Comuna Știuca

Alte primării

                                                  FIŞA COMUNEI ŞTIUCA

 

 1.  Sediul consiliului local: comuna Ştiuca, nr.111, județul Timiș, cod poştal 307400, telefon 0256 335937*; fax 0256 335711
 2.  Adresă pagină internet: primariastiuca.ro
 3. E-mail: primaria.stiuca@cjtimis.ro
 4. Primar: Bejera Vasile

    Viceprimar: Bohar Andrei 

    Secretar general : Trif Gina Elena

 1. Repere istorice:

– 1585 – prima atestare documentară a teritoriului unui sat părăsit (prediu), terra Stukath;

– 1635-1638 – este amintit satul Zgribeşti, legat de numele unui mic nobil, nemeşul Ioan Zgriba, urmaşul lui Mihai Zgriba, şi el amintit în documente la secolul al XVI-lea;

– 1785 – localitatea a fost reîntemeiată de colonişti germani sub numele de Ebendorf, fiind folosit uneori şi numele de Dombovicza;

– 1785 – este înfiinţată prima şcoală;

– 1810 – biserica romano-catolică din Ştiuca a fost ridicată pe cheltuiala unui anume baron Bruckenthal;

– 1815 – Regele Francisc I donează satul Zgribeşti prinţului Klemens von Metternich;

– 1892 – la Zgribeşti funcţiona un cor bărbătesc ;

– 1924 – comuna Ştiuca avea 887 de locuitori ;

– 1970 – î n Dragomireşti se aşază primele familii de ucraineni;

– 1991 – în Ştiuca începe să se aşeze masiv populaţie de etnie ucrainiană;

– 2002 – comuna Ştiuca avea 1776 de locuitori; 

– Dragomireşti (1439, Dragomorfalva), Oloşag (1437, „Kenezius de Oloşag“, „Satul românilor“), Zgribeşti (1584, Zgribest) .

 1. Populația stabilă la 30 noiembrie 2020- total =2.203      din care:

– bărbați =  1.126  persoane

– femei =  1.077   persoane

 1. Numărul locuințelor la 30 noiembrie 2020- total =814   din care:

      – Sat Știuca = 377 locuințe;

      – Sat Dragomirești = 119 locuințe;

      – Sat Oloșag = 191 locuințe;

      – Sat Zgribești = 127 locuințe.

 1. Numărul și denumirea satelor ce aparțin UAT Știuca:

            – Știuca, Dragomirești, Oloșag și Zgribești.

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Ştiuca = 8,45 km;

            – Oloşag = 6,28 km;

            – Dragomireşti = 3,12 km;

            – Zgribeşti = 5,2 km.

 1. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:                                                                                                                                                          a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

               – DJ 584 = 17,07 km;  DJ 584A = 3,14 km;

               – DC 129 = 3,0 km;    DC 133 = 6,0 km

          b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

               – DJ 584  Ştiuca-Oloşag = 4,9 km;

               – DJ 584 şi DC 133 Ştiuca-Dragomireşti = 5,0 km;

                – DJ 584 Ştiuca-Zgribeşti = 6,3 km;

 1. Număr posturi în primărie – total = 18, din care:

         – funcţionari publici = 8

         – personal contractual 4

 1. Număr consilieri locali = 11 
 2. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:
 3. Asocieri la nivelul județului și al țării:

      – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

      – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

      – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Est;

      – Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș –Timiș;

      – ACOR.

 1. Obiective și investiții propuse a se realiza:

– Realizare canalizare menajeră în satele Dragomirești și Oloșag;

– Realizare rețea pentru alimentare cu gaze naturale;

– Realizare PUZ în satele Știuca și Oloșag și finalizare PUG;

– Construirea unei capele la cimitirul din Știuca;

– Modernizarea iluminatului public prin montarea de lămpi led;

– Modernizarea sistemului de alimentare cu apă prin construirea unei stații de tratare a apei, două foraje și patru bazine;

– Modernizarea rețelelor de trotuare și rigole betonate;

– Construrea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic în curtea Școlii Gimnaziale Știuca;

– Continuarea lucrărilor de intabulare gratuită a terenurilor din extravilan și intravilan.

 1. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

– „Achizitie buldoexcavator cu accesorii în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al U.A.T. Comuna Stiuca judetul Timis”.

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001:

             – nr. dosare pentru ajutoare sociale = 14.

 1. Piețe- târguri:

            – Nu sunt.

 1. Instituţii şcolare:

            – Şcoala Gimnazială Ştiuca;

            – Şcoala cu clasele I-IV Dragomireşti;

             – Grădiniţe cu program normal: Ştiuca, Dragomireşti şi Oloşag.

 1. Instituţii sanitare:

            – Cabinet medical: Ştiuca;

            – Circumscripţie sanitar-veterinară: Ştiuca.

 1. Instituţii culturale:

           – Cămine culturale: Ştiuca, Dragomireşti, Oloşag şi Zgribeşti;

           – Bibliotecă comunală: Ştiuca.

 1. Baze sportive şi de agrement:

–  Sală de educație fizică și sport  în localitatea Ştiuca

– Teren de minifotbal cu gazon sintetic şi nocturnă în localitatea Știuca și Dragomirești;

– Terenuri de minifotbal cu gazon natural în localitățile Oloșag și Zgribești .

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

     – Biserica Romano-Catolică Ştiuca (1810-1811);

     – Biserici ortodoxe române: Oloşag (1767) – monument istoric, Dragomireşti  (1777) – biserică de lemn, monument istoric şi Zgribeşti (1848);

     – Biserici ortodoxe de rit vechi (ucrainean): Ştiuca (2000) şi Dragomireşti (2002);

     – Biserica penticostală  Ştiuca (1995) Dragomirești (2015) și Zgribești (2012)

 1. Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor romăni și stăini:

      – Știuca – monument situat în fața Școlii Gimnaziale Știuca;

      – Oloșag – monument situat în parcul din centrul localității.

 1. Ruga și alte evenimente cultural – religioase.

         – Ruga și hramul bisericii ortodoxe din localitatea Știuca sărbătorit în data de 2 august;

         – Ruga și hramul bisericii ortodoxe din localitatea Oloșag sărbătorit în data de 15 august;

         – Ruga și hramul bisericii ortodoxe din localitatea Zgribești sărbătorit în data de 29 septembrie;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support