Alte documente, care potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Alte documente, care potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Conducerea Consiliului Județean Timiș

Raportul anual de activitate al Consiliului Județean Timiș

Declarații de avere și de interese aleși județeni

Rapoarte ale consilierilor judeţeni

———————————————————-
Rapoarte privind accesul la informaţiile de interes public – Legea nr. 544/2001

Buletin informativ privind informațiile de interes public

Rapoarte privind transparenţa decizională – Legea nr. 52/2003

Documente aferente Strategiei județene de sănătate și politici sociale

Informații pentru autoritățile publice locale


Regulamentul de organizare şi funcţionare-aparat de specialitate

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Codul de conduită al angajaţilor CJT

Anunţuri pentru ocuparea posturilor publice vacante

Organigrama

Funcțiile de conducere – aparat de specialitate

Posturile vacante – aparat de specialitate

Drepturile salariale în plată

Declarații de avere și de interese – aparat de specialitate

ALTE DOCUMENTE CARE, POTRIVIT LEGII, FAC OBIECTUL ADUCERII LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ

Lista de investiții pentru bugetul propriu al județului Timiș

Proiecte de hotărâri privind aprobarea investițiilor la nivelul județului Timiș

Programul de investiții al Consiliului Județean Timiș la început anului bugetar și periodic, după fiecare rectificare bugetară

Prognoze privind derularea investițiilor din anul în curs și estimări pentru următorii ani

Stadiul realizărilor semestriale privind obiectivele de investiții alimentare cu apă și canalizare din județul Timiș finanțate prin PNDL I

Stadiul realizărilor semestriale privind obiectivele de investiții alimentare cu apă și canalizare din județul Timiș finanțate prin PNDL II

Baza de date la nivelul județului Timiș privind situația sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare

Raportări trimestriale către Direcția Regională de Statistică Timiș cu privire la infrastructura edilitară a județului Timiș (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, drumuri județene)

Sinteza fondurilor alocate în derularea proiectelor

Planul anual de achiziții

Lista autorizațiilor de construire / desființare

Lista certificatelor de urbanism

Formulare urbanism utilizate

Acorduri protocoale de colaborare

—————————————————————-

Inventarul bunurilor din domeniul public și privat al Județului Timiș

Anunțurile cu privire la licitațiile organizate pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor din domeniul privat al Județului Timiș

Anunțurile cu privire la licitațiile organizate pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor din domeniul public al Județului Timiș

Raportul anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliul Consiliului Județean Timiș

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către Consiliul Județean Timiș ca fiind oportună și necesară

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support