Raul Ghiciulescu

Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș, Cod MySMIS 135760

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 479/08.05.2020, a implementat proiectul “Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județului Timiș”, MySMIS 135760/SIPOCA 784. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și […]

Centralizator rezultat proba scrisă la concursul de recrutare din data de 26 noiembrie 2021, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier superior la Serviciul managementul proiectelor

Centralizator nominal privind punctajele acordate de comisia de concurs la proba scrisă a concursului de recrutare în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior (ID 454.916) la Serviciul managementul proiectelor organizat în data de 26 noiembrie 2021 – proba scrisă Descarcă documentul

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul managementul proiectelor din data de 26 noiembrie 2021 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei selecția dosarelor de înscriere, la concursul de recrutare organizat […]

Anunț public pentru Etapa de încadrare

Consiliul Județean Timiș, localitatea Timișoara, str. Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 17, jud. Timiș anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului “Strategia Integrată de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș 2021-2027” și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza pe pagina de internet a Consiliului […]

Licitație pentru concesionarea unei parcele dotate cu infrastructură industrială, situată în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, Calea Torontalului, km 6

Județul Timiș, prin Consiliul Judeţean Timiş, CUI 4358029, cu sediul în Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989 nr. 17, telefon: 0256-406300, fax: 0256-406306, e-mail: cjt@cjtimis.ro, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 145/30.06.2021, anunță organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele dotate cu infrastructură industrială, situată în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, Calea Torontalului, km 6, cu […]

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – 12.10.2021

În temeiul art. 47 alin. 5 lit. b şi alin. 6 şi 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm faptul că au fost emise acte de executare silită, conform “Anunţului colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 12.10.2021”. Actele de executare silită emise pot fi […]

Licitație pentru închirierea unui spațiu din imobilul ”Bastionul Theresia” Timișoara

Județul Timiș anunță organizarea licitației pentru închirierea unui spațiu din imobilul ”Bastionul Theresia” Timișoara, proprietate publică a județului, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 102/2021, cu modificările și completările ulterioare. Spațiul destinat închirierii prin licitație publică este situat în Corpul C, Traveele C 1.12, C 1.13, C 1.14, C 1.15 și C 1.16 în suprafață de 247,90 la care se adaugă 90 mp teren aferent frontului pentru amplasare mobilier urban sezonier, la cerere.

Consiliul Județean Timiș scoate la concurs, în data de 22.09.2021 – proba interviu, în vederea încadrării pe perioadă determinată postul de Inspector de specialitate, gradul profesional IA în cadrul Serviciului managementul proiectelor

Consiliul Județean Timiș scoate la concurs, în data de 22.09.2021 – proba interviu, în vederea încadrării pe perioadă determinată (pe perioada implementării proiectelor pentru care se organizează concursul) în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor suplimentare înființate în […]

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ anunță rezultatul probei interviu la examenul de recrutare organizat în data de 11.08.2021 – proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate IA, la Serviciul managementul proiectelor din cadrul posturilor suplimentare înființate în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile la nivelul Consiliului Județean Timiș.

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ anunță rezultatul probei interviu la examenul de recrutare organizat în data de 11.08.2021 – proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate IA, la Serviciul managementul proiectelor din cadrul posturilor suplimentare înființate în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene […]

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support