Comuna Balinț

Alte primării

                                                                FIŞA COMUNEI BALINŢ

1. Sediul consiliului local: Comuna Balinţ, nr.135, județul Timiș, telefon 0256 333100, fax 0256 333100

2. Adresă pagină internet: www.primariabalint.ro

3. E-mail: primariabalint@yahoo.com

4. Primar: Craşovan Dănuţ

    Viceprimar: Rummel Francisc

    Secretar: Costi Doru Iulian

5. Repere istorice:

– 1488-1510 – localitatea Balinţ este atestată documentar, atunci când groful Ferenc Haraszti donează moşia Felső-Bályncz fiicei sale;

– 1604 – în jurul localităţii Balinţ se dau lupte între trupele lui Gh. Rákóczi, pe de o parte, şi cele rebele ale lui Ştefan Bocskay (viitor rege al Ungariei) şi Gabriel Bethlen, pe de altă parte;

– 1739 – aşezarea Balinţ a fost incendiată de trupele imperiale conduse de generalul de origine elveţiană Robert de Lentulus, motivându-se că în sat erau bande de lotri (hoţi la drumul mare);

– 1880-1890 – în satul Bodo se aşează 60 de familii de maghiari, majoritatea din zona Debreţin;

– 1892 – Bodo este colonizat cu unguri de religie reformată din localitatea Macău (Makó);

– 1925 – Balinţul avea 1.250 de locuitori;

– 22 mai 1925 – se naşte la Balinţ Lidia Fülöp, poetă şi prozatoare;

– 18 august 1936 – se naşte la Balinţ Viorel Muntean, medic primar, fost director al Institutului de Sănătate Publică Timiş;

– 1936 –  în comună existau şcoală primară, grădiniţă de copii, medic de circumscripţie, cor bărbătesc, moară, oficiu poştal şi gară;

– 11 mai 1941 – se naşte la Balinţ Crişu Dascălu, poet şi eseist;

– 2002 –  comuna Balinţ avea 1.671 de locuitori.

– Bodo (1344, prediul Bodov), Fădimac (1488, Fadimach), Târgovişte (1690-1700, Tergovişte).

6. Populaţia stabilă la 31 decembrie 2020- total = 1.469 persoane, din care:

– masculin = 759 persoane

– feminin = 710 persoane

7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2020 = 813

8. Numărul şi denumirea satelor componente = 4 

        Balinţ, Bodo, Fădimac şi Târgovişte.

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:          

    a) Natura drumurilor si lungimea acestora

DJ 609B Balinț-Tîrgoviște – 3,5 km, asfalt

DJ 609C Balinț-Fădimac – 4,2 km, asfalt

DJ 89 Balinț-Tîrgoviște – 2,9 km, asfalt

DC89 Tîrgoviște-Babșa – 2 km, piatră      

     b) Natura drumurilor și distanța în km între centru unității administrativ teritoriale și localitățile aparținătoare

  Balinț-Bodo – asfalt 2,3 km

  Balinț-Fădimac-DJ 609C- 3,2 km, asfalt

  Balinț-Tîrgoviște-DJ 89-2 km, asfalt

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Balinţ = 7,7 km;

            – Bodo = 8,9 km;

            – Fădimac = 2,7 km;

            – Târgovişte = 4,5  km

11. Număr posturi în primărie – total =17, din care:

– funcţionari publici = 9

– personal contractual = 6

– demnitari  = 2

12. Număr consilieri locali = 11

13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:    

14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

– Asociația Comunelor și Orașelor din România

– Asociația Microregională Țara Făgetului

– Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș

– Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș

15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

         -Extindere rețea canalizare în localitatea Tîrgoviște, com.Balinț

         -Modernizare străzi în localitatea Balinț și Bodo

         -Modernizare târg mixt în localitatea Balinț, com. Balinț

         -Construire teren minifotbal în localitatea Fădimac, com. Balinț

16. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare

  – construire trotuare în loc. Balinț, Bodo, Fădimac și Târgoviște, comuna Balinț

17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 2

18. Pieţe – târguri:

– Târg  Balinţ- bilunar = prima şi a treia joi din lună.

19.   Instituții școlare

       Școli cu clasele I –VIII    – 1

       Grădinițe cu program normal   – 4

20. Instituții sanitare: un cabinet medical

21. Instituții culturale:

– Cămin cultural Balinț

– Cămin cultural Bodo

– Cămin cultural Fădimac

– Cămin cultural Tîrgoviște

22. Baze sportive și de agrement:

23. Biserici mănăștiri și alte locașe de cult: 

Biserica Ortodoxă Balinț

 Biserica Ortodoxă Tîrgoviște

 Biserica Ortodoxă Fădimac

Biserica Reformată  Bodo

Biserică Greco-Catolică  Balinț

  24.   Monumente ale eroilor    – Balinț

                                                         – Tîrgoviște

                                                          – Fădimac

 25. Rugă și alte manifestări cultural-religioase

            Fădimac – 8 septembrie

            Balinț – a doua zi de paște

            Tîrgoviște – a doua zi de paște

            Bodo – zilele satului – ziua recoltei – 1 septembrie

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support