Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Timiș prin Consiliul Județean Timis în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș” – contractul nr. Nr. 121DOT/2023, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Timiș prin Consiliul Județean Timis în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș” – contractul nr. Nr. 121DOT/2023, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Finanțarea este acordată prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR Componenta C15: Educație.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie facilitarea accesului la educație a elevilor din 24 de unități de învățământ preuniversitar din județul Timiș, înainte și după învățământul obligatoriu, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil atât în mediul urban, cât și în mediul rural prin dotarea cu mobilier adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale, investiții vitale pentru creșterea calității vieții generațiilor viitoare. Județului Timiș, prin Consiliul Județean Timiș i-a fost delegată depunerea cererii de finanțare, in condițiile Ghidului solicitantului și în virtutea autonomiei locale, de către următoarele unități administrativ teritoriale: Deta, Gătaia, Denta, Bara, Balinț, Tormac, Secaș, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Ghizela, Satchinez, Victor Vlad Delamarina, Racovița.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
•Modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente a 24 de unități de învățământ preuniversitar, cu mobilier și materiale didactice, inclusiv echipamente digitale pentru predarea online, în corelare cu nevoile identificate și cu dinamica efectivelor de elevi.
•Transformarea digitală a 3 școli care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și facilitarea învățarii online prin investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare.
•Echiparea a 3 ateliere de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic
•Facilitarea accesului elevilor la tehnologie prin dotarea a 13 laboratoare informatice și echipamente dedicate din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal și 3 laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT .
•Asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 17.309.947,61 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 14.546.174,47 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 2.763.773,14 lei, TVA aferentă cheltuielilor eligibile reprezentând o cheltuială eligibilă asigurată de la bugetul de stat.
Data începerii și data finalizării proiectului:
-Data începerii proiectului: 26.07.2023
-Data încheierii proiectului: 31.12.2024
Codul proiectului – F-PNRR-Dotari-2023-3768

Descarcă comunicat

Anterior Tarifele de interes județean și prețurile de pornire la licitații pentru anul fiscal 2024 în transparență decizională
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support