive şi de agrement: 2 Clubul Sportiv Giroc-Chișoda
 3. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ”SF. DIMITRIE” GIROC
Adresa: Str. Trandafirilor, nr. 25 Giroc
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CHIŞODA
Adresa: Str. N. Firu, nr. 35, Chisoda

BISERICA BAPTISTĂ GIROC
Adresa: Str. Trandafirilor, nr. 65, Giroc

BISERICA PENTICOSTALĂ GIROC
Adresa: Str. Dunărea, nr. 75, Giroc

BISERICA BAPTISTĂ CHIŞODA
Adresa: Str. Primăverii, nr. 27 C, Chisoda

BISERICA PENTICOSTALĂ CHIŞODA
Adresa: Str. Cooperatorilor, nr. 55, Chisoda

MĂNĂSTIREA TIMIȘENI
Adresa: Comuna Giroc, Acces Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km)

MĂNĂSTIREA PREASFÂNTA TREIME
Adresa: str. Pusta, nr. 2, Comuna Giroc, 307220, județ Timiș

 1. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

 Monumentul închinat primilor corişti din Giroc ridicat în curtea bisericii ortodoxe în anul 1901,Adresa: Str. Trandafirilor, nr. 25 Giroc

Monumentul închinat lui Aurel Vlaicu
ridicat în anul 1914, la puţin timp după tragicul accident în care şi-a pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei romane şi universale.
Adresa: Giroc, parc

Monumentul eroilor din Giroc căzuţi în Primul Război Mondial
ridicat în anul 1927 din marmură albă , în colţul de N-V al bisericii ortodoxe, este omagiul adus de sătenii din Giroc celor 82 de tineri căzuţi în Primul Război Mondial.
Adresa: str. Trandafirilor nr. 25 Giroc

Monument închinat eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial
din marmură neagră, ce a fost amplasat în colţul nord – estic al parcului de la Căminul Cultural
Adresa: Caminul cultural, Giroc

Monumentul coriştilor
ridicat în anul 2009, din marmură albă, în curtea bisericii, la aniversarea a 120 de ani de existenţă a corului bisericesc.
Adresa: str, Trandafirilor nr. 25, Giroc

Pe teritoriul administrativ al comunei Giroc și al satului Chișoda, se află 4 monumente clasate:

 • Tell-ul de la Chișoda (TM-I-s-B-06057) provenind din mil. IV a Chr. Neolitic, amplasat de 1 km NE de sat;
 • Valul Roman de la Chișoda (TM-I-s-B-06058) provenind din mil. I p. Chr. Epoca Romană, amplasat extravilan, între C.E.T. și comuna Șag;
 • Cetatea de pământ de la Giroc (TM-I-s-A-06061) provenind din mil. II a Chr. Epoca Bronzului;
 • Biserica ”Sf. Dumitru” (TM-II-m-B-06235) din Giroc, construită în 1759.
 1. Ruga şi alte manifestări cultutral-religioase:

Ruga Giroc – la Învierea Domnului (prima și a doua zi de Sf. Paști)    

Ruga Chișoda- 15 august –Adormirea Maicii Domnului

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support