Ședință ordinară

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura cu prezență fizică, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 31 august, ora 9:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național de Artă Timișoara;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Național de Artă Timișoara;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului și membrului supleant din partea Consiliului Județean Timiș în cadrul comisiilor de interviu, constituite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, pentru unitățile de învățământ special de la nivelul județului Timiș, în care funcția/funcțiile de conducere este vacantă/sunt vacante și scoase la concurs în sesiunea iunie – octombrie 2022;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 9.468/24.07.2014 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a programelor sportive, iniţiate de către structurile sportive de drept public conform Legii nr. 69/2000;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică „Construire imobil – Stația de pompieri Cărpiniș”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiție publică „Construire imobil – Stația de pompieri Făget”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2022;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor imobile din domeniul public al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș;
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor tronsoane de străzi, din domeniul public al Comunei Giroc, în domeniul public al Județului Timiș;
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Orașului Făget, în domeniul public al Județului Timiș;
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al Comunei Giulvăz, în domeniul public al Județului Timiș;
 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al Comunei Peciu Nou, în domeniul public al Județului Timiș;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 3862/23.03.2021 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Casa Județeană de Pensii Timiș;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces către SC Orange România SA în zona drumului județean DJ 592 pentru realizarea investiției „Extindere rețea fibră optică Orange și branșament stație de telecomunicații – UAT Moșnița Nouă, Jud. Timiș”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 609 Ohaba Română – Limită Jud. Arad”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 585 limită Jud. Caraș Severin – Visag, km 36+200 – 38+540, L = 2,34 km ”;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 593C Șag (DJ593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică „Modernizare DJ 693 C Biled (DN6) – Iecea Mare (DJ 693 A)”;
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 188/22.06.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Comunei Coșteiu;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru majorarea capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L.;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărărea Consiliului Județean Timiș nr. 102/30.03.2022 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Administrația Bazinală de Apă Banat, Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș
 25. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului societății Service Cons Prest SRL
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, în vederea digitalizării fondului familiei Mocioni, în cadrul Proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea conacului Mocioni din Foeni” – acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1, Schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din Programul RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității demarării procedurilor pentru întocmirea Strategiei de tineret a Județului Timiș și a Strategiei culturale a Județului Timiș pentru perioada 2023-2027;
 28. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Timiș la rețeaua „Construirea Europei cu consilierii locali” și desemnarea unui reprezentant consilier județean ca membru al rețelei;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciacova (fost Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova)”;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia”;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată a clădirii Corp C3 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara”;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 – Sediul DGASPC Timișoara (Corp Direcțiune)”;
 33. Întrebări, interpelări.
Anterior S-a dat ordinul de începere pentru serviciile de proiectare de la Castelul Huniade
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support