Anunț licitație pentru închirierea a două spații având destinaţia de birouri comisionari vamali, situate la parterul  Pavilionului Administrativ din Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara

Județul Timiș, prin Consiliul Judeţean Timiş, CUI 4358029, cu sediul în Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989 nr. 17, telefon: 0256-406300, fax: 0256-406306, e-mail: cjt@cjtimis.ro, anunță organizarea licitației pentru închirierea a două spații, respectiv: biroul nr. I, în suprafață de 19,37 mp și biroul nr. II, în suprafață de 28,13 mp, situate la parterul imobilului Clădire servicii P+1E (Pavilionul Administrativ) al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, cu destinaţia de birouri pentru comisionari vamali, cod CAEN 5229, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 235/25.10.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului, km 6, aflate în proprietatea privată a Județului Timiș.
Licitația publică pentru închirierea spațiului din PA-PITT, se va desfăşura în data de 06.12.2023, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, b-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, sala 9, parter.
Prețul de pornire al licitației este de 51,19 lei/mp/lună, la care se adaugă cota legală de TVA.
Înscrierea la licitaţie se va face în perioada 13.11.2023 – 04.12.2023 inclusiv, între orele 900–1400, la Registratura Consiliului Judeţean Timiş, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17. Ofertanţii vor depune la Registratura Consiliului Judeţean Timiş, cererea de înscriere la licitaţie însoţită de plicul exterior ce conține documentele de calificare prevăzute la cap. 5 din Caietul de sarcini, precum și plicul interior ce conține oferta propriu-zisă.
Documentația de atribuire poate fi achiziționată de la Consiliul Judeţean Timiş, camera 224, între orele 900-1600 de luni până joi, iar vineri între orele 900-1330 și achitată la prețul de 40 lei/exemplar, la casieria Consiliului Județean Timiș. Data limită pentru solicitare clarificări: 22.11.2023, ora 1600. Ofertanţii vor depune la sediul Consiliului Judeţean Timiş, cererea de înscriere la licitaţie însoţită de documentele prevăzute la cap. 5 din Caietul de sarcini în plic interior, pus într-un plic exterior. În cazul în care până la data şi ora anunţată nu sunt depuse cel puţin 2 oferte valabile, licitația va fi anulată iar procedura se va relua.
Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor este secția contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, localitatea Timișoara, e-mail: tr-timisreg@just.ro, telefon 0256/498054, fax 0256/221990.
Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 31.10.2023.
Pentru informații suplimentare, ofertanții pot accesa site-ul www.cjtimis.ro sau se pot adresa Serviciului de gestionare a patrimoniului, camera 224, etaj II, la doamna Roxana Milotin, tel. 0256/406462, e-mail: roxana.milotin@cjtimis.ro.

 

Descarcă anunțul

Anterior Oferta culturală a Consiliului Județean pentru perioada 31 octombrie – 5 noiembrie
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support