Comuna Ghilad

Alte primării

                                         FIŞA COMUNEI GHILAD

 

 1. Sediul consiliului local: Comuna Ghilad, nr. 972/A, jud. Timiș, cod postal 307113, tel: 0256418221; fax: 0256418205;
 2. Adresa pagina internet : www.comunaghilad.ro
 3. E-mail : primariaghilad@yahoo.com
 4. Primar : Guran Cornel

Viceprimar : Coza Cornel

Secretar general : Catană Ion Jean

 1. Repere istorice:

– 895 – legenda spune că pe locul unde se află azi satul Gad a avut loc o bătălie între voievodul român Glad şi oştile ungare şi că de la numele lui Glad vine cel al Gadului;

– în sec. al XII-lea localitatea Ghilad se numea Gyad şi apoi Galad;

– în anul 1212 comuna a fost dăruită de regele Andrei al II-lea al Ungariei unui işpan cu numele de Sebus;

– sec. XVI – paşa Rami al Timişoarei colonizează mai multe familii de români ardeleni în Ghilad;

– sec. XVII – satul Gad este pustiit de turci;

– 1717 – Ghiladul de azi este amintit sub numele de Gorgna Gilad (cu 80 de case) şi Dogni Gilad (cu 100 de case);

– aşezarea Gad avea 30 de case;

– în anul 1721 are loc colonizarea mai multor familii de germani;

– 1842 – sunt colonizate familii de unguri;

– 1851-1860 – sunt aşezate alte familii de colonişti unguri şi germani;

– 1900 – locuitorii aşezării Gad erau, în proporţie de 35%, de naţionalitate sârbă;

– 1926 – Ghiladul avea 3.589 de locuitori;

– 1936 – în Ghilad erau trei biserici, şcoală primară, casă naţională, monument istoric, fanfară, două biblioteci publice, cor bărbătesc, 850 de case, 3539 de locuitori;

– în Gad existau şcoală de stat, confesională sârbă şi germană, cor bărbătesc, cor mixt, club sportiv, monument al eroilor;

– 20 februarie 1942 – se naşte la Gad Ioan (Ionel) Bogdan, instrumentist şi dirijor;

– 1947 – s-a născut la Ghilad Viorel Cristea, cunoscut pictor naiv (d. 15.05.1993);

– 2002 – Ghiladul (cu satul Gad) avea 1849 de locuitori

– 2004 – comuna Ghilad a fost reînfiinţată prin desprinderea de oraşul Ciacova;

– 2009 – sunt pietruiţi cei 12 km de drum dintre Ghilad şi Gad (sat cu 185 de locuitori)

– Gad (1332-1337, Guad, Guanad).

 1. Populaţia stabilă la 31 decembrie 2021– total 2108, din  care:

                    – bărbați  –  1062 persoane;

                   – femei –    1046 persoane;

 1. Numărul locuințelor la 31 decembrie 2021 – 730;

      8. Numarul si denumirea satelor ce apartin unitatii administrativ teritoriale :  2

 •     Ghilad
 •     Gad
 1. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

                   a) Natura drumurilor si lungimea acestora :

                           – DJ595A = 10 km asfaltat;

                           – DC190  Ghilad-Gad= 12 km asfaltat;

b) Natura drumurilor si distanta în km între centrul unitatii administrativ teritoriale si localitățile aparținătoare ;

              Ghilad – Gad (DC 190) = 14 km;

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km: 

                     Ghilad – 26,5 km;

                      Gad – 7,5 km

     11. Număr posturi în primărie – total = 8, din care:

                – funcţionari publici = 4

                – personal contractual = 4

 1. Număr consilieri locali =11
 1. Înfratiri, colaborări  cu localități din afara tarii –  colaborare cu Serbia;
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării: 

          Ciacova-Jebel-Liebling

           Asociația Comunelor din România

            Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș

            Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

            GAL Timiș Torontal

     15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

               -introducerea gazului metan;

     16. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă: 

      17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 6

       18. Instituţii şcolare:

          – Şcoala cu clasele I-VIII Ghilad;

          – Grădiniţa cu program prelungit Ghilad.

       19. Instituţii sanitare:  1

       20. Instituţii culturale:  2

       21. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

              – Biserici ortodoxe române: Ghilad (1762) şi Gad (1928);

              – Biserica ortodoxă sârbă Gad (1777);

               – Biserica romano-catolică Ghilad;

               – Biserica penticostală Ghilad.

       22. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

                 – Monumentul eroilor din Primul şi Al Doilea Război Mondial: Ghilad;

                  – Bust comemorativ al pictorului de factură naivă – Viorel Cristea: Ghilad.

        23. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

 •           Ruga la Ghilad – Paște 
 •           Ruga la Gad – Rusalii
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support