Anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniile cultural – artistice și de tineret pe anul 2024

Județul Timiș invită persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înființate în condițiile legii române ori ale țării de origine, precum și organizațiile neguvernamentale de tineret, interesate și care îndeplinesc condițiile legale prevăzute de Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, să depună cereri de finanțare nerambursabilă, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile cultură și tineret.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru proiecte cultural – artistice și de tineret cuprinse în programul „Tim Cultura 2024 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2024 în județul Timiș, este prevăzută în Ordonanța nr. 51/1998, Legea nr. 350/2005 și Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 3 din 16 ianuarie 2024 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret, în județul Timiș.

Sursa de finanțare a contractelor și valoarea bugetului județean, 6.150.000 lei din care pentru cultură 5.750.000 lei și tineret 400.000 lei.

Durata proiectelor: anul 2024 pentru proiectele culturale anuale.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul www.timcultura.cjtimis.ro  și se va depune într-un exemplar la registratura Județului Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick, sau se încarcă pe Platforma de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș –  www.e-timis.ro, de către solicitanți (care anterior își vor crea un cont pe această platformă).

Data limită de depunerea propunerilor de proiecte este 08.03.2024, ora 14.00. Adresa la care se depun propunerile de proiecte este: registratura Județului Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick sau se încarcă pe Platforma de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș –  www.e-timis.ro de către solicitanți, (care anterior își vor crea un cont pe această platformă).

Perioada de depunere a proiectelor este 19.02.2024 – 08.03.2024.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați site-ul www.timcultura.cjtimis.ro

Anterior Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 19.02.2024, pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului de consultanță și avizare juridică
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support