Comuna Margina

Alte primării

                                FIȘA COMUNEI MARGINA

 

 1. Sediul consiliului local: comuna Margina, nr.1, județul Timiș, cod poştal 307260, telefon 0256 326000, fax 0256 326197
 2. Adresă pagină internet: www.primariamargina.ro
 3.  E-mail: primariamargin@yahoo.com
 4.    Primar: Costa Ionel

          Viceprimar: Popescu Cosmin Simion

           Secretar: Jr. Danciu-Groşan Dan

 1. Repere istorice:

– 1365-1366 – localitatea este atestată documentar (Margin, Marsina);

– după 1435 – la Margina exista „castellum Marschina, patru căpitani ai acestuia fiind cunoscuţi: More, Bikly, Toti şi Botoci

– 1913 – în satul Bulza exista şcoală şi biserică, azi satul fiind aproape pustiu;

– 1920 – o epidemie de ciumă izbucneşte în satul Bulza, soldată cu 20 de morţi;

– 1935 – se naşte la Margina scriitorul Sorin Titel (d.1985);

– 14 iulie 1939 – se naşte la Sinteşti poetul în grai bănăţean Lică Lăzărescu;

– 6 octombrie 1942 – se naşte la Zorani poetul Radu Georgescu (d. 9.01.2002);

– 20 septembrie 1967 – la Coşteiu de Sus se naşte Ionel Ţuţac, consilier judeţean (2000-2008), preşedintele Uniunii Baptiste din Timişoara, secretar general al Uniunii Baptiste din România;

– 20 iulie 1974 – se naşte la Sinteşti Gelu Câmpeanu, poet în grai bănăţean, dar şi literar;

– 2002 – comuna Margina avea 2.323 de locuitori;

– Bulza (1366, Balthaháza – „Bălteni“), Coşeviţa (1828, Kossovitza), Coşteiu de Sus (sec XVI, Lucăceşti-Lukácsfalva), Groşi (1596, Gros), Nemeşeşti (1427, Nemche), Sinteşti (1511, Senthesd), Zorani (1597, Zorány, Zorani).

 1. Populaţia stabilă la 30 noiembrie 2020 – total =2080 persoane, din care:

              – masculin = 896 persoane

              – feminin = 1184 persoane

 1. Numărul locuinţelor la 30 noiembrie 2020 = 993
 2. Numărul şi denumirea satelor componente =9: Margina, Breazova, Bulza, Coşeviţa, Coşteiu de Sus, Groşi, Nemeşeşti, Sinteşti şi Zorani.
 3. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

            a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

 – DC 100 Margina- Nemeșești- Coșteiu de Sus          10,50 km

 – DC 101 Bulza – Valea Bulza                                           5,00 km

 – DC 102 Coșteiu de Sus  – Coșevița                               3,30 km

 – DC 104 Groși – limita cu judetul Arad                       4,00 km

 – DC 105 Sintești – Zorani                                                2,60 km

 – DC 106 Sintești – DN 68 A                                            1,90 km

 – DC 108 Margina – UAT Curtea                                     3,00 km

 – DC 112 Coșevița – Pietroasa                                           5,30 km

 – DC 262 Breazova – intersecția cu DC 108                   1,50 km      

 – DJ 682 D Margina – Sintești- Temerești                      3,9 km

 – DJ  682 J Zorani – Groși – Bulza                                  14,50 km

          b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare

Margina – Sintesti               3,00 km

Margina  – Breazova            3,00 km

Margina – Nemesesti           4,00 km

Margina- – Costeiu de Sus  10,50 km

Margina – Zorani                  1,70 km

Margina – Grosi                  10,00 km

Margina – Cosevita               8,00 km

Margina – Bulza                   52,00 km     

  

 1. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

           

            a). Margina                 9,50  km

            b). Sintesti                  5,40  km

            c). Breazova               3,60  km

            d). Costeiu de Sus      2,60  km

            e). Zorani                   1,50  km

            f). Nemesesti             1,06  km

            g). Grosi                     2,20 km

            h). Cosevita                1,20 km

 1. Număr posturi în primărie – total = 16, din care:

          – demnitari publici     –    2 persoane

          – functionari publici    –   4 persoane

         – personal contractual – 10 persoane

 1. Număr consilieri locali = 11
 2. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

        – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

        – Asociaţia  Microregională “Traian Vuia”- GAL Țara Făgetului

         – Asociaţia Comunelor din România

         – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Est

          – Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș

 1. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

              –   Modernizare străzi,  prin asfaltare, în localitățile Coșteiu de Sus, Nemeșești, Zorani, Breazova  în lungime de 11 km.

              –   Extindere rețea de canalizare menajeră  în Margina Colonie ;

               –  Amenajarea  locuri de joacă pentru copii în incinta blocurilor din Margina Colonie;       

                – Construcție  rețea de canalizare în localitățile Margina Sat și Breazova ;

                 – Amenajare maluri Valea satului în loc. Breazova  prin taluzare  cu piatră de construcție încastrată în ciment  pentru evitarea fenomenelor de inundație

                  – Construcție stație de epurare și rețea de canalizare pentru localitățile Sintești și Zorani.

                   – Reabilitare clădiri cămine culturale în localitățile Groși și Zorani;

                    – Reabilitare DC 100 Margina- Coșteiu de Sus; 

                    – Elaborare PUG la nivelul UAT Margina ;

                    –  Modernizare drum comunal Grosi – limita cu judetul Arad , L = 4 km

 1. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:   – “Reabilitare sediu primărie în localitatea Margina , comuna Margina, judetul Timiș”- Program FEADR –măsura 19.2-7.8 – finantat prin LEADER – GAL “Tara Fagetului”                                                – “Reabilitarea , extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “ Sorin Titel”  Margina, judetul Timiș”- Program POR 2014-2020 – Axa 10 – Masura 1.B
 1. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =33
 2. Instituţii şcolare:

         – Şcoala cu clasele I-VIII „Sorin Titel“ Margina;

         – Şcola cu clasele I-IV Sinteşti;

          – Grădiniţe cu program normal: Margina Sat, Sinteşti şi Breazova.

 1. Instituţii sanitare:

             – Cabinet medical medic de familie dr. Bulgarescu Marlena și dr. Gudasz Margareta în Margina Colonie

              – Farmacie – Margina Colonie

               – Cabinet sanitar veterinar – dr. Gașpar Dan

 1. Instituţii culturale:

        – Cămine culturale: Margina, Breazova, Bulza, Coşteiu de Sus, Coşeviţa, Groşi, Nemeşeşti, Sinteşti şi Zorani;

        – Biblioteca comunală și Biblioteca Școlară situate în incinta afterf-schol din Margina Sat.

 1. Baze sportive şi de agrement:

            – Teren de fotbal: Margina Colonie

 1. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

           – Biserici ortodoxe române: Margina (priam, la anul 1734; biserica nouă se ridică la anul 1938), Breazova (1962), Bulza (1830), Coşeviţa (1900), Coşteiu de Sus,  Groşi (1741) şi Nemeşeşti;

           – Biserici baptiste: Margina, Breazova şi Sinteşti;

           – Biserici penticostale: Margina, Breazova şi Sinteşti.

 1. Monumente ale eroilorşi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

            – Monumentul „Crucea Recunoştinţei“ ridicat în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale: Margina;

             – Bust General Maior în rezervă al armatei române – Dimitrie D. Ionașiu

 1. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

                Ruga în localitatea Cosevița –“ Sărbătoarea Junilor” în data de 29 iunie

                Ruga la Margina în data de 8 septembrie

                Ruga la Breazova la Sărbătoarea Rusaliilor

                Zilele Sorin Titel la 10 decembrie

                Alaiul Colindătorilor la 22 decembrie 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support