Comuna Gottlob

Alte primării

                             FIŞA COMUNEI GOTTLOB

 1. Sediul consiliului local: comuna Gottlob, nr.275, județul Timiș, cod poştal 307251, telefon/fax 0256 383104
 2. Adresă pagină internet: www.primariagottlob.ro
 3. E-mail: comunagottlob@yahoo.com
 4. Primar: Nastor Gheorghe

    Viceprimar: Cerba Cristian

    Secretar: Ivancea Daniel

 1. Repere istorice:

– 1745-1748 – prediul (teren aparţinând unui sat părăsit) Visescheda – Vizejdia este arendat de Iosif Malenitu;

– arendaşul aşază în vatra satului familii de bulgari catolici;

– 1770 – satul Gottlob este întemeiat de consilierul Hildebrand, o aşezare cu 203 case, cu colonişti veniţi din Alsacia şi Lorena;

– legenda spune că primii colonişti au ajuns în acel loc pe o ploaie torenţială, care, ca prin minune, s-a oprit la sosirea lor în vatra viitorului sat;

– bucuroşi, coloniştii şvabi au înălţat mâinele spre cer şi a strigat: „Gott lob!“, adică „Slavă Domnului!“;

– 1786 – satul Vizejdia este donat de Curtea de la Viena contelui Nicolae Markovics;

– sec. XIX – Vizejdia ajunge în stăpânirea contesei de San Marco din Comloşu Mare;

– 1880 – străzile satului erau luminate cu lămpi cu petrol;

-1895 – pe moşia din Gottlob a contesei de San Marco se găsesc monede şi medalii romane din timpul împăratului Antonius Pius, cu efigia întemeietorilor Romei, Romulus şi Remus, sau cu inscripţia „Urbs Roma“;

– 1912 – străzile Gottlobului sunt iluminate electric;

– 1936 – satul Gottlob avea şcoală primară, cor bărbătesc, cor mixt, trei fanfare, fabrică de ţiglă, moară, casă de păstrare, reuniune agricolă, societate sportivă, asociaţie a pompierilor, monument al eroilor, 626 de case şi 1969 de locuitori;

– 1943 – sunt înregistrate 18 familii de români proprietari de case;

– 1949 – este inaugurat Căminul cultural;

– 2002 – Gottlob (cu Vizejdia) avea 1.896 de locuitori;

– 2004 – comuna Gottlob a fost reînfiinţată prin desprinderea de comuna Lovrin;

– 2009 – are loc primul „Festival al Lubeniţei“, fruct care a făcut comuna renumită în toată ţara.

– Vizejdia (1424, Visesgyan).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total = 2.684 persoane, din care:

– masculin = 1.371 persoane

– feminin = 1.227 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 622
 2. Numărul şi denumirea satelor componente = 2:
 •         Gottlob
 •         Vizejdia

     9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

         a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                        – DJ 594 = 2,0 km;

                        – DC 11 = 3,4 km; DC 12 = 7,0 km; DC 19 = 4,5 km

         b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

                        – DC 12 Gottlob-Vizejdia = 6,0 km

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

            – Gottlob = 28 km

            – Vizejdia = 3 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 19, din care:

             – funcţionari publici = 10

             – personal contractual = 9

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

          – Cooperare între comuna Gottlob şi comuna Ujszentivan (Ungaria)

          – Gruparea europeană de cooperare teritorială cu răspundere limitată “Banat Triplex Confinium”.

 1. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

       – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

      – Asociaţia Microregională Banat-Ripensis 

     – GAL  Banat Vest

     – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Gottlob-Lenauheim.

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza: 

    – Modernizare sistem iluminat public stradal;

    – Construire Cămin Cultural Vizejdia;

    – Extindere si modernizare clădire destinată Centrului Comunitar Integrat POR 2014-2020;

    – Modernizare drumuri de exploatare agricolă;

    – Construire locuințe prin program ANL;

    – Dotări interioare grădiniță Gottlob;

    – Constuire locuințe sociale;

    – Modernizare 4,6 km străzi, 552 accese si 26 km trotuare- comuna Gottlob;

    – Amenajare pistă  pentru biciclete;

    – Modernizare drum comunal DC 19  Gottlob- Bulgaruș;

    – Implementare proiect încălzire

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

        – SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ   (Proiect din fonduri POCU 2014-2020)

 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =20
 2. Instituţii şcolare:

        – Şcoala cu clasele I-VIII Gottlob

        – Grădiniţăcu program normal Gottlob 

 1. Instituţii sanitare:

         – Dispensar uman cu doi medici de familie

 1. Instituţii culturale:

         Casă de cultură cu activitate cinematografică

 1. Baze sportive şi de agrement:

       – Teren de fotbal cu nocturnă: Gottlob;

       – Teren minifotbal, handbal, tenis, volei, baschet: Gottlob;

       – Sala de gimnastică şi sport Gottlob;

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

         – Biserica ortodoxă română Gottlob (1962);

        – Biserici romano-catolice: Gottlob (1822) şi Vizejdia (1893);

        – Biserica baptiste: Gottlob (1998) şi Vizejdia (2001);

       – Biserici penticostale: Gottlob (2002) şi Vizejdia (2008).

 1. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

           – Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Gottlob.

            –  2 tumuli în localitatea Vizejdia în extravilan

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

         – Ruga în localitatea: Gottlob (de Rusalii);

         – „Festivalul lubeniţei“ – Zilele gottlobene (15-16 august).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support