Anunț lansare proiect “Sprijin pentru pregătirea documentației aferente proiectului: ”Gestionarea eficientă a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din Comuna Ghizela în vederea accelerării tranziţiei spre economia circulară””Cod SMIS 2014+157705

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, anunță lansarea proiectului intitulat: “Sprijin pentru pregătirea documentației aferente proiectului: ”Gestionarea eficientă a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din Comuna Ghizela în vederea accelerării tranziţiei spre economia circulară.”, cod SMIS-2014+157705, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al prezentului proiect de Asistență Tehnică este elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul: “Gestionarea eficientă a deșeurilor în depozitul de deșeuri nepericuloase din Comuna Ghizela, în vederea accelerării tranziției spre economia circulară” pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de deșeuri din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

Prin pregătirea proiectului finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, se urmăreste promovarea investițiilor în sectorul deșeuri, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:

1. Elaborarea studiilor, analizelor şi documentelor suport pentru fundamentarea opţiunilor de investiţii în scopul gestionării eficiente a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela, componentă a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş: Studiu privind determinarea compoziţiei deşeurilor menajere, similare şi din pieţe la nivelul judeţului Timiş şi Studiu privind estimarea potenţialului de colectare separată a biodeşeurilor şi a potenţialului de compostare individuală la nivelul judeţului Timiş.

2. Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, cu elemente de D.A.L.I., pentru fundamentarea investiţiilor, pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă.

3. Elaborarea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport aferente acesteia, pentru investiţiile necesare gestionării eficiente a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela: (Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea impactului asupra mediului), inclusiv Asistenţă tehnică – suport acordat Autorităţii contractante pe întreaga perioadă de verificare şi evaluare a Aplicaţiei de Finanţare.

4. Pregătirea implementării proiectului de investiţii necesare gestionării eficiente a deşeurilor în Depozitul de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela – Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice din cadrul Proiectului;

Valoarea totală a proiectului este de 5.461.525,00 lei, din care:

  • Cheltuieli totale nerambursabile: 4.642.296,25lei
  • Cheltuieli totale ajutor de stat: 709.998,25lei
  • Cheltuieli totale contribuție proprie: 109.230,50lei
  • Cheltuieli totale neeligibile proiect: 0,00 lei.

Data începerii proiectului: 30.08.2022;

Data finalizării proiectului: 31.12.2023;

Codul MySMIS: 157705 Contract de finanțare nr.1897. din 17.02.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Lider JUDEȚUL TIMIȘ, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timis

Persoană de contact: Alin-Adrian Nica

Telefon: 0256406300

Adresa e-mail: cjt@cjtimis.ro

Descarcă anuntul de lansare proiect SMIS157705 în format PDF

Anterior Rezultatul probei selecția dosarului la examenul organizat în data de 19 aprilie 2023 – proba scrisă pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support