Aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
Persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre aprobarea structurii organizatorice
a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17250 din 20.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 1999 din 20.06.2022 al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, înregistrat la Consiliul Județean Timiș cu nr. 17191 din 20.06.2022, prin care se solicită aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
ținând cont de Avizul nr. 617 din 21.06.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș;

Luând în considerare faptul că, consiliul județean îndeplinește atribuții în organizarea și funcționarea instituțiilor publice de interes județean și aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, statul de funcții al instituțiilor publice de interes judeșean;
deoarece este necesar a se suplimenta numărul de posturi aprobat pentru Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, pentru a se înființa un nou compartiment funcțional din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, denumit Biroul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023 care va avea atribuții în derularea Programului cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023;

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:
a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”,
e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021.

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Propunerile, sugestiile și opiniile se vor depune la Registratura generală a Consiliului Județean Timiș, sau se vor transmite pe e-mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro, până la data de 04.07.2022, în atenția doamnei Coadă Cornelia-Mihaela, responsabil pentru relația cu societatea civilă în aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003.

Prezentul anunț a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Alăturat vă anexăm textul integral al proiectului de hotărâre: https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anunt-Legea-52-PHCJT-Organigrama-CCAJT-2022-1.pdf

Anterior Consiliul Județean Timiș pregătește demolarea Stadionului „Dan Păltinișanu”. Instituția a scos la licitație serviciile de proiectare
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support