Anunț de licitație publică

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Județul Timiș, Bd. Revolutiei din 1989, nr.17, Timișoara, judeţul Timiș, cod fiscal 4358029, telefon 0256406383, fax 0256406300, email simona.muntean@cjtimis.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  închirierea prin licitație publică a unui spațiu comercial cu o suprafață de 66,15 mp, situat la etajul 1, Corp Anexă, în clădirea Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, jud. Timiș, intrarea laterală din parcare, aflându-se pe același palier cu Sala Multifunțională, proprietate publică a Județului Timiș. Spațiul comercial supus închirierii, cu destinație de bar și alte activități de servire a băuturilor, este un spațiu amenajat special pentru bufet, fiind compus din două încăperi E109 cu suprafață de 3,30 mp cu pardoseală din gresie și pereți cu faianță, dotată cu tejghea bar și E108 cu suprafață de 62,85 mp cu pardoseală din piatră. Închirierea se face conform H.C.J.T nr. 177/22.06.2022 și O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Consiliului Județean Timiș.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul de  gestionarea patrimoniului, Consiliului Județean Timiș din Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, camera 224, etaj 2, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 iar vineri între orele 08.00-14.00.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei şi se achită la casieria Consiliului Judeţean Timiş sau prin virament în contul RO78TREZ62121360250XXXXX.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/07/2022, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/08/2022, până la ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Județean Timiș, cu sediul în Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/08/2022, ora 10.00, la sediul Consiliului Județean Timiș, Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, sala 9, parter.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Timiș, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, Timișoara, tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256/498054, fax 0256/221990.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 07/07/2022.

 
Anterior Aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Prestări Servicii Timiș
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support